KBDB VLAAMS BRABANT - MAART

  • Nieuws
Gepubliceerd op: 12/03/2019 8:00

NIEUWBRIEF NR 2

Het is momenteel zeer tumultueus in duivenland! Als men de huidige gang van zaken tot zich laat binnen komen dan worden we geneigd om ons de vraag te stellen of de KBDB soms een politieke partij is. Dit omdat binnen de politiek een “Motie van wantrouwen”, een gekend en toepasbaar feit is maar dat dit GEEN geregistreerd gegeven is binnen de statuten en reglementen van de KBDB.
Het is vijf voor twaalf voor de verkozen mandatarissen om zich te herpositioneren tot de essentie waarvoor ze werden verkozen. De mandatarissen dienen zich ervan bewust te worden dat ze verkozen werden door de LIEFHEBBERS en NIET MEER door de VERENIGINGEN! De liefhebbers hebben hun volle vertrouwen gelegd in de handen van de door hen verkozen mandatarissen en dat is de kern van de zaak! Het feit dat 17 op de 19 nationale mandatarissen, nieuwkomers zijn, is een duidelijk signaal van de basis geweest dat een verder zetten van de oude tradities GEEN optie meer was/is voor de toekomst van de “Belgische Duivensport”! De verkozen mandatarissen zijn als het ware de spreekbuis van de liefhebbers die hen hebben verkozen en dat zowel op provinciaal en nationaal niveau. Dat allen enkel en alleen in het ALGEMEEN welzijn van de duivensport en haar beoefenaars. Eigen belang valt hier volledig uit den boze!

Jaarse duiven vliegen in 2019 samen in de hoofdwedstrijd met de oude duiven op snelheid en KHF

In navolging van de PE Antwerpen en de PE Limburg, heeft het bestuur van PE Vlaams-Brabant de volgende beslissing genomen:
Oude en jaarse duiven vliegen samen in de hoofdwedstrijd, met vrije dubbeling jaarse en dat voor ALLE snelheidsvluchten en KHF wedstrijden! Dit ook stipt toe te passen voor alle onderliggende niveaus van samenspelen tot op het lokale spel!
De verplichte inzet dekt de deelname in de hoofdwedstrijd (oude + jaarlingen) alsook de vrije dubbeling (facultatief) bij de categorie jaarlingen. Voor de papieren uitslag van de jaarlingen mag er vrijblijvend een kost worden aangerekend door de inrichtende maatschappijen.
In tegenstelling met de PE Antwerpen EN PE Limburg wordt er GEEN vrije dubbeling voorzien voor enkel de oude duiven!
De uitslag van de verplichte hoofdwedstrijd (oude + jaarlingen) kan aangewend worden voor de (provinciale) kampioenschappen 1+2 oude alsook voor de asduiven oude en jaarse duiven. Voor de kampioenschappen 1+2 jaarse duiven zal ENKEL de gratis (facultatieve) uitslag van de jaarlingen kunnen worden gebruikt.
Het bestuur van de PE Vlaams-Brabant hoopt hiermee dezelfde kansen aan te bieden aan haar liefhebbers om zich te kunnen onderscheiden binnen de verschillende kampioenschappen en dat tot op nationaal niveau.

Registratie van minder dan “5” ringen.

Het is de vereniging die er dient voor te zorgen dat de aangekochte ringen door de liefhebbers op naam van de liefhebbers worden geregistreerd. In vele verenigingen gebeurt dit door toedoen van de verantwoordelijke van de vereniging welke registratie rechten heeft om dit eigenhandig in het administratief WPROL programma in te brengen. Echter kan deze registratie slechts eigenhandig worden toegepast vanaf een minimum van “5” ringen. Indien een liefhebber minder dan Registratie van minder dan “5” ringen.
“5” ringen wenst aan te kopen dan kan de registratie hiervan slechts door de administratie van de KBDB worden ingebracht in het systeem! Het is dan aan de verantwoordelijke van de vereniging om dit aan de administratie van de KBDB door te geven zodat een correcte registratie op naam van de betreffende liefhebber kan worden uitgevoerd.

Bijsturing van de start data voor jonge duiven op grote snelheid en KHF in Vlaams-Brabant.

Bij deze nemen wij als bestuur van Vlaams-Brabant de beslissing om de start data voor de jonge duiven bij te sturen met de insteek, een sportieve benadering tov de ons omringende provincies. Dat het niet volledig kan matchen ligt hem ook aan het feit dat enerzijds de afstanden van dezelfde aangesneden lossingsplaatsen voor de snelheid, niet hetzelfde is voor de verschillende provincies. Door deze bijsturingen komen we zeker tegemoet om een gelijke en sportieve slagkracht aan onze Vlaams-Brabantse liefhebbers aan te leveren.
Concreet houdt deze aanpassing de volgende verschuivingen in:
- Start Grote Snelheid (Noyon/Soissons) met de jonge duiven verschuift van het weekend van 08 juni 2019 naar dat van 01 juni 2019.
- Start KHF met de jonge duiven verschuift van het weekend van 06/07/2019 naar dat van 15/06/2019.
Met deze verschuiving van data werd er ook binnen de “Provinciale Kampioenschappen van PE Vlaams-Brabant” rekening gehouden. Deze zullen eerstdaags op de website worden gepubliceerd alsook in het eerstvolgende bondsblad van de KBDB.
Op vraag van de verenigingen zal er tevens op de website van de KBDB, onder Vlaams-Brabant, een publicatie worden gezet van de wedstrijdkalenders, opgesteld door de PE voor de verschillende sectoren 1-2-3.

Het Bestuur van Vlaams-Brabant
Verantwoordelijke uitgever