Meer nieuws

Duivendierenartsen van over de hele wereld verenigen zich

30 Mar 2020

Een zeer succesvol 1ste wereldcongres van de IVPA

(International Veterinary Pigeons Association)

Vooraleer de Corona pandemie voluit uitbrak en de inperkende maatregelen zeer terecht overal werden ingevoerd, werd op 06-07 maart 2020 in het Warschau Plaza Hotel (Polen) het 1e Wereldcongres van de International Veterinary of Pigeons Association (IVPA) gehouden, waarbij de bestuursploeg van de organisatie werd verkozen voor de ambtstermijn 2020-2022.

Als erkenning voor zijn verwezenlijkingen in de Poolse duivenpathologie, kozen de deelnemers van de vergadering unaniem de voorzitter van de vereniging, "de vader van de Poolse columbopathologie" prof. dr. hab. Piotr Szeleszczuk (Polen). De Belgische dierenarts Pascal Lanneau en Dr. Elisabeth Peus (Duitsland), hoofd van de wereldberoemde Taubenklinik, de Duitse Duivenvereniging in Essen, werden verkozen tot ondervoorzitter. Tijdens deze ambtstermijn is de secretaris , dierenarts Krzysztof Adamczyk (Polen).

Ook de vertegenwoordigers van de nationale IVPA-takken werden verkozen: dr. Ruben Lanckriet (België); Professor Chengbao Wang (China); dr. Henk De Weerd (Nederland), dr. Lydia Mohr (Duitsland); dr. hab. Tomasz Stenzel, prof. WUM (Polen) en dr. Sara Dias (Portugal).

De aanwezigheid van Dr. Bogdan Konopka, hoofd van de Poolse Orde der dierenartsen, Krzysztof Kawaler, voorzitter van de Poolse Vereniging van Postduivenliefhebbers en Dr. Elisabeth Peus (GE) als vertegenwoordiger van de FCI (Federatie Columbophile Internationale) en tevens voorzitter van de Wetenschappelijke en Veterinaire Commissie van deze organisatie benadrukte eveneens de kwaliteit van dit congres.

Volgens de meer dan 100 deelnemers aan dit eerste IVPA World Congress was het een zeer succesvolle en leerrijke bijeenkomst gewijd aan allerlei actuele medische problemen waar de duivensport mee te maken krijgt.

De organisatie, voorgezeten door prof. Piotr Szeleszczuk, slaagde erin om de meest vooraanstaande specialisten op het gebied van duivenziekten uit te nodigen.

Hoewel de Covid 19 epidemie op dat moment juist Europa nog niet ten volle had geteisterd, konden de Chinese vertegenwoordigers niet aanwezig zijn met hun zeer interessante onderzoeken. Ook Prof. Dr. Erhard F. Kaleta (Duitsland) die in quarantaine moest owv Covid 19 kon het congres niet bijwonen. Prof. Kaleta kreeg de titel van ere lid van de IVPA, als erkenning voor de vele verdiensten in allerlei onderzoeken betreffende duivenziektes.

Onder de uitstekende docenten waren specialisten zoals, prof. Celia Abolnik (Zuid-Afrika), prof. Krzysztof Śmietanka (Polen), dr. hab. Tomasz Stenzel, prof. UWM (Polen),dr. Dennis Rubbenstroth (Duitsland) en Henk De Weerd (Nederland). De presentaties gingen over de

meest recente onderzoeksresultaten op gebied van aviaire influenza, newcastle disease, circovirus, en de belangrijkste gezondheidsuitdaging voor columbopathologen op dit moment, rotavirus infecties.

Alle deelnemers luisterden geboeid naar 13 uur lezingen, waaronder niet alleen virale infecties, maar ook bacteriële infecties (Enterococcus, Staphylococcus, Mycoplasma). Ook werden zeer praktische onderwerpen besproken met betrekking tot de therapie en beschikbaarheid van geneesmiddelen voor duiven in EU-landen en nieuwe richtlijnen voor het uitvoeren van genetische ouderschapstesten van duiven in overeenstemming met de FCI-richtlijnen.

De aanwezigen konden met grote tevredenheid opmerken dat er onder andere vele studies op hoog niveau worden uitgevoerd met betrekking tot de reisduiven alsook de vrijlevende duiven. Op het Congres werden de resultaten van hun werk gepresenteerd door onderzoekers van het Veterinary Research Institute in Puławy (Prof. Krzysztof Śmietanka; dr.. Anna Sawicka-Durkalec), UWM in Olsztyn (Prof. Tomasz Stenzel) en WULS (DVM Krzysztof Adamczyk; dr. Dorota Chrobak-Chmiel ; dr. Anna Golke; dr. Beata Dolka; dr. Aleksandra Ledwoń en prof. Piotr Szeleszczuk).

Ongetwijfeld had het Congres een historische dimensie, en de aanwezigheid van zoveel autoriteiten uit vele landen van de wereld is een uiting van erkenning voor de prestaties van de Poolse diergeneeskunde op het gebied van de bescherming van de gezondheid van duiven. Samen met de docenten en deelnemers heeft de bijeenkomst in Warschau zeker zijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de veterinaire zorg voor deze uitzonderlijke vogels.

De voorzitter van het organiserend comité prof. Piotr Szeleszczuk

Momentopname in de vergaderzaal. Op de eerste rij van rechts ziet u prof. Marcin Bańbura (directeur van het Instituut voor Diergeneeskunde, WULS), Krzysztof Kawaler (voorzitter van de Poolse Vereniging van Postduivenliefhebbers); dr. Bogdan Konopka Poolse Chief Veterinary Officer en DVM Renata Zegadło (geaccrediteerde duivenpraktijk in Suchedniów,Polen).

Het bestuur van de IVPA-ambtstermijn 2020-2022.

Van links naar rechts: Krzysztof Adamczyk (secretaris / penningmeester); Elisabeth Peus, (ondervoorzitter voor relaties met het FCI, Veterinair en Wetenschappelijk Comité); Pascal Lanneau (ondervoorzitter); Piotr Szeleszczuk (Voorzitter).

Onder de vele aanwezigen enkele van de Belgische dierenartsen:

Frédéric Jonckers, Stijn Rans, Roel Haesendock, Emiel de Meester, Marc Ryon, Simon Cans, Pieter Colla, Pascal Lanneau

Een deel van de Belgische delegatie, Pieter Colla, Marc Ryon, Emiel De Meester , Stijn Rans

Pascal Lanneau met een presentatie over de nieuwe richtlijnen van DNA ouderschapsbepaling bij duiven

Emiel De Meester tijdens 1 van de vele interessante lezingen

Pascal Lanneau ontvangt het certificaat van Founder member of the IVPA uit handen van de voorzitter

Ruben Lanckriet, voorzitter van de Belgische IVPA branch, tijdens een discussie na een presentatie