Meer nieuws

KBDB: handboek met de te volgen procedure voor inkorving

15 May 2020

Aan de voorzitters van alle aangesloten verenigingen

Zoals gisteren in onze mededeling werd opgenomen, hopen we spoedig versoepelingen te bekomen voor onze duivensport en meer bepaald in eerste fase om gezamenlijke inkorvingen te mogen organiseren.

Actueel hebben wij een dergelijke toelating nog niet ontvangen vanwege de federale overheid.

U zult begrijpen dat hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen in acht dienen te worden genomen.

Hiermede rekening houdend werd door het KBDB-crisiscomité “Covid-19” een vademecum (bijgevoegd), een soort handboek met de te volgen procedure, uitgewerkt. Deze richtlijnen dienen door ELKE vereniging STRIKT nageleefd te worden. Wij willen hiervoor dan ook de voorzitters van al onze verenigingen op hun verantwoordelijkheid wijzen evenals op de belangrijkheid van de in dit draaiboek opgenomen regels en dit voor de veiligheid van al de medewerkers in uw vereniging en al uw liefhebbers. Dit vademecum kan eventueel nog aangepast worden ingevolge de maatregelen die eventueel nog bijkomend zullen worden opgelegd door de federale overheid.

Klik hier voor het handboek met de procedure

Bijgevoegd vindt u dan ook de door uw comité (voorzitter – secretaris – penningmeester) te ondertekenen “akkoordverklaring” waarin u dient te bevestigen kennis te hebben genomen van het vademecum en zich ertoe verbindt de opgenomen regels integraal na te leven. Het ondertekende formulier dient tegen uiterlijk 19/05/2020, per mail, te worden overgemaakt aan sport@kbdb.be. Indien wij het ondertekende document NIET tegen vooropgestelde datum ontvangen zal er, indien er groen licht wordt bekomen vanuit de federale overheid, niet kunnen worden ingekorfd.

Aangezien er dient ingekorfd te worden “op afspraak” en de klokken/elektronische systemen dienen binnengebracht te worden “op afspraak” vindt u hierbij eveneens een tool welke uw vereniging zal kunnen gebruiken teneinde een afsprakenlijst op te maken. Het gebruik van deze tool voor het opstellen van uw afsprakenlijst is niet verplichtend maar is enkel bedoeld om het uw vereniging makkelijker te maken. Bijgevoegd tevens de handleiding.

De KBDB is, teneinde de kosten voor de verenigingen te drukken, overgegaan tot een groepsaankoop van alcoholgel. Deze gel kan, zoals voor de eerste bestelling van de identiteitsringen, via uw clublogin in het KBDB-programma (actueel nog niet online), worden besteld (de specificaties van deze alcoholgel worden tevens bijgevoegd) maar dit enkel voor de eerste bestelling. Voor de nabestellingen zal een formulier worden gepubliceerd op onze website hetgeen, via e-mail, kan worden overgemaakt aan de KBDB (vanaf 01/06/2020).

Klik hier voor veiligheidsinformatie gel

Klik hier voor tips voor gebruik gel

Eens uw bestelling werd geregistreerd, zal u hiervoor een factuur ontvangen.

Na vereffening van het verschuldigde bedrag zal de alcoholgel vervolgens worden verstuurd per post of kunnen worden afgehaald bij de mandataris van uw regio (optie aan te duiden op het bestelformulier).

Kostprijs:

Verkoop per liter: 8 EURO/liter + verzendingskosten (enkel indien per post dient verstuurd te worden)

Zoals u zelf weet, kunnen de verzendingskosten hoog oplopen. De KBDB heeft hierover onderhandeld met B-Post en volgende gunsttarieven bekomen:

  • Tot 2kg = € 6,81
  • 2 tot 5kg = € 7,68
  • 5 tot 10kg = € 8,07
  • 10 tot 20 kg = € 10,06
  • 20 tot 30 kg = € 13,41

Indien de gel dient verstuurd te worden per post, raden wij u aan om een gegroepeerde bestelling van enkele verenigingen uit de buurt te overwegen.

Bovendien hebben wij nog een lange strijd af te leggen tegen het “covid-19” virus zodat de opgelegde veiligheidsmaatregelen van de federale overheid nog lang zullen dienen toegepast te worden.

Uit onverwachte hoek werd ons medegedeeld dat mondmaskers (10) gratis ter beschikking zullen worden gesteld van de verenigingen. Zij zullen worden verdeeld samen met de eventueel bestelde alcoholgel of via de mandataris van uw provincie, zetelend in het crisiscomité “Covid-19”. Hartelijk dank aan de gulle schenkers. De betrokken mandatarissen zullen hiervoor met de verenigingen contact opnemen.

Wij hopen dat het sportseizoen 2020 vlug zal kunnen starten maar dan vooral op een veilige manier voor eenieder van ons.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.