Meer nieuws

K.B.D.B. buitengewone algemene vergadering PE Vlaams-Brabant

13 Jan 2020

Mededeling t.a.v. de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant - Buitengewone algemene vergadering 14/02/2020

In toepassing van art. 11 van het Huishoudelijk Reglement besliste de nationale raad van beheer en bestuur tot het houden van een buitengewone algemene vergadering van de PE Vlaams-Brabant.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen alle verenigingen te danken voor hun aanwezigheid en hun positieve inbreng tijdens deze vergadering.

Bovendien herinneren wij er aan dat, zoals vermeld in de voorlopige dagorde van deze vergadering, de termijn voor de indiening van de vluchtprogramma’s (art. 13 & 14 van het NSR) werd verlengd tot uiterlijk 31 januari 2020.

Deze vluchtprogramma’s zullen worden gecontroleerd door een afvaardiging van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur samen met de afgevaardigden van het comité van de PE Vlaams-Brabant.