Meer nieuws

JEUGDCLUB OOST-VLAANDEREN

12 Jan 2022

Sportvrienden

Omdat we niet kunnen inschatten hoe de coronapandemie met de daarbij

horende maatregelen zal evolueren tegen 13 februari, hebben we het pijnlijke

besluit moeten nemen om onze propagandadag / kampioenenfeest voor het

tweede jaar op rij niet te laten doorgaan.

Alle in de kampioenschappen gewonnen prijzen zullen in de vorm van

waardebonnen per post worden bezorgd in de loop van de maand februari.

Wie reeds is ingeschreven en heeft betaald voor het feest, zal zijn

inschrijvingsgeld teruggestort krijgen.

Houd jullie allemaal gezond en veel succes in het aankomende vluchtseizoen.

Hopelijk tot binnenkort

Met sportieve groeten

Het bestuur