Freddy Vertriest – Oudenaarde

  • Nieuws
Gepubliceerd op: 31/10/2018 10:56

Het kan eens positief confronterend te zijn om vast te stellen, dat er ondanks alle trends in de duivensport en alle commentaren, ook nog toppers zijn die knallen met een zeer beperkte kolonie. Gelukkig maar dat ook zoiets deel uitmaakt van de duivensport.
Freddy Vertriest uit Bevere, Oudenaarde is er ook zo eentje. Een zeer beperkte kolonie…maar wat een kwaliteit en wat een resultaten huist er daar in de Haagstraat.
Freddy (48 jr) is afkomstig uit Huise-Zingem (nieuwe fusie Kruisem) en was van jongs af aan ondergedompeld in een duivenbad bij vader en grootvader. Beroepsmatig is hij actief bij Volvo Cars in Gent en werkt steeds in de nachtploeg. Dit maakt de verzorging er niet zo gemakkelijk op omdat er van hem wordt verwacht dat hij nu en dan nog eens een uurtje kan slapen overdag ! De kolonie wordt dan ook bewust klein en hanteerbaar gehouden. Inkorven op vrijdag is dan voor Freddy ook steeds een staaltje van ‘speedinkorven’ want indien hij in 2 of 3 lokalen wil inkorven dan lukt dit bijna niet omdat zijn nachttaak wacht in Gent.
In 1995 kochten Conny en Freddy hun woonst in Bevere, deelgemeente van Oudenaarde en in de tuin stond nog een oud duivenhok van de vorige eigenaar. Dit hok werd opgesmukt en in 1996 werd het eerste speelseizoen aangevat. Een trouwe supporter en helper indien nodig is de vader van Freddy die nog graag een handje toesteekt.

Het weduwnaarshok

Hok voor de jonge duiven

Starten met de goede basis
Wanneer je start met een goede basis is het blijkbaar allemaal toch wel wat eenvoudiger. En zo gebeurde het ook bij Freddy. Hij klopte aan bij de toenmalige nationale topper Willy Van Houtte uit Wevelgem en jaarlijks kwamen er late jongen of eieren uit de kweekduiven naar Bevere. En toch….met een voldoeninggevende glimlach op de mond vertelt Freddy dat hij er ééntje cadeau kreeg van Willy met de toespeling “dit moet je niet betalen en draag er maar goed zorg voor”….en dat werd zijn beste kweekduivin ooit. Zo zie je maar dat de wijze van bediening van het allergrootste belang is en blijft !
Later werd deze stam aangevuld met duiven van Gevaert-Van Schoorisse, Balcaen Marc & Rudy, Ameel-Vanlaecke, Schietse Jean-Marie & Dave, Raymond Wandels, Georges Verschueren, Lamote-Vansteenkiste en nog enkele andere namen. Freddy is zeer voorzichtig bij het vernoemen van namen uit schrik iemand te vergeten. Maar boven deze namen staat in vette letters gedrukt “Streng selecteren”.

Het selectiemes is vlijmscherp
Een kleine infrastructuur is de beste garantie op een strenge selectie. Er worden jaarlijks maximaal 16 koppels kweekduiven gehouden. Daarnaast bestaat de vliegploeg weduwnaars (er wordt enkel met duivers gespeeld) uit 16 duiven (3 oude en 13 jaarlingen). Momenteel is het aantal oude duiven echt beperkt omdat Freddy ervoor koos de 3 beste vliegduiven naar het kweekhok te verhuizen om zijn kweekbasis verder top te houden. Om dit hok van jonge duiven te voorzien worden jaarlijks een 50 à 60 jonge duiven gespeend voor eigen gebruik. Er wordt vroeg gekweekt (ook uit de vliegduiven), maar de jonge duiven worden niet op weduwschap gespeeld. De selectie bij de weduwnaars is de korf, bij de jonge duiven wordt ook naar de resultaten gezien, maar hier is vooral de afstamming en bouw van de duif de waardemeter, want de plaatjes zijn duur !

Voederen, verzorgen,….
Wanneer je gemakkelijk al eens de 2,3,4 eerste prijzen op een vlucht speelt wordt al vlug gesuggereerd dat je speciale goocheltruks uithaalt met je duiven, maar daar is Freddy geenszins mee akkoord. Het geheim hier in Bevere is de keiharde selectie in een goede basis en een zeer stipte en vaste verzorging…en observatie. Freddy heeft naast een scherp mes ook een scherp oog en heeft vlug door wanneer er iets niet snor zit in de ploeg.
Hij is een voorstander van licht maar voldoende seizoensgebonden voederen. Freddy gebruikt steeds een mengeling van een aantal mengelingen. Op de halve fondvluchten wordt er in de normale dagen 50 % sport/50 % dieet of zuivering gevoederd. De laatste 2 dagen voor de inkorving wordt dit 100 % sport. De duiven mogen hun goesting eten, maar na een half uur wordt de dis afgeruimd. De duiven trainen 2 keer daags met gesloten ramen.
Wekelijks krijgen de duiven enkele dagen thee met look in de drinkpot en over het eten wordt wekelijks biergist (met citroensap) gevoederd. Dit houdt de duiven zuiver en brengt ze mooi roze van borstvlees. Bij thuiskomst van de vlucht krijgen de duiven electrolyten. Bij snelheid en halve fond is het dixit Freddy heel belangrijk dat er een vast en strak schema wordt gevolgd waarbij de duiven zich goed voelen en dat dit weinig of niet wordt gewijzigd.
In het verleden heeft Freddy zich ook laten verleiden om meer naar medicatie te grijpen en preventief te kuren. Dit doet hij sedert enkele jaren niet meer. Er wordt geregeld op controle gegaan bij de veearts, maar indien de duiven in orde zijn dan wordt niets toegediend. Bij deze aanpak is de observatie dan ook van belang. Bij het minste dipje tracht Freddy te detecteren wat er scheelt en grijpt hij in, maar tracht het te houden bij een korte kuur tegen de kop of een ingreep tegen tricho.
Bij het inkorven wordt getracht de motivatie wekelijks top te krijgen. De duiven krijgen voor de inkorving hun duivin te zien, kort. Hier wordt ook wel gevariëerd naargelang de omstandigheden of de vlucht die ze moeten vliegen.

A new star is born - De Kleine Blauwe Jaarling is een topper !
Jaarlijks heeft Freddy toch wel enkele duiven die gemakkelijk eerste prijzen vliegen. Wanneer je, zoals in seizoen 2018, 20 eerste prijzen speelt met een dergelijke kleine ploeg kan dit moeilijk anders. Maar dit jaar stak er toch een echte topper zijn neus aan het venster namelijk de Blauwe Jaarling met ringnr BE17-4020137. Hij vloog maar liefst 6 keer de 1e prijs. Ook als jonge duif vloog hij reeds 2 x de 1e prijs.

Freddy met zijn "Kleine Blauwe Jaarling"

Zijn palmares oogt dan ook wel best indrukwekkend :
3e asduif provincie Oost-Vlaanderen halve fond oude & jaarlingen met een coëfficient van 1,5737%
5e asduif KBDB nationaal kleine halve fond jaarlingen
Peronne 4e 256jl
Pont St Max 4e 255jl
Ecouen 32e 240jl
Pithiviers 1e 154jl
Toury 1e 108jl
Orléans 3e 281jl
Fontenay 1e 122jl
Toury 1e 176jl
Orléans 1e 149jl
Orléans 1e 1.621 jl (1e provinciaal)

Zijn origine is een mix van het beste wat Freddy binnen zijn stam heeft samengekweekt.

20 keer eerste prijs in seizoen 2018
Hij was de vaandeldrager van een groep duiven die dit jaar maar liefst 20 eerste prijzen bij elkaar vlogen op de snelheid en halve fond…..of van een ware overrompeling gesproken. Van deze zege’s is de provinciale zege op Orléans van de Kleine Blauwe Jaarling ongetwijfeld de mooiste lauwerkrans die werd behaald en het ultieme bewijs dat ze het niet enkel op de regionale vluchten halen maar ook de zwaarste concurrentie aankunnen.

We twijfelen er niet aan dat ook in 2019 de podia zullen bezet worden met de stervliegers van Freddy.

Proficiat vanwege het Herbotsteam !

Geert Dhaenens

Palmares seizoen 2018

Pont St. Maxence 351 jongen: 1-9-14-29-30-31-32-33-34-35-67-68 enz…---24/29
Pontoise 659 jongen: 1-2-9-14-21-31-42-70-71----15/19
Pontoise 72 jongen: 1-3-5-6-16-22-----6/7
Peronne 301 oude: 1-6-7-8-26-50-57----7/14
Peronne 151 jaarse: 1-3-4-26-42-51----6/10
Peronne 520 oude: 1-2-3-4-5-6-9-12-36-73-76-142----12/14
Peronne 256 jaarse: 1-2-3-4-7-8-30-33-58----9/10
Pont St Maxence 535 oude: 1-3-6-7-14-15-20-22-28-78-90-127-179---13/14
Pont St. Maxence 255 jaarse: 1-2-4-7-11-13-38-57---8/9
Pithiviers 330 oude: 1-2-3-4-5-7-8-10-13-27-28-42-61---13/15
Pithiviers 154 jaarse: 1-2-3-5-6-9-14-24-40----9/10
Toury 108 jaarse: 1-4-6-7-12-20-27---7/8
Toury 289 oude: 1-3-4-16-17-59----6/6
Toury 131 oude: 1-3-9-21----4/5
Fontenay 122 oude: 1-2-6-7-10-22-34-43---8/8
Fontenay 159 oude: 1-4-9-17-22-38-54-64----8/8
Toury 33 oude: 1-2-3-4-5-6-7-8-9----9/11
Orléans 117 oude: 1-3-23-34-31---4/5
Peronne 214 jongen: 1-2-3-4-5-14-17-18-20-21-22-23-enz… ---27/37
Peronne 194 jongen: 1-2-3-4-5-14-21-22-23-enz..----29/37
Clermont 361 jongen: 1-6-7-16-17-22 enz… ----19/37
Ecouen 286 jongen: 1-11-16-18-26-30-enz… ---14/16