Beslissingen Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 06/05/2019

  • Nieuws
Gepubliceerd op: 09/05/2019 6:57

Mededeling van de KBDB

Beslissingen Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 06/05/2019

De volgende beslissingen werden, in toepassing van artikel 4.2 van de Plichtenleer van de KBDB-mandatarissen, mondeling medegedeeld:

ten overstaan van dhr Frans HERMANS, een schorsing van 5 jaar vanaf 06/05/2019;
ten overstaan van dhr Filip D’HONDT, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019;
ten overstaan van dhr Boudewijn DE BOSSCHER, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019.

De KBDB heeft actueel niet de intentie om hierover meer te communiceren omdat de beslissingen nog niet schriftelijk werden betekend aan de belanghebbende partijen, die bovendien hiertegen in beroep kunnen gaan.

De nationale wedvlucht van 22.06.2019, initieel voorzien vanuit « Tours » wordt vervangen door « Argenton ».

De wijzigingen in de samenstelling van de comités van de PE Antwerpen en de SPE Luik-Namen-Luxemburg worden goedgekeurd.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN .