Meer nieuws

Het wonderjaar 2023 van Marnik en Tom Van Gaver (Moortsele)

02 Mar 2024

Gouden kader 2023

 • NL20-1525613 – 1e Nationale As-Duif Kleine Halve Fond Oude KBDB 2023
 • BE21-4201779 – 3e Nationale As-Duif Allround Oude & Jaarlingen KBDB 2023
 • BE21-4201816 - 4e Nationale As-Duif Allround Oude & Jaarlingen KBDB 2023
 • BE21-4201705 - 7e Nationale As-Duif Allround Oude & Jaarlingen KBDB 2023
 • BE21-4201732 - 9e Nationale As-Duif Allround Oude & Jaarlingen KBDB 2023
 • BE21-4201732 – 1e Nationale As-Duif Fond Oude KBDB 2023
 • BE21-4201779 – 5e Nationale As-Duif Fond Oude KBDB 2023
 • BE21-4201952 – 11e Nationale As-Duif Fond Oude KBDB 2023
 • BE21-4201811 – 21e Nationale As-Duif Fond Oude KBDB 2023
 • BE22-4055088 – 4e Nationale As-Duif Fond Jaarlingen KBDB 2023
 • BE19-4207283 – 9e Nationale As-Duif Zware Fond Oude KBDB 2023
 • BE21-4201784 - 25e Nationale As-Duif Allround Oude & Jaarlingen KBDB 2023
 • 7e Nationaal Kampioen Fond Oude KDBD 2023
 • 13e Nationaal Kampioen Fond Jaarlingen KBDB 2023
 • 21e Nationaal Algemeen kampioen KBDB 2023
 • 57 x top 100 nationaal
 • 1e & 2e Olympiadeduif Maastricht ’24 (Cat. C)
 • 1e Olympiadeduif Maastricht ’24 (Cat. H)
 • 1e Algemeen kampioen Entente Belge
 • 1e Algemeen Kampioen KBDB Oost-Vlaanderen met een record aan klasseringen (1. Prov asduif halve fond oude, 1. Prov asduif fond oude, 1. Prov asduif allround oude,...)
 • 1e Algemeen kampioen FVOV-OVV
 • 1e Algemeen kampioen FCD (combine 5 clubs)
 • Bronzen Duif 2023 – (Gouden duif competitie 3e)
 • 6 x 1e provinciaal, 5 x 1. National Zone.

Back in time….

We leggen even een paar tanden (lees jaren) terug in onze teletijdmachine en flitsen terug naar de dinsdag na het weekend van 14 juni 2014.  Ondergetekende is op bezoek bij de jonge snaak Tom Van Gaver in Moortsele. Tom was ons goed bekend als zoon van Marnik Van Gaver en voor ons was Marnik steeds een geduchte concurrent op de fond en zware fond met geregeld een aantal duiven in de kop van de wedstrijd (en provinciale en nationale topklasseringen erbovenop). 

Tom was toen 27 jaar, er hing nog wat mos achter zijn oren en hij deed het met een aantal kilogram minder dan nu (37 jaar). Maar wat hij aan “groen” nog teveel had, had hij in lef op overschot.

Hij had het weekend voordien eens zijn tanden en zijn talenten getoond op een keiharde nationaal Poitiers en een keiharde nationaal Cahors.

 • Poitiers (club 370 oude duiven) : 1,6,9,14,17,24,25,30,35,39,89,95,102,108 (14/14). Eerste duif vliegt 1.076 m per minuut
 • Poitiers (club 630 jaarlingen) : 1,4,5,6,14,16,18,20,23,29,37,44,57…..(28/29). Eerste duif vliegt 1.066 m per minuut.
 • Cahors (club 162 duiven) : 1,4,6,12,14,34 (6/8). Eerste duif vliegt 1.029 meter per minuut.

Provinciaal en nationaal vlogen de eerste duiven ook top, maar het was vooral de serie die er werd neergezet die op mij indruk had gemaakt. Het was niet de eerste keer dat Tom zo hard had uitgepakt, maar nu viel het zowat iedereen wel op. Toen we de duiven die “het gedaan hadden” op dinsdag in de hand kregen waren ze terug klaar om in te korven. Er was in niks te voelen dat ze een dergelijke zware vlucht hadden afgewerkt. Toen was ik ervan overtuigd dat er hier

a) topkwaliteit aan duiven aanwezig was en 

b) we te doen hadden met een talentvolle verzorger die stilaan zijn stempel op de moderne duivensport aan het zetten was.

In mijn nabije omgeving tussen de gekende potten en pinten bij een inkorving liet ik dan al wel eens vallen dat, als we nog enkele jaren geduld hadden, we hier een echte superkampioen in de ring zouden hebben.

Waarom deze bewering ? Bij het in de hand krijgen van de duiven zat er quasi geen enkele mindere duif in de hand tussen, ze waren allen heel sterk gemaakt en hadden alles wat we van een topatleet mogen verwachten. Bijkomend werden ze met een durf en lef gespeeld en gesorteerd dat ook deze aanpak in de traditionele duivensport wel eens voor een nieuwe trend kon zorgen.

Een niet te versmaden onderdeel van dit groeiproces was ook ongetwijfeld de rol van schaduwmentor die zijn vader Marnik vervulde en nog steeds vervuld. Marnik had zelf niets meer te bewijzen in de duivensport en zag soms met grote ogen hoe zijn zoon Tom zich ongebreideld smeet. Toch slaagde hij erin om nu en dan eens te remmen waar het echt nodig was en hier en daar een kleine vijlsteek toe te voegen aan het beeldhouwwerk van Tom. En dit tot hij…tot zijn grote voldoening vaststelde dat de jeugd het in dit geval toch wel beter wist en weet.

Reculer pour mieux sauter

Een gezegde dat we reeds enkele keren konden gebruiken is ook hier in het geval van Tom zeker van toepassing. Een (noodgedwongen) flinke stap terugzetten om dan met een volle élan nog verder te springen dan initieel was voorzien. Er was een meer dan vruchtbare samenwerking ontstaan onder de noemer DVV-pigeons.  Er werden op de drie hokken waarop de disciplines werden gespeeld topresultaten behaald. De machine had genoeg smeer tussen de tandwielen onder de vorm van een sterke kolonie aan duiven gebaseerd op een heel sterke basis op het kweekhok. We noemen het soms een koningskoppel maar hier werd het basiskoppel het Dream Pair genoemd.  Een droompaar ?  Whats in a name ? Het was een duivin van 2003, die zelf heel hard presteerde op de fondvluchten (en nog de oude origine Catrysse en Nouwen-Paesen had) die plots de behoefte voelde om vreemd te gaan bij de buren. En die buren waren de duiven van Johan De Vroe. Omdat het vuur niet te blussen was werd ze bij Johan gekazerneerd en gekoppeld aan een topduiver bij hem die als Kleine Schoonen was gedoopt (uit de edele bloedlijnen Gaby Vandenabeele en René Vandenheede, vader van Jacques en Freddy). Voilà, zo simpel is het recept van een droomkoppel of een voorbeeld van hoe de natuur zich niet altijd laat klissen zoals de mens het wil…en gelukkig maar. 
Het zou maar al te cliché zijn om te veralgemenen maar omzeggens alles wat dit koppel op de wereld zette vloog top of kon worden ingeschakeld om te vererven als de beste. Ook nu nog zit de ganse stam van deze duiven doorspekt met dit bloed. Het is ook een lijn die zich heel goed laat inkruisen met andere duiven en uiteindelijk heeft geleid tot de huidige resultaten waarvan iedereen gaat duizelen.
Waar mensen samen werken wordt er “gemenst” en ook in de samenwerking onder de noemer DVV-pigeons kwamen barsten. Dit resulteerde in een totale verkoop van de duiven in 2017.  En voor Tom was het even diep zuchten en dan naar adem happen. Een topkweekhok en topvlieghokken werden ontmanteld, het was lastig om dit jarenlange vlechtwerk te zien ontrafelen.
Er werd gerekend en geteld en vol van ambitie maar ook wel met toegeknepen billen werd Finn teruggekocht op de veiling en in een latere fase Ricky.  Maar kan je met één of twee zwaluwen een nieuwe lente maken ? Door de hulp van enkele goede vrienden zoals Sam Bostoen en schoonbroer Davy Neyrinck werden wat jongen uit de betere vliegers behouden en was er toch wat van het edele bloed van die superduivenstam binnen handbereik. Ook met Bart Geerinckx werd aan samenkweek gedaan en uitgewisseld

Het was toch wel bang afwachten of deze jonge duiven voldoende goed bloed in zich hadden om opnieuw, onder de vleugels van Tom en zijn topduif Finn, aan een nieuw hoofdstuk te schrijven.  Maar wat eerder op een crisisingreep leek, bleek nadien een gouden zet te zijn. Het kweekhok bleek heel vlug zijn overschot aan kwaliteit te etaleren met zeer bemoedigende resultaten die het beste deden verhopen voor de komende jaren…en zo geschiedde. Alras werden terug heel sterke prestaties neergezet, het was nog een beetje trial and error om de laatste vijzen in de kweek en het spel op de juiste plaats te krijgen, maar wat goed is komt meestal snel…en de resultaten van de laatste seizoenen zijn dan ook steeds crescendo gegaan met seizoen 2023 als absoluut hoogtepunt. Met deze resultaten scharen Tom en Marnik zich in de rij van de allergrootsten.

De vraag die op ieders lippen brandt….hoe doe je dit ?
Met eigenlijk maar één vraag in ons achterhoofd reden wij naar Moortsele namelijk de vraag die bij iedereen die een beetje de prestaties van vorig jaar heeft gevolgd nl. hoe realiseer je zoiets ? Er is reeds enkele jaren in veel gesprekken een onderwerp dat steevast aan bod komt namelijk “hoe doet Tom het om zijn duiven wekelijks op dat niveau te spelen” ? En het valt op dat deze trend niet enkel bij Tom zich doorzet. Verschillende hokken doen dit of testen dit uit. Elke week de korf in, 3 weken na elkaar de korf in en dan een week rust, als tussenvlucht een snelheidsvlucht, als tussenvlucht de zware halve fond,….en ganse menukaart aan nieuwe speelwijzen hebben zich ondertussen aangediend en met succes ! Tom is hierin heel duidelijk, namelijk dat dit een speelwijze is die hij reeds jaren hanteert en heeft uitgetest. Je moet ze meegeven wanneer ze in conditie zijn en dan spelen, top verzorgen, en die het regime aankan zal komen en die het niet aankan wordt er uitgeselecteerd. Tijdens deze uitspraak spookt mij de uitdrukking door het hoofd “papa is blijven hangen in de sixties”….. Binnen de duivensport, en zoals in vele gebruiken, hebben mensen de neiging om hard vast te houden aan wat hen bekend en vertrouwd is, iets wat werkt en weinig risico’s inhoudt, maar meestal wordt er geschiedenis geschreven door de vernieuwers. Het is dan aan de vernieuwers, de durvers, mensen met een ruimere visie om andere zaken uit te testen. Met vallen en opstaan, met slagen en falen….  Iedereen lachte met Elon Musk toen hij enkele jaren terug een electrische auto ontwierp en zei een raket in de ruimte te lanceren….We zijn ondertussen 10 jaar verder en deze wagens veroveren de markt en de raket is reeds gelanceerd. En ja, het kost pluimen, maar de duivensport is geëvolueerd in de vorige jaren. Het programma is zwaarder, intenser, de houdbaarheidsdatum van duiven is ingekort, er wordt meer verwacht van onze pluimbollen dan vroeger…..maar ook Pogacar was maar 19 jaar toen hij reeds op het hoogste niveau schitterde, idem voor Evenepoel, tennistoppers van 18 jaar spelen ook finales van grote tornooien…..en dan zou mijn moeder zaliger gezegd hebben “ze krijgen beter de kost dan vroeger”…

“Het hof van den draf, wie niet meekan gaat eraf”…
….hoorde ik herhaaldelijk in mijn jeugd toen werd aangegeven dat er moest gewerkt worden. Tom hanteert dit principe…maar, maar, maar allesbehalve roekeloos. Dat scherp kantje is er in de voorbije jaren afgevijld. De duiven worden op het scherp van de snee gespeeld maar enkel en alleen na een grondige observatie en evaluatie en in goede conditie. Marnik en Tom doen er tijdens het seizoen alles, maar dan ook alles aan om de duiven in een topconditie te brengen en te houden. Wanneer deze conditie aanwezig is dan worden ze hard en intens gespeeld, maar zeker niet roekeloos en ondoordacht kapot gespeeld. Dat viel ons op in het gesprek, het gaat er hard maar correct en met een ijzeren hand gehuld in een fluwelen handschoen aan toe.

Enkele weetjes en to do’s voor de geïntesseerden 

 • De duiven (kweekduiven en vliegduiven) kweken voor het seizoen (koppeling rond Kerstmis- kweekduiven 20 koppels) – Tom heeft nog een voltijdse job en alles moet nog doenbaar en combineerbaar zijn. In het najaar (einde rui) worden alle duiven gedurende enkele dagen gekuurd met een breedspectrumproduct ifv een inenting met (dood) paratyfusvaccin. Twee weken later wordt elke duif gevaccineerd met een paramyxo-rota vaccin.
 • De duiven krijgen 8 dagen antibiotica gedurende een gans jaar (…en geen dag meer….tenzij er plots een ziekteuitbraak zou zijn, wat de laatste jaren nooit het geval is geweest). Deze antibioticakuur is in het najaar voorafgaand aan de vaccinatie.
 • De vliegduiven gaan dan half februari uiteen en worden gevaccineerd tegen paramyxo en pokken.
 • Half maart worden de vliegduiven ingeënt met een (levend) paratyfusvaccin en dat durft sommigen nogal eens door een dipje doen gaan, maar de reactie nadien heeft getoond dat dit conditiebevorderend werkt.
 • De kweekduiven kweken niet in boxen maar in een open hok (met volières).
 • Alle (ondertussen mooi vernieuwde) hokken hebben volières vooraan (windbreekgaas) en deze worden optimaal gebruikt om de duiven te laten in vertoeven (omwille van minder kuiswerk op de hokken, meer in de open lucht en volop zuurstof, de weduwnaarduivers zitten  overdag op schapjes en dixit Tom is dit een bijkomende territoriumdrijfveer…).
 • De vliegduivers trainen (bij normaal weer) tweemaal per dag (er wordt niet verwacht dat ze een uur trainen, liefst tweemaal een half uur maar dan wel met snelheid en panache). De duivinnen trainen éénmaal daags en trainen uit zichzelf meestal wel langer. De intensiteit van trainen is een eerste waardemeter van de conditie.
 • De duiven worden niet echt verduisterd in een echt schematische aanpak voor het seizoen, maar de hokken zijn eerder lichtluw, in tegenstelling tot de volières die wel meer licht toelaten. Hiermee wordt “gespeeld” in de voorbereiding van het seizoen. Echter wil Tom dat zijn duiven van de eerste vlucht meedoen voor de top en remt dan ook niet zoveel af voor de nationale vluchten.
 • Na de training ’s avonds mogen de duivers op het hok de nacht in.
 • Er worden geen slagpennen getrokken voor het seizoen. Tom heeft er een bepaalde schrik van en is niet overtuigd van het nut. Door het spelen met licht en lichtluwte, het intense ritme van de wedstrijden die elkaar opvolgen, heeft hij weinig last van duiven die hij voor de laatste wedstrijden niet kan inkorven omwille van de pennenstand of een beginnende rui.
 • Er wordt wel bijgelicht van begin juli (5.45 u ’s morgens en 10.45 u ’s avonds).
 • Tom hunkert elk seizoen naar het werpen van de eerste slagpen. Uit ervaring weet hij dat dit de forme zeker ten goede komt
 •  
 • Hoe worden de duiven geobserveerd i.f.v. het intense vliegritme ?
 • De eerste observatie is de intensiteit van trainen (“er moet snee opzitten”)
 • Bij thuiskomst van een vlucht (de duiven worden in het systeem van totaalweduwschap gespeeld met iets meer duivinnen dan duivers) blijven de duiven slechts heel beperkte tijd samen (herstel primeert).
 • Een eerste observatie over de conditie gebeurt bij thuiskomst en het gedrag kort na thuiskomst. Wie heel diep gegaan is laat dit vlug blijken.
 • Inzake observatie van conditie is de dag na thuiskomst cruciaal. Een duif in conditie is terug alert en scherp, eentje die diep is geweest is meer passief. 
 • De duiven krijgen op maandag een bad en wie niet in bad gaat is meestal niet goed of genoeg hersteld (en de kans is dan groter dat deze duif niet wordt ingekorfd). Idem op woensdag wanneer de duiven terug een bad krijgen, duiven die graag in bad gaan hebben conditie, treuzelaars moeten in het oog worden gehouden en eventueel gespaard.
 • D-day is op woensdag. Alle duiven worden op woensdagmorgen gelost in Ath door vader Marnik. Bij het inmanden op woensdagmorgen krijgt elke duif een gele druppel in elk neusgat. Bij thuiskomst wacht Tom ze op en heeft door de ervaring geleerd dat deze die er dan reeds bij zijn ook op zaterdag zijn eerste zijn. Deze die er niet bij zijn staan meestal niet echt scherp. Bij aankomst mogen ze dan nog wat samen vertoeven en vrijen. Ze mogen dan ook nog baden en worden volop gevoerd.
 • Uit het vorige blijkt overduidelijk dat er wel degelijk een scherpe observatie aanwezig is om te vermijden dat duiven willens nillens gekraakt zouden worden in het harde ritme. Dit wil niet zeggen dat er geen duiven worden verspeeld, maar door deze aanpak wordt de schade relatief beperkt.
 • Duiven moeten vliegen zegt Tom. Bij een normale gezondheid en bij normale weersomstandigheden is rust niet de beste raadgever. Een wekelijks halve fond vlucht tussen twee vluchten door is de normaalste zaak van de wereld omdat ze dan in de zwier blijven.
 • De duivinnen en duivers worden gevoederd met Aidi Girl Power en mix 3, Beyers (Sport light,energymix, Detox Gritmix) en Vanrobaeys (relax en gritmix)  en Matador-mengelingen (detox) waarbij ook bij voorkeur de detoxmengelingen worden gebruikt wanneer het intense schema van de vluchten het toelaat. Pinda’s en fijnvoer worden aan de duivers gevoederd (minder aan de duivinnen). Driewekelijks  krijgen de duiven een Rozitol-drup in de neus.
 • ’s Ochtens worden nooit supplementen over het voer verstrekt, dan moeten de duiven zoveel mogelijk eten. Wel worden supplementen verstrekt ’s avonds over het (eerste) voer en drinken.
 • Deze supplementen zijn o.a. het Röhnfried-gamma,(Amino Forte, Blitzform, Atemfei, Krautermix, Rotosal), Zell Oxygen (Herbots), Ropa B, Levulac (Schroeder), Daflor…hier beaamt Tom dat hij voor heel wat afwisseling tracht te zorgen om alle eventuele tekorten aan te vullen…zolang alles maar ver weg van enige medicatie blijft.

Anekdotisch is wat Tom vertelt over medische begeleiding. Zonder naïef te zijn (de nodige vaccinaties enz…gebeuren doordacht en stipt) was Tom in 2018 de laatste keer op bezoek bij de veearts. Hij kwam terug met een schema waarbij hij ‘bijna zijn wekker moest zetten’ om alles toegediend te krijgen.  Hij heeft toen besloten hier totaal niets mee te doen en zijn eigen weg te volgen. De veearts wordt slechts in allerhoogste nood bezocht en de eigen observatie in gedrag en prestaties is de aanwijzer. Dixit Tom “in het seizoen heb ik er eigenlijk geen tijd voor en ik denk mijn eigen duiven beter te kennen door de dagelijkse observatie en het vlieggedrag en resultaten”. 

Velen zullen zich nu waarschijnlijk de wenkbrauwen fronsen, maar door een jarenlange doorgedreven selectie (kaf en koren weet je wel), een zeer correcte verzorging buiten het seizoen, een bijna maniakale observatie en inzet tijdens het seizoen, is de kans klein dat duiven (die dit regime aankunnen) aan het oog van de meester ontsnappen. 

Tom durft onbewandelde paden bewandelen…maar zonder onbesuisd en dwaas te handelen. Test het uit en evalueer, is een handleiding die hier geregeld wordt gebruikt.

Ook het gegeven dat de laatste jaren velen, nationaal en internationaal lukken met de inbreng van de duiven van Tom is een bijkomend bewijs dat het zeker en vooral de kwaliteit de kweekstam is die een groot deel van het succes uitmaakt. Een lijst van deze referenties opmaken zou nu reeds bijna onbegonnen werk zijn !

Het wonderjaar 2023

Het kwam niet echt als een verrassing, maar de uitzonderlijkheid van de prestaties in het voorbije seizoen is indrukwekkend. Zelfs tot op de zware fond (evenwel met duiven met dit gabarit) werden nationale toppen behaald, asduiven gespeeld, Olympiadeduiven gekneed….

De duivinnen deden het over het ganse seizoen beter dan de duivers en hier heeft Tom niet echt een klinkklare uitleg voor (de verhouding duivers-duivinnen ? de aard van de vluchten ? de snelheden van de wedstrijden ?).  De wijzigende omstandigheden in de aanvang van het seizoen (lees : plots waren er meer duivers dan duivinnen) werd de motivatie blijkbaar scherper en knokten de dames zich naar de kop om toch maar een lief te hebben bij thuiskomst.

Met een aantal voorbestemde en reeds uitgeteste duiven werd ook de zware fond gespeeld en dit met een zeer sterk resultaat. Deze duiven hebben de roots voor het zware werk en Tom gaat nu ook testen om ze ingekruist met zijn eigen stam blijven in de kop vliegen.

Een pleiade aan cracks

Met dergelijke resultaten is het niet evident om er toch maar enkele uit te kiezen, dus hebben we het maar aan Tom zelf overgelaten om zijn beste duiven te etaleren. Het zijn er enkele….van een ganse rij, maar de echte toppers die in 2023 de zon deden stralen boven Moortsele (de afstamming en resultaten staan op de foto vermeld, om die reden wordt de pedigree niet gepubliceerd).

Even dromen mag en kan

Neem gerust een tas koffie, nestel je rustig in je zetel en geniet even van de resultaten die in 2023 werden gespeeld. Een samengevat overzicht van de beste resultaten 2023 moet ook voor de lezer een stimulans zijn om, met het seizoen 2024 in de verte, alle moed en dash nog eens samen te rapen en ook te gaan voor het hoogste. Tom en Marnik bewijzen jaar na jaar dat met kwaliteit en zeker en bovenal ook veel toewijding de duiven tot heel veel in staat zijn, week na week….

BOURGES 27-05-2023 431.62 Km NATI Nationaal/National GHF 21075 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 3-13-21-68-130-320-356-386-455-466-466-476-594-665-840-992-1073-1279-1366-1432-1481-1648-2333-2460-2506-2512-26 29-2746-2996-3001-3210-3332-3516-3708-4248-4323-4438-4655 (38/47)

NATI Nationaal/National GHF 18729 duiven/Pigeon Jaarse/Yearling:

14-20-98-123-347-388-393-484-632-650-687-719-740-773-926-1051-1097-1142-1290-1360-1425-1526-1746-1828-1944-224 1-2277-2339-2585-2613-2816-3014-3766-3911 (34/55)

 LIMOGES 03-06-2023 631.06 Km NATI Nationaal/National Fond 10381 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 2-20-40-73-184-197-227-284-349-360-405-497-528-540-563-609-808-828-871-981-989-1036-1377-1379-1413-1452-1492-15 41-1895-1945-2049-2094-2259-2280 (34/42)

 BERGERAC 08-07-2023 729.781 Km NATI Nationaal/National Fond 3838 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 23-59-84-93-106-107-129-189-277-351-393-461-642 (13/14)

 LIBOURNE 22-07-2023 752.783 Km NATI Nationaal/National Fond 3880 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 3-10-11-25-37-39-100-153-168-221-258-279-734-823-891 (15/20) 

NATI Nationaal/National Fond 4822 duiven/Pigeon Jaarse/Yearling:

21-31-130-174-175-194-205-235-237-275-352-518-605-660-821 (15/18) 

 PERPIGNAN 07-08-2023 930.743 Km NATI Nationaal/National Gr. Fond 5722 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 55-127-131-220 (4/5)

 

SOUILLAC 30-07-2023 695.399 Km ZOA2 Nationaal/National Fond 1473 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 1-7-8-20-33-40-57-73-78-81-85-127-153-160-171-209-268-304 (18/26) 

ZOA2 Nationaal/National Fond 1802 duiven/Pigeon Jaarse/Yearling:

 3-14-27-31-32-41-42-45-64-75-78-85-91-104-105-107-110-127-136-149-156-201-204-246-258-274-292-391 (28/32)

 VALENCE 24-06-2023 677.646 Km NATI Nationaal/National Fond 3655 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 14-39-209-332-519 (5/8)

 VALENCE 09-06-2023 677.646 Km NATI Nationaal/National Fond 6089 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 46-59-77-252-738-1442 (6/8)

 MARSEILLE 21-07-2023 865.03 Km NATI Nationaal/National Gr. Fond 2590 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 45 (1/1)

 TULLE 07-08-2023 619.877 Km NATI Nationaal/National ZOA2 Nationaal/National Fond 1405 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

 5-6-10-12-42-52-107-113-137-139-140-166-223-228-232-248-295-300-305-336 (20/28) 

ZOA2 Nationaal/National Fond 1966 duiven/Pigeon Jaarse/Yearling:

 7-20-22-24-38-41-43-56-64-66-74-81-86-89-128-134-135-156-157-158-179-219-225-241-250-258-290-291-311-328-338-381- 466-468 (34/41)

LIMOGES 02-07-2023 631.06 Km NATI Nationaal/National Fond ZOA2 Nationaal/National Fond 2379 duiven/Pigeon Oude/Vieux:

1-3-20-96-124-142-144-176-188-191-245-303-318-425-489-515 (16/32) 

ZOA2 Nationaal/National Fond 2701 duiven/Pigeon Jaarse/Yearling:

1-4-9-24-30-32-41-46-58-76-77-83-157-172-183-199-216-312-330-380-396-530-598 (23/53)

 

Zo, en nu aan de slag ! Want Tom en Marnik zijn ook reeds hun messen sportief aan het slijpen, alhoewel ze nog met heel veel genoegen terugdenken aan hun wonderjaar 2023 !

Van harte proficiat vanwege het Herbotsteam !

Geert Dhaenens