更多信息

Daniël Van Ceulebroeck (Balegem) trotse bezitter van een vijfsterrenkweekhok!

07 Nov 2019

Sommige mensen zouden omwille van hun passie voor hun hobby, in casu de duivensport, het eeuwige leven verdienen. Zo iemand bij uitstek is Daniël Van Ceulebroeck uit Balegem. Het zou pretentieus zijn om te doen alsof we Daniël nog moeten voorstellen binnen de duivensport….maar voor degenen die de laatste 30 jaar aan duivensport deden op de … Noordpool is dit misschien wel eens nodig.
Daniël is werkelijk een icoon in onze duivenwereld, zowel omwille van zijn duiven en hun prestaties maar ook als persoon die reeds zijn ganse leven gedreven is door zijn passie. Hij is gekend en beroemd in binnen- en buitenland. Mensen als Daniël zijn een zegen voor de duivensport, gedreven en een levend reclambord. Zet jonge mensen in de omgeving van Daniël en de kans dat ze ‘besmet’ worden is groot.
Daniël is nog maar 81 jaar…we willen dit bewust positief uitdrukken want de mordant die hij tentoonspreidt terwijl hij over zijn duiven praat is ontboezemend. Hij denkt duiven, hij ademt duiven, hij handelt duiven, kortom dit is dé drijfveer van zijn leven. Ondanks wat carrosserieschade met ondermeer een pijnlijke knie is hij dagelijks uren in de weer om zijn duiven te verzorgen. Hij krijgt hierbij ook geregeld hulp van steun en toeverlaat Marie-Louise die hem enkele dagen per week komt meehelpen in de verzorging en in zijn huishouden.
Zijn huis staat vol met trofeeën en eretekens, honderden, gaande van titels lokaal tot eretitels internationaal die te vergelijken zijn met de beker met de grote oren ofte de Champions League.

Topkwaliteit en niks anders
Daniël woont in de Leenstraat in Balegem nog steeds in de ouderlijke woning, die we kunnen omschrijven als een vierkantshoeve. Zijn vader was een veehandelaar en al van jongs af aan was Daniël bezeten van duiven. Toen hij op eigen houtje begon te spelen en hij al vlug besefte dat je niet zonder kwaliteit kan, stopte zijn vader hem centen toe om duiven te gaan kopen…op één voorwaarde, ge koopt het beste van het beste en genen brol.
Daniël knoopte dit goed in zijn oren en trok toen reeds (1965) bij wijlen Valère De Smet – Matthijs in Nokere, een wereldspeler uit die periode. Het was ook in 1965 dat Daniël startte met het weduwschapspel in Balegem. Daniël kocht in Nokere het beste van het beste nl. De Bijter, De Blauwe Wittepenne, eieren uit De Kapoen, eieren uit De Genaaide, stuk voor stuk topvliegers, topkwekers uit de lijn van de fameuze Klaren.
En de trein van de successen in Balegem was vertrokken. In duo met zijn vrouw Paula speelde Daniël er al vlug de provinciale en nationale top. Teveel om op te sommen, maar van 300 km tot 1.000 km was hij een zware concurrent voor veel hokken.
De rode draad in deze ganse duivencarrière is de neus en het oog van Danïël voor kwaliteit gebleven. Hij moest en zou topduiven kopen. Ofwel ging hij voor de crack zelf, ofwel voor kinderen of broers of zussen. Verder dan dit verwijderd van zijn doel wou hij niet.
Na de duiven van De Smet – Matthijs die het sterke fundament vormden van zijn kolonie kwamen er nog duiven bij van Roger Florizoone, kinderen uit de Diplomat van Vanbruane, kinderen uit de Barcelona van Vervisch, duiven van de toppers van Vanhee Gerard & Michel, Coutteau, Carteus…… kortom de crème de la crème van de duivensport.
En dit is nooit gestopt…en waarom zou dit moeten ? Daniël vindt hierin zijn levensgeluk en wat kan je meer wensen dan dagelijks in de weer zijn met wat je drijft en gelukkig maakt.

De nieuwe generatie toppers zoals Remy, Broer Remy, Vale Pau, Crack Vanneste, Den Bijter


Wanneer we dit schrijven doelen we op alles wat Daniël de laatste 10 jaren bijhaalde aan topduiven. Ondertussen is genoegzaam bekend dat hij eigenaar is van de wereldvermaarde Remy van Remy Speltdoorn. Wie herinnert zich niet de verkoop van de toppers van Erik Limbourg met o.a. de Remy (die ondertussen bij Erik al bewezen had een topkweker te zijn). Daniël bood door tot laat in de avond om deze crack op zijn hokken te halen en niets of niemand zou hem van zijn doel brengen.
Maar er zijn ook Boris van Robert Van Eycken (1e nationaal Marseille), kinderen van Andy (asduif fond bij Robert Van Eycken), de Vale Pau van Johan Taildeman, kinderen van de Zumba (de beste duif van Georges Bolle), Witneus Queen van Roger Florizoone, het beste van Jo Ronsijn uit de lijnen van de Victor, den Bijter van Marc en Gerard Santens, de Brockamp Crack (vader van de 1e internationaal Perpignan bij Wilfried Bruyneel), de Barcelona-crack van Henry Vanneste uit Feluy, de Broer Remy van Remy Speltdoorn. Deze broer Remy moest in weinig onderdoen voor Remy en was goed op weg om in de voetsporen van Remy te treden. Deze ‘broer’ kocht Daniël op de totale verkoop van de duiven van Remy Speltdoorn op advies van Remy zelf. Het is een prachtige duif die zelf reeds 122e nationaal Perpignan, 228e internationaal Barcelona vloog. Hij is 3 jaar jonger dan Remy en een beloftevolle toekomst lachtte hem toe.


We kunnen dit lijstje nog wat aandikken maar we menen dat voorgaande al genoeg tot de verbeelding spreekt om een idee te geven van de kwaliteit van dit kweekhok.
Maar vergeten we ook vooral niet dat er een stevige eigen basis uit het verleden aanwezig was. Een basis die gevoed was met resultaten (o.a. 2e nationaal Perpignan, de 2e primus interpares Brugse Barcelonaclub, 1e prijs Internationaal Cureghem Centre met 1e en 2e afgegeven op Barcelona, Olympiadeduif in Liévin, enz,..enz…

Noodgedwongen nadruk op topkweek
De leeftijd van Daniël en wat lichamelijke ongemakken hebben ertoe geleid dat Daniël de klemtoon legt op het kweken van duiven en minder aandacht voor de wedstrijden zelf. Het is allemaal wat zwaar om nog veel te zeulen met korven van en naar het lokaal. Dit is momenteel geen evidentie meer. Maar de voldoening van topduiven te kunnen kweken en voeder te zijn van kwaliteit bij anderen is ook een heel nobele bezigheid voor Daniël.
Velen in binnen- en buitenland zijn gelukt met de duiven van Daniël en dat bewijst het feit dat zijn duiven nog zeer sterk gegeerd zijn op de nationale en internationale markt. Daniël wordt geregeld nog uitgenodigd om in het buitenland aanwezig te zijn en op bezoek te gaan bij klanten die hem en zijn duiven op handen dragen, maar het reizen is tot een minimum beperkt.
We zien wel dat het feit dat deze erkentelijkheid er nog veelvuldig is hem doet glunderen en ook dat is een zeer belangrijke motivator.
Hier in de Leenstraat is het woord kwaliteit geen hol woord, maar een steengoede basis van een tophok en dat gedragen door de passie van Daniël voor de superduif. We hopen dat dit nog veel jaren mag doorgaan met dezelfde voldoening dan op vandaag, want dit is en blijft een zegen voor de duivensport.

Het Herbotsteam wenst dit Daniël toe !

Geert Dhaenens