Yvan Haelters (Maarkedal) bevestigt met een superieure Perpignan zijn status van tophok op zware fond !

  • Nieuws
Gepubliceerd op: 04/02/2019 7:12

Perpignan 2018 : knal in de roos
Om maar meteen te illustreren op welk hok we op bezoek zijn hierna de uitslag van de keiharde Perpignan 2018 :
lokaal 132 oude : 1,2,3,6,7,8,9,10,17,18,19,24,32,33,36,39,41,42 (18/25)
Nationaal 3966d : 6,19,32,71,80,81,115,128,316,318, 355, 551, 794, 843, 890, 970 (16/25)

Perpignan 2018 is de geschiedenis ingegaan als één van de zwaarste vluchten uit de recente duivengeschiedenis. Het was snikheet over de ganse vlieglijn en de wind zat zeker niet in het voordeel. De duiven werden om 7 u gelost en het was in het zuiden van Frankrijk toen reeds heel warm, heel vroeg op de dag. Bij normale snelheden werden in de avond duiven verwacht in het noorden van Frankrijk, maar ook daar lieten ze (te) lang op zich wachten. Er waren op de dag van de lossing zelf geen duiven thuis, ook niet in Noord-Frankrijk, en toen reeds hielden velen hun hart vast hoe deze vlucht zou verlopen. Bijkomend is dit de afsluiter van het seizoen op de zware fond en na een keihard seizoen zoals 2018 er een was, was bij veel duiven het reservevat bijna leeg.
Het was pas om 7.30 u daags nadien dat de eerste duiven hun hok bereikten op afstanden van bijna 800 km. Het zou dus nog even wachten worden vooraleer in België de duiven zouden arriveren. Ook het aantal aanmeldingen verliep heel traag wat bevestigde dat dit dé zwaarste fondrace van het seizoen zou worden.
Yvan, die toch al heel wat ervaring heeft op de zware fond, besefte dat de kans groot was dat zijn duivinnen (hij had enkel duivinnen ingekorfd) sterk zouden presteren. De reden van dit zelfvertrouwen was het feit dat hij weet dat zijn duivenstam het sterkst is in zeer zware omstandigheden, de duivinnen waren ingekorfd op een, voor hem, beste nestpositie nl. tussen 14 en 18 dagen broeden…en het belangrijkste, ze waren goed uitgerust want hun vorige zware fondvlucht was Agen.

Kop en vleugel van de 6e Nationaal Perpignan


En de vermoedens van Yvan klopten, hij zetten een knaluitslag neer met lokaal 8 duiven in de eerste 10 en 18 prijzen van 25, maar nationaal nog sterker, daar speelde hij 6 duiven in de eerste 100 nationaal van 3.966 duiven en 16 prijzen van 25 duiven. Dit was in feite geen verrassing. Dit hok heeft in het verleden reeds wat topresultaten laten noteren, een kleine bloemlezing :

TOP 20 (Inter)nationaal
1e INTERN. DUIVINNEN PERPIGNAN ‘13
2e NATIONAAL PERPIGNAN ‘13
2e INTERN. PERPIGNAN ‘13
2e NATIONAAL ST-VINCENT II ‘ 06
2e INTERN. ST-VINCENT II ‘ 06
3e NATIONAAL CHATEAUROUX II ’10
3e INTERN . DUIVINNEN PERPIGNAN ’08
3e INTERN . DUIVINNEN PERPIGNAN ’10
4e NATIONAAL PERPIGNAN ‘14
4e INTERN . DUIVINNEN PERPIGNAN ‘14
5e NATIONAAL PERPIGNAN ’04
5e NATIONAAL DAX ‘98
6e NATIONAAL NARBONNE ‘13
6e NATIONAAL PERPIGNAN ‘18
6e NATIONAAL PERPIGNAN ’08
6e INTERN . DUIVINNEN PERPINGAN ‘18
7e NATIONAAL IRUN ’07
7e INTERNAT . PERPIGNAN ’08
7e NATIONAAL TULLE ’11
7e INTERN . DUIVINNEN AGEN ‘17
8e INTERN. NARBONNE ‘13
8e INTERN . PERPIGNAN ‘04
8e INTERN . DUIVINNEN NARBONNE ‘16
8e NAT LIMOGES ’02
10e NATIONAAL NARBONNE ‘16
12e NATIONAAL MARSEILLE ‘ 10
13e INTERNATIONAAL PERPIGNAN ‘14
16e NATIONAAL PAU ‘ 18
14e INTERN . DUIVINNEN PERPINGAN ‘18
17e INTERN. DUIVINNEN BORDEAUX’ 12
18e INTERNAT . DUIVINNEN PERPIGNAN ’04
19e NATIONAAL PERPIGNAN ‘18
19e INTERNATIONAAL PERPIGNAN ‘18
19e INTERNAT . MARSEILLE’10
19e INTERNATIONAAL NARBONNE ‘16
20e INTERNAT . DUIVINNEN PERPIGNAN ’09
Als erelijst op internationaal niveau kan dit toch al tellen en op deze wijze heeft Yvan zich gestaag tussen de internationale top op de zware fond gehesen.

Meer dan 20 jaar kneden
Yvan is 60 jaar jong en is reeds actief in de duiven uit de periode dat hij nog een korte broek droeg. Sedert enkele maanden is hij beroepshalve niet meer actief en kan zich tenvolle geven in het verzorgen van zijn duiven. Hierbij krijgt hij geregeld de hulp van zijn vrouw Marie-Rose en zoon Davy voor het administratieve werk.
Als jongeling kwam hij vroeg in contact met Denis Vanderbeke uit Nukerke. Denis was een winnaar van het zuiverste ras en had een tophok duiven onder de pannen. Hij had o.a. de taaie fondmannen van wijlen Kamiel De Zutter uit Assenede aangeschaft en die deden het zeer goed, op de eigen hokken maar ook bij anderen. Denis heeft in de regio Vlaamse Ardennen op veel fondhokken de basis gelegd voor huidige successen (Joost De Smeyter, Valepijn, Santens, Haelters en nog velen meer). De naam Rubex komt in nog veel pedigree’s voor. Béki, zoals Denis in de volksmond werd genoemd kon ook mensen helpen. Wanneer hij het voor je had dan kon veel. Zo kon Yvan ook vrij vroeg putten uit de sterke duivenbron van Béki. Dit gouden sap aangevuld met duiven van toenmalige tophokken Georges Carteus en de gebroeders Santens is de basisstam waarmee Yvan stilaan is beginnen kneden. Kneden doet hij ondertussen reeds meer dan 20 jaar met veel passie en overtuiging.
De voormalige basis werd ondertussen aangevuld met duiven van Joost De Smeyter – Restiaen (waarmee in het verleden geregeld werd samengekweekt), een duiver van Carlo Ghijselbrecht (inteelt Laureaat), aangekochte duiven van de fondtoppers Kurvers – Deweert, Jan Ernest, Robert Buyse (uitzonderlijk gelukt met een duiver van Robert), en de laatste aanwinsten en successen uit de inbreng van de duiven van Nouwen-Paesen. Yvan durft intelen om daarna deze producten terug te kruisen met een andere bloedlijn. Ook met enkele individuele kweekduiven die werden ingekruist op de stam is men succesvol (duivin Herbots-Heller, duivin Gebroeders Limburg…).
Bij wijze van ‘amusement’ speelt Yvan ook graag nog eens halvefond en zware halve fond. De duiven die dit doen hebben hun origine bij Marc Adam (Oudenaarde-Eine) en Charles Van Lancker (Oudenaarde-Heurne).
Uit voormelde duiven heeft Yvan zich een echte stam gekneed, stuk voor stuk zeer zachte duiven met veel pluimen, goed gemaakt, stevige rug, sterk gesloten stuitbeentjes en een sprekend oog. Opvallend is de grote homogeniteit in de duivenploeg. Ze zijn als het ware allen in dezelfde matrijs gegoten.
De duivenploeg in Nukerke bestaat uit 30 koppels kweekduiven waarvan er een 5-tal bestemd zijn voor de halve fond en zware halve fond. De vliegploeg bestaat uit een 70-tal oude duivers en duivinnen. De oude duivers worden op klassiek weduwschap gespeeld en de oude duivinnen op nest. Dan worden er grosso modo jaarlijks een 70-tal jaarduiven (duivers en duivinnen) gehouden. Voor eigen gebruik worden jaarlijks een 130-tal jonge duiven gekweekt.
De voorbije jaren vond een letterlijke verhuis van de kolonie plaats. Yvan speelde tot vorig seizoen nog op zijn eigen thuisadres. Sedert een tweetal jaar werden nieuwe hokken gebouwd op het ouderlijk erf (100 meter van zijn huidige woonst). Op termijn zullen Yvan en Marie-Rose ook daar wonen. Momenteel wordt er heel veel gependeld tussen de twee woonsten, maar dat zorgt voor wat ‘sport’ in de duivensport.

Hok van de weduwnaars

Hok van de duivinnen

Hok van de jonge duiven

Voorbereiding op een zware fondvlucht
Yvan is er rotsvast van overtuigd dat je maar topresultaten kan spelen op de zware fond met duiven die het echt kunnen en daarbij voldoende uitgerust zijn. Dat heeft hij reeds meermaals bewezen en er zijn ook voorbeelden genoeg van duiven die té kort na elkaar een zware vlucht moeten afhaspelen en afhaken.
De speelduiven (oude duivers en duivinnen) kweken niet voor het vliegseizoen. Hooguit zullen ze een kleine week mogen broeden om het opleren in de lente te vergemakkelijken.
De weduwnaarduivers worden tot Vierzon zonder enige vorm van motivatie ingekorfd. Vanaf Vierzon krijgen ze enkele minuten hun nestschotel voor de inkorving. De duivers trainen éénmaal daags ’s morgens vroeg. Ze trainen 1 uur met gesloten ramen en mogen nadien nog wat stoeien. De oude duivers vliegen meestal de dagfondvluchten en ook Marseille, Sint-Vincent, Narbonne en eventueel Perpignan naargelang de zwaarte van de vluchten.
De duivers en duivinnen worden relatief licht gevoederd met een mengeling van 50 % zuivering en 50 % standaardvliegmengeling. Voor het vliegen krijgen de duivers geen eten. Ze worden gedurende een half uur gevoederd na het vliegen en dan wordt de dis afgeruimd. Vanaf Vierzon krijgen ze dagelijks een snuifje snoepzaad. Pinda’s of afgeleiden krijgen de duiven niet gevoederd.
Op alle hokken ligt tarwestro op de bodem. Duiven voelen zich thuis op de zacht bed en het helpt ook om de temperatuur en hokklimaat stabiel te houden. Dit strobed wordt een drietal keer per jaar opgeruimd en ververst. De nestbakken worden dagelijks schoongemaakt.


De oude duivinnen worden in het voorseizoen opgeleerd zonder enige motivatie. Ze zitten dan gescheiden en hebben een schapje als eigen territorium. Ze gaan wekelijks de korf in zonder enige vorm van aanmoediging tot Bourges. Dan worden ze gekoppeld i.f.v. de fondvlucht die ze moeten afhaspelen. Yvan tracht zijn duivinnen steeds in te korven op een nestpositie van 14 tot 18 dagen broeden, of vast broeden zoals hij dit graag omschrijft. Met deze neststand heeft hij steeds de beste resultaten behaald. De week voor de inkorving voor een zwarefondvlucht worden ze nog eens meegegeven op een 300-km vlucht. De duivinnen worden hoogst uitzonderlijk nog eens met de eigen wagen weggebracht voor een belangrijke vlucht (tenzij de invliegvlucht van 300 km niet goed zou verlopen zijn).
De tweejaarse duivinnen moeten 2 zware vluchten per seizoen vliegen en daarvan moeten ze zich op 1 vlucht deftig manifesteren. Zoniet dan gaan ze uit de selectie. De selectie is ook gebaseerd op vluchten met zwaar vliegweer.
Bij thuiskomst van de vlucht blijven ze nog 2 dagen op nest (om de nestdrift te belonen) en dan pas worden de nesten weggenomen om dan terug broedend op te bouwen naar de volgende vlucht.
De duivinnen trainen altijd 45 minuten à 1 uur in de namiddag en worden licht aangemoedigd met de vlag indien nodig. De duivinnen worden ook licht gevoederd in aanloop van een wedstrijd (50 % zuivering, 50 % sport). De laatste 3 a 4 dagen voor de inkorving van een fondvlucht krijgen ze volop sportmengeling. De laatste dag voor de inkorving vliegen de duivinnen niet meer aan huis.

De zitplaatsen voor de duivinnen

Verluchtingsstrook in de gang voor het hok


Inzake bijproducten is dit bij Yvan beperkt tot een aantal Belgavet-producten. Er bestaat nu een Joost-mix bij Belgavet, en Yvan maakt er zelf een afgeleide van door een aantal producten te mengen en dit 2 à 3 dagen per week aan zijn duiven te voederen (op het eten).
Bij warm weer, zoals het voorbije seizoen er eentje was, krijgen de duiven dag voor de inkorving en bij thuiskomt electrolyten in de drinkpot.
Maandelijks wordt er door de veearts een check gedaan van de duivenmest. Niks aan de hand is afblijven geblazen. Eventueel tricho wordt de kop ingedrukt door het gebruik van de gele druppels. Vorig seizoen kregen de duivinnen 2 keer gedurende het ganse seizoen een gele druppel in de bek.

De ideale fondduif ?
Yvan herinnert er ons aan dat hij 20 jaar aan het smeden is aan deze stam, met vallen en opstaan maar toch met een aantal heel mooie successen en topuitslagen. De ideale fondduif is een duif uit de middelmaat, sterk gesloten stuitbeentjes, een stevige rug, goed en dik gepluimd. Ook hecht Yvan veel belang aan een goed gesloten keelspleet. Hij selecteert hier heel sterk op….en natuurlijk huizen de beste keurders op de lossingsplaatsen in Agen, Narbonne, Sint Vincent, Barcelona, Perpignan enz…..voegt hij er met een kwinkslag aan toe. Wanneer zijn duiven in goede gezondheid ingekorfd worden krijgt hij zelden duiven thuis die kapot gevlogen zijn. Ze zijn op het zware werk geselecteerd en mogen dan ook niet kapot zijn bij thuiskomst, anders is er voor hen geen plaats op de hokken in Nukerke.
Ze krijgen ook de tijd om duif te worden. Fondduiven zijn trage groeiers en worden dan ook als jaarduif (zowel duivers al duivinnen) maar effectief goed opgeleerd. Als jonge duif vliegen ze hooguit een tweetal vluchten van 250 km. Als jaarduif worden ze (zonder enige motivatie) opgeleerd met een 3-tal wedstrijden op halve fond om dan één of twee nationaals te vliegen (Limoges, Tulle, Libourne…). Pas vanaf 2 jaar moeten ze volop aan de bak.

Uitslagen zware fond 2018
Perpignan lokaal 132 oude / 1,2,3,6,7,8,9,10,17,18,19,24,32,33,36,39,41,42 (18/25)
Nationaal 3966d/ 6,19,32,71,80,81,115,128,316,318, 355, 551, 794, 843, 890, 970 (16/25)

Agen jaarlingen lokaal 60 jaarlingen/ 1,2,4 (3/3)
Nationaal 4078 jaarlingen/ 41, 55, 133 (3/3)

Narbonne lokaal 104 oude/ 2,3,5,6,13,23,28,33,35 (9/16)
Nationaal 3506d/ 42,70,72,80, 484,733,846 (7/16)

Barcelona lokaal 144 oude/ 2,7,27,48 (4/6)
Nationaal 7438d/ 115, 326, 1565 (3/6)

Agen oude lokaal 110 oude/ 2,4,8,10,12,20,22,24,29,30,35 (11/27)
Nationaal 4477d/ 41, 105, 225, 261, 328, 535, 601, 692, 794, 814, 906, 971, 981, 1107 (14/27)

Pau lokaal 117 oude/ 3,5,26,30,33 (5/9)
Nationaal 2581d/ 16,57,367,450,472, 580 (6/9)

St-Vincent 74 oude/1,2,22,23,25 (5/8)
Nationaal 2758d/ 107,137, 688 (3/8)

Marseille lokaal 19d/ 1 (1/5)
Nationaal 2336d/ 144 (1/5)

Uitslagen zware halve fond-dagfond 2018
Pithiviers 5/05 347 oude/3,6,10,15,20,25,26,36,47,56,70,91,103,104,112 (15/20)
Chateauroux 09/06 217 oude/ 2,4,10,12,24,51,56,63,67 (9/23)
Argenton 23/06 243d/ 4,7,24,26,31,46,52,67,68 (9/21)
Chateauroux jl 7/07 159jl/2,6,13,19,32,33,44,52 (8/28)
Bourges jl 15/07 178jl/ 1,3,10,20,33,42,46,55 (8/16)
Argenton jl 21/07 105jl/1,7,8,14,22,34,35 (8/10)
Angouleme 4/08 51 oude/ 1,8,10, 14,15,17 (6/8)
Bourges 11/08 291 jo/ 10, 18, 21, 59, 89 (5/8)
Chateauroux 18/08 375 jo/ 11,20,42 (3/8)
Argenton 1/09 489 jo/ 9,22,61,66,101,132 (6/10)
Chateauroux 15/09 303 jo/ 11,19,20,42,51,54,71 (7/11)

Wat bij dit alles nog het meeste opvalt is de bescheidenheid van Yvan en Marie-Rose. Het zijn geen tafelspringers maar de liefde voor de duif en de vooral de duif op de zware fond heeft hier de bovenhand. Yvan ziet zijn duiven graag, verzorgt ze goed, vraagt er zware inspanningen voor in ruil, maar zijn ogen fonkelen wanneer hij vertelt over duiven die bij valavond of in het pikdonker nog thuiskomen na een vlucht van 900 km. Dat is de kick van de zware fond, en dat is de beloning voor Yvan die reeds jaren met succes zich een weg heeft gebaand naar de top van de zware fond.

Proficiat vanwege het Herbotsteam !

Geert Dhaenens