Meer nieuws

Geert Maroy (Heestert) 1e Nationale asduif zware fond jaarlingen

17 Mar 2023

Zo fier als 10 gieters…..voel je je als je een nationale asduif wint ! Vooral als je dag in dag uit, jaar in jaar uit, uit pure liefde voor je hobby alles in het werk stelt om goede resultaten te halen, maar vooral omdat je supergraag met de duiven speelt. Dat gevoel heb ik wanneer ik in gesprek ben bij Geert Maroy (63 jaar) uit Heestert. Geert straalt op een gezellige, eenvoudige wijze duiven uit. Hij is zoals nog zovelen uit deze generatie bijna letterlijk in een duivenschotel geboren en dronk duivenmelk van bij de geboorte. Thuis in Moen waren het duiven en van zodra op eigen benen waren het ook duiven. In 1989 (na het overlijden van zijn vader) startte Geert op zijn huidige woonst in Heestert op eigen benen met de duiven. Hij is ondertussen een krijger van vele oorlogen en heeft zowat alles meegemaakt in de duivensport…maar wat in 2022 werd neergezet is een bekroning van heel veel en jarenlange inspanningen, namelijk een nationale asduif en nog een sterke ploeg topduiven in het kielzog ervan.

Een sterk duo aan het roer
Geert heeft graag veel duiven, ziet graag veel duiven, speelt graag met veel duiven.. Veel duiven verzorgen en spelen vraagt veel inzet en energie. Enkele jaren terug was Geert toch stiekem aan het uitkijken om wat hulp te kunnen krijgen..en soms “moet de wind dan eens meezitten” en kwam hij in nauwer contact met Sebastien Courtens uit Kortrijk.  Sebastien heeft nog de zegen van de jeugd (31 jaar) en ook ondertussen toch al heel wat ervaring in het verzorgen van duiven en het behalen van heel sterke resultaten (Sebastien was o.a. gedurende 10 jaar de vaste verzorger bij wijlen Roger Mylle uit Bellegem).  Er werden een aantal goede afspraken gemaakt en de taken werden in overleg verdeeld. Het doel van dit duo zijn de vluchten op de fond en de zware fond. Andere topresultaten zijn graag meegenomen maar niet de doelstelling. In de taakverdeling is het grosso modo zo dat Sebastien de vliegduiven (weduwnaars) onder zijn hoede heeft en Geert de kweekduiven en jonge duiven.  Uiteraard steeds in goed overleg. De keuze is gemaakt om alleen met duivers op het klassieke weduwschap te spelen en daar op te focussen. Het spel met de jonge duiven is meegenomen, maar is niet prioritair en dient om de basis voor de toekomst met de weduwnaars te garanderen.En het mag gezegd en geschreven, één plus één is hier meer dan twee geworden. Sedert de tandem is gevormd kan er met meer nauwgezetheid en stielkennis worden gespeeld en zijn de resultaten ook in stijgende lijn met als bekroning een schitterend seizoen 2022 en een nationale asduif erbovenop. Op onze vraag uit welke duiven hun kweekhok is opgebouwd dan vallen enkele namen zoals De Smeyter-Restiaen, Brantegem-Denooze, Roger Mylle, Ameel-Van Laecke, Eric Debaere (en hierin zit nogal wat van de duiven van Norbert en Stefan Ally).  Daarnaast nog enkele individuele duiven op het risico namen te vergeten…

Een groot leger vraagt een sterke en georganiseerde leiding

Het is niet de bedoeling van deze reportage om er een oorlogsverslag van te maken, maar wanneer je een grote kolonie in beheer en in het gareel moet houden dan moet je goed georganiseerd zijn en duidelijke afspraken maken. Wat betreft de behuizing van de duiven is alles spic en span. De vroegere bestaande en reeds ruime hokken bij de woning van Geert werden allen voorzien van volières vooraan. Dit heeft de levensomstandigheden op de hokken fel verbeterd en laat ook toe om heel practisch tewerk te gaan.  De duiven kunnen permanent genieten van een ruim zuurstofbad en de hoeveelheid zuurstof in de hokken is vergroot. Alle hokken zijn voorzien van automatische mestbakken en roosters op de bodem. Deze mooie installatie is ook nodig want het aantal soldaten is groot. Er huizen 100 koppels kweekduiven, 100 duivers op weduwschap (60 jaarlingen en 40 oude duiven) en jaarlijks worden 300 jonge duiven gehuisvest. Alle vliegduiven hebben een thuisblijvende duivin wat in het volle seizoen het totaal aantal duiven toch in de buurt van 600 a 700 brengt.  Een dergelijke ploeg verzorgen vraagt inzet en organisatie.
Begin december wordt alles gekoppeld, elk koppel brengt in de mate van het mogelijke twee jongen groot en jongen van de beste kweekduiven worden onder de vliegduiven verlegd.  Er wordt normaliter maar éénmaal gekweekt en op deze wijze worden ongeveer 300 jonge duiven in quasi één ploeg gespeend.  Dit is een bewuste keuze om het werk dat aan de kweekduiven dient gespendeerd te minimaliseren eens het vliegseizoen van start gaat.Voor het vliegseizoen worden de vliegduiven niet meer gekoppeld evenmin bij de eerste opleervluchten. Van zodra de halve fond aan bod komt (Clermont) komen de duiven een eerste keer voor even samen na de vlucht.  Tot de dagfond trainen de duiven éénmaal daags en moeten verplicht een uur in de lucht blijven. Van zodra de dagfond van start gaat wordt tweemaal daags een uur getraind.
Van zodra het om de knikkers gaat (lees de dagfond) krijgen voor de inkorving de duivers hun duivin te zien (de duivin halfbak, even stoeien naast de duivin en dan heel kort bij de duivin).  Door het feit dat ze dit systeem kennen zijn ze relatief rustig in de korf en presteren meer dan naar behoren.Bij thuiskomst komen de partners samen, de duurtijd hiervan hangt af van de zwaarte van de wedstrijd. Elke vliegduif wordt afzonderlijk in zijn nestbak gevoederd. Er worden een aantal mengelingen van diverse merken samengevoegd (standaardmengelingen). Vanaf maandag (bij dagfondvluchten) worden ze stelselmatig opgevoerd tot de inkorving.Dagelijks krijgen de duiven ’s morgens vooraleer ze trainen wat fijnzaad, nadien trainen en na de training krijgen ze hun klassiek voer. Op deze wijze trainen ze dixit Geert en Sebastien beter en harder….wat de resultaten aantonen.
Medisch wordt tweewekelijks een check-up uitgevoerd door veearts Pascal Lanneau. Door deze frequentie wordt nooit preventief gekuurd maar enkel en alleen mocht dit echt nodig zijn. Naast de verplichte vaccinaties worden de kweekduiven voor het kweekseizoen en de vliegduiven voor het vliegseizoen gevaccineerd met het paratyfus vaccin. Wat de duiven in het seizoen geregeld als supplement krijgen is Hepateveto, een natuurlijk middel dat voor een stabiele en sterke gezondheid zorgt. Bij thuiskomst van de vluchten wordt een vlugge recuperatie nagestreefd met electrolyten en eiwitten. De aanpak van de jonge duiven is in functie van het maximaal opdoen van ervaring. De jonge duiven worden verduisterd met als doel te kunnen deelnemen aan de nationale vluchten voor jonge duiven. Vroeg vliegen is meegenomen maar vooral de ervaring van de grote kudde is de doelstelling.  Enkele weken voor deze vluchten eraan komen worden de geslachten gescheiden en wordt het seizoen op weduwschap (“de schuifdeur”) afgewerkt. De jonge duiven trainen éénmaal daags.

En de nationale asduif zware fond jaarlingen is Fritts !
Het is een heel mooie…jawel, zowel de titel als de duif. Fritts.  Het is een prachtige duiver, heel sterk gemaakt, een beauty in de hand en ook getalenteerd met de kracht van de jeugd. Dat bewees deze duiver op zowel Agen als Narbonne.
Een hok van 18 jaarlingen (alleen met zware fond origine) werden voorbehouden voor de vluchten van Agen en Narbonne (althans de was de doelstelling). Het was heel vlug duidelijk dat “de zwier” goed zat in deze equipe en bij de voorbereidende vluchten lieten ze zich heel goed zien en arriveerden vlot. Als voorbereiding op Agen vlogen ze twee vluchten uit Argenton waarbij ze reeds duchtig (en met succes) aan de tand werden gevoeld. Op Agen was het bingo met 14 prijzen van de 18 ingekorfde duiven.

Zowel op Agen als op Narbonne lukte deze crackduif erin om een heel vroege prijs te vliegen wat resulteerde in de titel van 1e asduif nationaal zware fond jaarlingen !

Fritts en zijn companen Blue Jackson, Luc etc…
Fritts was een eendagsvlieg bij Geert en Seba. Ook een heel aantal andere duiven lieten zich niet onbetuigd en presteerden op nationaal topniveau

Blue Jackson moest als jaarduif niet veel onderdoen voor zijn ploegmaat Fritts en behaalde de titel van 8e nationale asduif zware fond en 4e provinciale asduif jaarlingen.

“Luc” was dan weer de kopman bij de oude duiven. 

Met de titels van 

  • 6e nationale asduif fond KBDB
  • 4e provinciale asduif fond oude KBDB
  • 1e duif van België op 4 vluchten fond 

 ..mag deze duif terecht de ploegkapitein van de hokken in Heestert worden genoemd

Het zijn geen stoefers in Heestert, ze houden het liever in eenvoud en bij het volkse van de duivensport, maar een nederige fierheid mag na een dergelijk seizoen zeker overheersen. Het zal wat emoties losweken wanneer de hoogste trede van het nationaal podium mogen bestijgen met de titel van asduif van België, maar ook met 3 duiven binnen de top 10 van asduiven op de fond en zware fond.

Ik vermoed sterk dat we het laatste staaltje van het kunnen van hun duiven nog niet hebben gezien ! Op naar een schitterend seizoen 2023 !

Proficiat vanwege het Herbotsteam !

Geert Dhaenens