Son Den Bijter

Den Bijter won o.a.

14x 1st & 10x 2nd

1/469 birds

1/306 birds

1/235 birds

1/173 birds

1/167 birds

1/164 birds

1/159 birds

1/150 birds

1/127 birds

1/117 birds

1/  80 birds

1/  79 birds

1/  79 birds

1/  23 birds

Overview

  • Middle distance
  • Breeder:
    BALCAEN MARC & RUDI
  • Seller:
    LRRP

More info

"Son Den Bijter"

BE18-4084326

€ 300.00 € 250.00