Meer nieuws

De Bock – De Smeyter (Kluisbergen) nationaal top op de zware halve fond

17 Nov 2023

We waren al eens op bezoek in 2020, in 2021 en nu staan we er weer. Het is een toch een goed signaal wanneer de jaren van succes zich netjes opvolgen. Bij de vorige bezoeken waren we op bezoek bij “Jelle De Bock”, op dezelfde locatie zijn we nu op bezoek bij de nieuwe officiële tandem De Bock – De Smeyter. Waar dicht reeds de facto verschillende jaren de echte tandem was tussen Jelle De Bock en Joost De Smeyter, is dit in het voorbije jaar geofficialiseerd. Een sterke tandem die nu officieel in tandem in het wedstrijdcircuit is gestapt. Ik had de neiging om iets te schrijven in de trant van “de jeugd gekoppeld aan de ervaring”…maar ik wil Joost De Smeyter geen oneer aandoen door hem reeds bij de oudere duivenspelers onder te brengen.  De energie en drive om te winnen spat er bij Joost nog steeds af en laten we hem dan maar voorzichtigheidshalve bij de jongere spelers klasseren.

Met Lena en de 1e nationaal Bourges in 2020 ging de kurk van de fles

Het zat er al even aan te komen dat de start van 2017 met de duiven op de hokken in Berchem (Kluisbergen) er eentje zou zijn die zou tellen. Van in het begin werden zeer sterke uitslagen neergepoot en voelde iedereen die iets of wat met duivensport te maken heeft dat er hier een top hok in de maak was. Met enkele zeer mooie nationale toppen werd al eens gelonkt naar een nationale zege en in 2020 was het duivin Lena die de kurk van de champagnefles vloog met de 1e nationaal op Bourges.

Is het een beetje duivenwiskunde ? Het is de optelsom van een hok dat bulkt van de (reeds uitgeteste) kwaliteit aan duiven gekoppeld aan een sterk gemotiveerde maar ook fijnbesnaarde jonge speler, die in alle rust zijn plaats op het podium nastreeft.

Hij is omringd door mensen met heel veel ervaring (zijn pa, zijn schoonpa, Joost…) maar gaat heel goed zijn eigen weg en doet dit met verve. Duivin Lena (BE19-4169696) behaalde de nationale zege op een zeer mooie Bourges-vlucht van 8.585 jaarduiven. Wanneer we naar de afkomst van Lena kijken dan vinden we namen terug zoals Willem De Bruijn, Vanoppen-Luyten, enz….

De namen zijn duiven die door Joost zijn samengebracht op een kweekhok dat zich inzake kwaliteit en kunde vooral focust op de vluchten van 200 km tot 600 km met de nadruk op de zware halve fondvluchten. Om te vermijden oneer aan te doen aan de kweekduiven en op het risico af namen te vergeten verwijzen we naar de stambomen van de beste duiven verder in deze reportage waar diverse namen te vinden zijn (toch zijn er namen die er bovenuit steken inzake vererving zoals Willem De Bruiyn, Bart & Robert De Clercq, Dirk Deroose (Super Marcel),….).

Jelle is beroepsmatig onderwijzer in de lagere school. Is er een mooier en meer edel beroep dan jonge kinderen opleiden en voorbereiden op de toekomst ? In het beroep van onderwijzer zit ook het woordje “wijzer” vervat. En Jelle kan je zeker en vast tussen de wijze onderbrengen. Rustig van natuur, minzaam, goed observeren, niets pocherig, en heel goed doordacht tewerk gaan.  Ik meen dat dit één van de sterktes van dit hok is en dat is namelijk dat er niks en nooit wordt geforceerd.

Lena was geen eendagsvlieg die een stunt uithaalde. Naast haar prestaties is het toch al even met de ogen knipperen bij een samenvatting van de nationale toppen die op een relatief korte periode werden behaald :

Top 50 Nationaal 2018-2023

1 Nat. Bourges 8424 jaarse 2020
4 Nat. Bourges 25096 jaarse 2021
5 Nat. Issoudun 9777oude 2021
6 Nat. Argenton 13103 oude 2023
6 Nat. Vierzon 11574 jaarse 2019
8 Nat. Chateauroux 13098 jaarse 2018
9 Nat. Argenton 10632 oude 2022
10 Nat. Chateauroux 4003 oude 2022
13 Nat. Bourges 5294 oude 2020
14 Nat. Issoudun 9777 oude 2021
17 Nat. Bourges 8424 jaarse 2020
22 Nat. Bourges 34311 oude 2021
24 Nat. Argenton 20467 oude 2022
24 Nat. Chateauroux 13098 jaarse 2018
25 Nat. Chateauroux 24617 oude 2021
25 Nat. Chateauroux 4003 oude 2022
27 Nat. Vierzon 20956 oude 2019
29 Nat. Bourges 25096 jaarse 2021
31 Nat. Chateauroux 10317 jaarse 2021
33 Nat. Bourges 18729 jaarse 2023
33 Nat. Argenton 15210 jaarse 2023
36 Nat. Bourges 34311 oude 2021
39 Nat. Bourges 25096 jaarse 2021
40 Nat. Bourges 25096 jaarse 2021
42 Nat. Bourges 34311 oude 2021
43 Nat. Bourges 5294 oude 2020
47 Nat. Bourges 25096 jaarse 2021
48 Nat. Bourges 5294 oude 2020

Een goede organisatie met voldoende soepelheid

Alles is in de organisatie bij Jelle goed doordacht. Heel veel proefondervindelijk opgebouwd en in een goed plan dat als basis dient voor het ganse jaar….maar waar, indien nodig, soepel kan worden ingespeeld op wijzigende omstandigheden.

De mooie tuinhokken zijn daar een voorbeeld van. Geconstrueerd door de handige handen van de papa van Jelle werd vastgesteld dat de hokken waar dubbel windbreekgaas deels als voorzijde was gebruikt minder vaste forme hadden dan de volledig gesloten gedeeltes.  En dit werd vorig seizoen aangepast. De hokken staan oost gericht, hebben vrij vroeg zon in de ochtend..maar staan anderzijds ook in het open veld, relatief dicht bij de loop van de Schelde.

En zoals ieder geoefende fietser weet, langs de boorden van de Schelde…is er altijd wind. De hokken werden meer dicht gemaakt met positief gevolg.

Jaarlijks worden ongeveer 150 jonge duiven gespeend. De kweekduiven zijn duiven van het kweekhok van Joost De Smeyter. Deze kweekduiven worden heel vroeg gekoppeld en de eerste leg gaat onder voedsterkoppels en bij het spenen naar de hokken van Joost. De tweede leg (slechts enkele weken jonger) komt volledig naar de hokken van Jelle en een derde leg van de beste koppels eveneens.

De kweekduiven worden ook deels ondergebracht op de (jongen)hokken van Jelle en door dit alles is er een grote verhuis bij het spenen van de jonge duiven. Dan gaan de kweekduiven voor het overgrote deel naar volières en komen de jongen op de hokken.

Op de vlieghokken huizen normaliter 32 koppels op totaal weduwschap. Na het vliegseizoen worden de koppels die het seizoen nadien nog op de vlucht gaan van de hokken verwijderd, deze nestbakken gaan dicht, en de jonge duivers en duivinnen die als jaarling aan de slag moeten kunnen de vrijgekomen bakken innemen. Deze niewelingen mogen dan gedurende 2 weken hun territorium veroveren. 

Na deze twee weken komen de vroegere bewoners met hun duivin op het hok voor een tweetal dagen en na dit weekend worden de geslachten gescheiden. De ratio hiervan is dat de jonge duiven hun nestbak bijna vast hebben, de oude duivers met hun duivin terug op het hok komen en zich focussen op hun duivin en minder op een territoriumgevecht met de nieuwe bewoners. Goed doordacht, weinig heibel, en iedereen vrij goed bakvast.

Aanpak tijdens het seizoen

Inzake voer en supplementen wordt integraal het Versele-Laga gamma gebruikt. Er is een goede samenwerking tussen Jelle-Joost en de medewerkers van deze groep, er is geregeld overleg en bijsturing waar nodig. In tegenstelling tot sommige hokken waar duivinnen meestal maar een tweetal jaar vliegen, huizen hier duiven tot hun 4 jaar. Zoals voormeld hebben de duiven al eens een broed gehad in het najaar of zijn ze toch bak vast. In het kweekseizoen (vroeg) worden ze gebruikt als voedsterkoppel voor leg van de kweekduiven en brengen als koppel 2 jongen groot (koppeling eind december). Na deze periode komen ze in het weekend normaliter altijd een samen om onderling paren te vermijden.
Medio februari starten de trainingen en begin maart vliegen de duiven toch een uur per dag. Het is niet echt een probleem om dit op te bouwen en aan te houden. Het voer in de voorbereiding en bij de eerste vluchten in de voorbereiding is een mengeling van de Super Star en Gerry Plus (met de nadruk in deze fase op Gerry Plus). Voor de vluchten tot 300 km krijgen ze de laatste dag wat meer Super Star gevoederd. Tijdens het seizoen trainen de duiven ook éénmaal per dag (ifv het weer, bij slecht weer blijven ze op het hok). Bij de duivinnen is dit een uur vliegen, bij de duivers is dit een half uur vliegen en nog een half uur wat speels rond het hok trainen. Vanaf de zware halve fond (de vluchten waarop de focus wordt gelegd) krijgen de duiven bij thuiskomst de Depure Plus en de start IC mengeling. De volgende dagen is dit Super Star + Champion en de laatste dagen voor de inkorving Energie-mengeling. Als supplementen krijgen de duiven Respi-Top 2 à 3 dagen na de vlucht. Wekelijks Intesti-Top over het voer, Hemolit en naar het einde van de week en voor de inkorving olie (diverse vormen) over het voer. De duiven komen nooit samen voor de inkorving (ook geen nestschotel). De duiven worden zo rustig mogelijk ingekorfd en de beloning wacht bij thuiskomst. Hier hangt het samenzijn af van het verloop van de vlucht en de intensiteit van de vlucht.  Naar het einde van het seizoen toe en om de laatste nationale vluchten af te haspelen worden de duiven op nest gespeeld en ifv de leg 1 week niet ingekorfd. Anders wordt steeds tussen de nationale vluchten in een tussenvlucht ingekorfd.
Op medisch vlak komt Pascal Lanneau wekelijks langs tijdens het seizoen. Hier wordt 100 % zijn advies gevolgd met een voorkeur van zo weinig mogelijk curatief ingrijpen omdat Jelle rotsvast overtuigd is dat dit de forme fnuikt.

Ogen en oren open

Wat ons opvalt tijdens het gesprek en bezoek is dat Jelle goed kan luisteren. Hij heeft heel duidelijk zijn eigen aanpak maar is niet te beroerd om te luisteren naar ervaring en duivenkennis van anderen. Hij laat zich omringen door goede leermeesters en observeert zeer goed zijn duiven. Voetjes op de grond, nuchterheid voorop maar vooral een gezonde motivatie en een heel grote liefde voor de duivensport.

Enkele topduiven – sterkhouders

  • Lena blijft met kop en schouders tronen binnen de kolonie als de dame die de nationale zege naar Kluisbergen sjeesde en eeuwige roem bezorgde aan de boorden van de Schelde. Haar afkomst is om U tegen te zeggen en ook van haar nazaten wordt het beste verwacht (zie info hieromtrent vroeger in de reportage).
  • Den 809 (BE16-4139809) was een begenadigd vlieger met toppen op Chateauroux, Montluçon-nationaal. Hij is een mix van de duiven van Willem De Bruyn en Gaby Vandenabeele en de niet te versmaden lijn van de Super Zwarten van Robert en Bart De Clercq.

Olympic Hope (BE20-4146108) of de 1e nationale Olympiade-duif Cat G 2021. Een eer om zo een duivin te mogen bezitten. Ze vloog top op alle zware halve fondvluchten waaraan ze deelnam, blonk uit in regelmaat en in kopvliegen. Haar afstamming is Willem De Bruiyn, Bart en Robert De Clercq, Casaert, en Bernard Van Renterghem.

Ondertussen bewees deze topper reeds haar kwaliteit inzake nakweek met kinderen die ook met regelmaat top kunnen vliegen. Een halfzus Olympic Roche vloog in 2023 3e nationaal op de afsluitende Chateauroux op de hokken van Joost.

BE21-3031025:

1/718d. Argenton
 1/1756d. Zone A1…

BE22-4107443
6 Nat. Ace Mid. Dist. on 6 National races 2023 (Pipa Ranking)
4/279d. Bourges
7/517d. Chateauroux
9/205d. Pont
13/141d. Maissemy
14/675d. Argenton
26/632d. Argenton
28/863d. Bourges
36/871d. Argenton

BE22-4107444
2/863d. Bourges 
10/3238d. Zone A3
33/18729d. Nat.
3/712d. Pont
9/2504d. Pont
5/141d. Maissemy
10/257d. Maissemy
5/115d. Pont
7/183d. Pont
9/789d. Ecouen
34/2678d. Ecouen

Royal Roche (BE15-4088435) is een combinatie van De Bruiyn met Team De Jaeger en is vader diverse duiven die 1e prijs vlogen en bovenal vader van de 1e nationaal Bourges !

David (BE17-4016516is een samensmelting van de succeslijnen Willem De Bruijn x Bart & Robert De Clercq. Hij was de beste duif over 8 nationale vluchten en vloog verschillende 1e en 2e prijzen op de halve fond en zware halve fond.

Hij is tevens een begenadigd vererver met verschillende kinderen die top vliegen

BE21-4139622:
1/616d. Orléans
2/1982d. Verbond
1/111d. Pont
2/135d. Pont
2/674d. Bourges
30/6113d. Prov.
2/469d. Orléans
6/1871d. Orléans
69/15308d. Prov.
2/257d. Maissemy
5/1595d. Maissemy
5/188d. Noyon
6/228d. Noyon
6/170d. Pont
7/594d. Ecouen
29/2052d. Ecouen
7/170d. Noyon
8/293d. Noyon
7/161d. Bourges
9/108d. Pont
13/279d. Bourges
14/312d. Noyon 

BE22- 4107473
3/291d. Pont
3/141d. Maissemy
10/953d. Maissemy
4/384d. Pont
18/1864d. Pont
6/215d. Orléans

BE22-4107395
3/114d. Pont
7/904d. Orléans
41/7093d. Prov.
7/141d. Maissemy 
18/257d. Maissemy

 

Is grootvader van: 

BE23-4129345:
1/448d. Montoire
 1/4262d. Prov.
7/583d. Ecouen
 19/1628d. Verbond
8/404d. Pont
19/1081d. Verbond
22/357d. Pont
26/407d. Montoire

BE22-4107507:
1/391d. Chateauroux
1/1724d. Prov.
3/243d. Orléans
 36/6814d. Prov.
5/521d. Chateauroux
8/3125d. Prov.
5/355d. Argenton
7/712d. Pont
7/292d. Bourges
10/106d. Bourges
14/904d. Orléans
 83/7093d. Prov.
29/2331d. Nat. Chateauroux

BE22-4107508

2/292d. Bourges

 42/4589d. prov.

2/208d. Toury

 2/448d. Toury

5/391d. Montoire

 11/3781d. Provincial

BE22-4107424:
2/684d. Ecouen
6/2650d. Ecouen
4/114d. Pont
9/255d. Vierzon
10/215d. Orléans
19/469d. Orléans
44/1871d. Orléans

Een kolonie in volle bloei 

Er kunnen nog wel enkele bladzijden worden gevuld met duiven die sterk presteerden en/of het kweekhok bevolken. De fundamenten van deze kolonie zijn sterk, heel sterk. De omkadering is op zijn best, de bewijzen liggen reeds uitgebreid uitgestald en de motivatie is top.

Dit is een kolonie in volle groei en bloei. Ze zijn met een team dat er alles aan doet om met kwalitatieve topduiven aan de start te komen. Ze motiveren en steunen elkaar in dit alles en hebben zich in de korte periode van bestaan aan de kop gevestigd van de hokken die nationaal hot zijn op de zware halve fond. 

Het laatste van dit alles hebben we zeker nog niet gezien. De topduiven verhuizen steevast naar het kweekhok om de basis alleen maar te verbreden, en dat is nog steeds de beste garantie voor de toekomst.

Dit alles krijgt ongetwijfeld een gunstig vervolg met sterke resultaten in de komende seizoenen.

Proficiat vanwege het Herbotsteam !

Geert Dhaenens

 

 

Mooiste resultaten voorbije seizoen 2023

Maissemy (105km) Old birds 15/04/23    

Club:  257     1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8, 9, 10, 18, 19, 24, 25,..  39/76

Combine       1595   1, 5, 13, 15, 16, 19, 30, 41, 41, 45, 83, … 32/76

Maissemy (105km) Yearlings 15/04/23   

Club:  141     1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,... 31/61

Pont (179km)  Old birds 30/04/23             

Club:  553     1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 38, 46, 47, 48, 52,... 47/77

Pont (179km) Yearlings 30/04/23            

Club:  288     1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27,...  37/62

Toury (312km)  Old birds 06/05/23            

Club:  181     1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, .... 44/77

Toury (312km) Yearlings 06/05/23                      

Club:  93       1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, .... 34/62

Orléans (339km) Old birds 13/05/23       

Club:  469     1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 27, 29, 30, 31, 37, 40,… 48/76

Combine       1871   3, 6, 7, 8, 19, 23, 29, 31, 36, 37, 44, 61, 65, 66, 69, 89, 97, 124, 139, 142, 172, 174, ... 50/76

Orléans (339km) Yearlings 13/05/23      

Club:  215     1, 2, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 19, 21, 22,...  35/61

Vierzon (409km) Old birds 20/05/23        

Club:  671     1, 6, 10, 21, 25, 28, 41, 46, 48, 53, ... 39/73

Chateauroux(459km) Yearlings 02/07/23          

Club:  406     2, 3, 6, 7, 9, 9, 12, 16, 19, 20, 32, 36, 38, … 19/23

Chateauroux(459km) Yearlings 22/07/23          

Club:  517     1, 2, 3, 7, 11, 14, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 50, …  27/39

Pont (179km)  Young birds 30/07/23       

Club:  592     1, 2, 3, 5, 5, 5, 9, 10, 10, 13, 14, 16, 17, 53, … 32/69

Bourges/Vierzon(409km) Old birds 30/07/23    

Club:  161     2, 5, 6, 7, … 6/11

Bourges/Vierzon(409km) Yearlings 30/07/23   

Club:  391     1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 24,…  28/39

Bourges/Vierzon(409km) Old birds 13/08/23    

Club:  279     1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 25, 27,… 29/41

Montoire(388km) Young birds 02/09/23                        

Club:  448     1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 32, 41, … 39/65

Provincial      4262   1, 5, 27, 30, 56, 62, 77, …   24/65

 

JELLE EN JOOST BIEDEN OP INTERNETVERKOOP PIGEON BIDS EEN STRENG GESELECTEERDE GROEP VAN TOPDUIVEN ALLEN GEKWEEKT UIT HUN BEWEZEN KWEKERS

DEZE VERKOOP EINDIGT MAANDAG 20 NOVEMBER OM 15u