Ventes futures

Pigeon Bids - Vente totale - feu Vergotte Astère - Part I

01 Oct à 14:00 - 11 Oct à 14:00

29 pigeons

Pigeon Bids - Vente totale - feu Vergotte Astère - Part II

01 Oct à 14:00 - 11 Oct à 14:30

26 pigeons

Pigeon Bids - Vente totale - feu Vergotte Astère - Part III

01 Oct à 14:00 - 11 Oct à 15:00

24 pigeons

Pigeon Bids - Vente totale - feu Vergotte Astère - Part IV

01 Oct à 14:00 - 11 Oct à 15:30

27 pigeons

Pigeon Bids Kipp und Söhne

08 Oct à 14:00 - 18 Oct à 14:00

Pigeon Bids Denys Emiel

10 Oct à 14:00 - 20 Oct à 14:00

Pigeon Bids Haggenmüller H. + S.

14 Oct à 14:00 - 24 Oct à 14:00

Pigeon Bids Freddy & Jacques Vandenheede

16 Oct à 14:00 - 26 Oct à 14:00

Pigeon Bids Van Gastel Kevin - Brecht

17 Oct à 14:00 - 27 Oct à 14:00

Pigeon Bids Winkens-Rothenburg

24 Oct à 14:00 - 02 Nov à 14:00

Pigeon Bids Raf - Kobe & Kato Herbots

24 Oct à 14:00 - 03 Nov à 14:00

Pigeon Bids Dirk Cloetens

28 Oct à 14:00 - 07 Nov à 14:00

Pigeon Bids Rans Alex & Annie

30 Oct à 14:00 - 08 Nov à 14:00

Pigeon Bids David Vermassen

30 Oct à 14:00 - 09 Nov à 14:00

Pigeon Bids Gert Rotman - OLR SPECIAL

06 Nov à 14:00 - 15 Nov à 14:00

Pigeon Bids Steveninck Benny

06 Nov à 14:00 - 16 Nov à 14:00

Pigeon Bids Nouwen - Paesen

08 Nov à 14:00 - 17 Nov à 14:00

Pigeon Bids Michel Lossignol

08 Nov à 14:00 - 17 Nov à 15:00

Pigeon Bids Eddy & Maarten Leutenez

11 Nov à 14:00 - 21 Nov à 14:00

Pigeon Bids Van Loock - De Laet

13 Nov à 14:00 - 22 Nov à 14:00

Pigeon Bids Dolf & Ruud Bakker

13 Nov à 14:00 - 23 Nov à 14:00

Pigeon Bids Ballmann Dieter

14 Nov à 14:00 - 24 Nov à 14:00

Pigeon Bids De Bruine / Van der Meulen

20 Nov à 14:00 - 29 Nov à 14:00

Pigeon Bids Jos Das

22 Nov à 14:00 - 01 Dec à 14:00

Pigeon Bids Vandewalle Marc & Franky

27 Nov à 14:00 - 07 Dec à 14:00

Pigeon Bids Vermeerbergen – Wilms

27 Nov à 14:00 - 07 Dec à 15:00

Pigeon Bids Iwens Jan & Tom

29 Nov à 14:00 - 08 Dec à 14:00

Pigeon Bids Vandepasch & Daughter

04 Dec à 14:00 - 14 Dec à 14:00

Pigeon Bids Brugmans Sabrina

05 Dec à 14:00 - 15 Dec à 14:00

Pigeon Bids Veulemans - Perilleux

10 Dec à 14:00 - 20 Dec à 14:00