Meer nieuws

Ter attentie van de heer Pascal Bodengien, Nationaal voorzitter

15 May 2020

Ter attentie van de heer Pascal Bodengien, Nationaal voorzitter

 

Ik wou u dit bericht al lang bezorgen en ik denk dat, vooral in deze moeilijke tijden, dit moment meer dan geschikt is.

Ik heb met veel waardering kunnen vaststellen dat de Koninklijke Belgische Duivenbond sinds het begin van uw mandaat in zeer goede handen is en dat de perceptie een totaal andere dimensie heeft gekregen.

Met het oog op transparantie heeft uw beheer van de Bond, als goede huisvader, ervoor gezorgd dat de “situatie rechtgezet werd”.  U heeft een einde gesteld aan de uitgaven van uw voorgangers en dit in het belang van de duivenliefhebbers, van alle duivenliefhebbers ! Ik vond uw “tous ensemble, allemaal tezamen” tijdens de prijsuitreiking van LCB trouwens zeer leuk !!

Een opmerkelijk werk van controle, organisatie, ondersteuning en deelname gerealiseerd met een kwaliteitsvolle ploeg, zowel op administratief als op sportief vlak.

Een doelmatige en efficiënte communicatie via de internetsite, goed up-to-date gehouden met een wekelijkse stand van zaken van de evolutie van ons toekomstig duivenseizoen tijdens deze corona-tijden.

De komende weken en dagen zullen niet gemakkelijk zijn : de hervatting van onze sport zal veel overwegingen en beslissingen met zich meebrengen in deze periode van afbouw van de lockdown.

Ik kan mij inbeelden dat u en uw team dagelijks geconfronteerd worden met kritiek die dikwijls komt van personages die de sociale media gebruiken als uitlaatklep voor hun onbehagen, hun jaloezie en hun angst om hun privileges te verliezen.

Andere, pseudo-journalisten, eigenen zich de macht toe om via bekende duivenmagazines en/of -websites, de Bond te bekritiseren, te beledigen en om onze mooi sport te beschadigen ; hun persoonlijk belang primeert hier op de loyaliteit en transparantie.

Basiskritiek is gemakkelijk, constructieve kritiek en de kunst van het beheer zijn moeilijk !

Uw werk zou makkelijker kunnen zijn wanneer iedereen blijk zou geven van gezond verstand en nederigheid.  Utopie ? Ongetwijfeld maar er zijn liefhebbers die in uw werk geloven, die uw beslissingen respecteren en die hun sport uitoefenen op een positieve en gemoedelijke manier !!!

Ik word triest en misselijk van de houding van sommigen maar ik ben tevens overtuigd dat de kennis, de competentie en de vastberadenheid van uw volledige team u zullen toelaten om de volgende obstakels van dit zeer bijzondere seizoen te overwinnen.

Sterkte en een goede verderzetting voor elk van jullie, zorg goed voor jezelf.

 

Robert Decelle, tout petit amateur du Centre de la Belgique.