Meer nieuws

We melden u diepbedroefd het overlijden van Jacqueline Arnauts, echtgenote van Filip Herbots

10 May 2020

If you can't fly, walk
If you can't walk, go
If you can't go, crawl
But never stand still,
never go down, always up.

If you can't laugh, smile
If you can't smile, be happy
If you can't be happy, be satisfied
But never give up
and always go forward. 

                                           E. Mattelaer