Meer nieuws

Daniël Aerens (Drongen) : Barcelona Maestro !

07 Jan 2022
  • Zilveren Vleugel 2021
  • Zilveren Vleugel 2002
  • 1e internationaal Barcelona duivinnen 2013
  • 1e nationaal Orange 2005
  • 1e internationaal Sint Vincent duivinnen 2007
  • 1e nationaal Montélimar duivinnen 2004

 

Wie in de duivenmiddens Daniel Aerens niet kent heeft meer dan waarschijnlijk de laatste 50 jaar onder een steen geleefd….
Een dartel veulen kunnen we Daniël niet meer noemen, maar tijdens een gesprek kan je niet afmeten dat hij de gezegende leeftijd van 82 jaar heeft.  Daniël heeft iets van een zware fonddduif, namelijk altijd goed voortdoen en niet afgeven. 

Eminence grise met groot engagement voor de duivensport
Daniël is altijd een man van veel initiatief en inzet geweest en dit zal altijd zo blijven. In zijn persoonlijk leven een zeer actieve en succesvolle zakenman, maar bovenal een zeer groot engagement voor de duivensport. 

Union & Liberté :zijn eerste stappen in het verenigingsleven van de duivensport zette Daniël in de gekende (fond)-vereniging Union et Liberté in Gent. In deze vereniging is zijn engagement steeds heel groot geweest en hij is dan niet voor niets 50 jaar voorzitter geweest. Ondanks een aantal gedwongen geografische verhuizen van de vereniging is dit nog steeds de club van zijn hart en zijn vast inkorflokaal. 
Sedert enkele jaren heeft Union & Liberté een vrij stabiel onderkomen in Merelbeke en worden o.l.v. een dynamisch bestuur, ondersteund door een sterke ploeg van medewerkers, alsmaar meer duiven ingekorfd over de volledige vluchtlijn en het volledige vluchtprogramma.
Binnen dit alles is het nog altijd heel sterk voelbaar dat Daniël ‘waakt’ over de reputatie van een sterk lokaal op de fond en zware fond en alles in het werk stelt om deze reputatie hoog te houden.

OVV-FVOV : een tweede vereniging waar Daniël zijn hart en ziel in heeft gelegd is de OVV-FVOV. Deze vereniging die nog steeds een zeer sterke reputatie heeft binnen de Belgische Duivensport is in 1974 door Daniël opgericht. Jaarlijks zijn zij de organisatoren van een aantal nationale en provinciale vluchten en hun stevige reputatie in deze staat nog steeds buiten kijf.
Daniël is hier reeds 47 jaar voorzitter en het zou een prachtige realisatie zijn om een 50-jaar voorzitterschap te kunnen bewerkstelligen.  Hij benadrukt dat hij “de en ook maar de” voorzitter is. Reeds jarenlang weet hij zich omringd door een stevige bestuursploeg die samen met hem de lijnen uitzet en de opdrachten afwerkt. Hij is dan ook dankbaar dat zijn bestuursleden hem hierin heel sterk steunen.
Binnen OVV-FVOV is hij ook de finale lossingsverantwoordelijke voor de wedstrijden die ze organiseren. Elke duivensporter weet dat dit een niet te onderschatten opdracht is, die steeds met ernst en de grootste sérieux moet worden uitgevoerd. 
Hierbij door dik en dun geholpen door zijn echtgenote Hélène zijn zij beiden ’s ochtends van de lossingen heel vroeg in de weer om de ganse weersituatie op de vluchtlijn in kaart te brengen.  Op basis van dit voorbereidende werk wordt dan de finale beslissing genomen om al dan niet te lossen en steeds met het beste voor duif en speler voor ogen.

Royal Belgian Flying Club :  deze vereniging (opgericht in 1885) verenigt nationaal een aantal fond- en zware fond spelers die ook jaarlijks een eigen kampioenschap organiseren. Daarnaast trachten zij, waar mogelijk, hun medewerking te verlenen aan de uitstraling en instandhouding en uitbouw van de Belgische fond, nationaal en over de landsgrenzen heen.  Ook hier is Daniël reeds jarenlang een gewaarde ondervoorzitter en medekapitein op het schip. 
Het zit bij Daniël ingebakken om verantwoordelijkheid te nemen en het mag gezegd, naar zijn advies en mening wordt nog met veel aandacht geluisterd. Engagement is bij Daniël een werkwoord !

Barcelona Maestro
Voor elk wat wils…dat is gelukkig de duivensport in België. Er wordt nogal wat geklaagd en gezaagd, maar wie in België aan duivensport doet vindt zeker zijn gading in de vluchten (en dit zowel in aantal als in discipline). Snelheid, halve fond, grote halve fond, fond, zware fond…..en op elke discipline een genoeg aantal vluchten om je hobby met voldoende intensiteit te kunnen beoefenen. Sommige buurlanden benijden ons dit terecht. De perfecte wereld bestaat niet, maar op dit vlak is de KBDB een voorbeeld.
… en zo is bij Daniël ook vrij vroeg de voorliefde voor de fond en zware fond ontstaan. Met het ouder worden is het bij Daniël zo dat hij enkel nog de focus legt op de zware fond en bij uitstek en met een grote voorliefde voor Barcelona.
Barcelona my dream, Barcelona Maestro, de vlucht der vluchten, de koninginnenvlucht bij uitstek….veel beschrijvingen zijn de wereld reeds ingestuurd om de zwaarte en belang van deze vlucht te noemen en te roemen. Door velen verguisd, door anderen aanbeden….maar één zaak is duidelijk, het is bij uitstek de zwaarste vlucht in de duivensport. Ook internationaal heeft deze vlucht een grote uitstraling.
Daniël is in 1982 op hun rustige groene stek in Drongen komen wonen. In 1985 werd hier de start genomen met de duivensport met duiven voor de fond en vrij kort nadien de zware fond. De eerste duiven, en die nog steeds deel uitmaken van de basis van het kweekhok, kwamen van Cyriel Martens uit Deinze, Joseph Van den Broucke, en Norbert Norman. Later kwamen er nog duiven bij van Noël Peiren (samenkweek) en Emiel Denys en Herman Calonne.

Het gouden “van der Wegen”-bloed
In alles wat Daniël doet en deed was er een gezonde ambitie om het heel goed te doen. Hij wou dan ook zijn basis versterken met het beste wat er indertijd op de markt aanwezig was en klopte aan bij de familie van der Wegen in Nederland. Deze ingeteelde oersterke duivenstam die voor topresultaten zorgde wereldwijd gaf ook bij Daniël een sterke boost aan de sterkte en resultaten van zijn duivenstam.
Anekdotisch vertelt Daniël over zijn bezoek in Nederland waar twee korven met jonge duiven beschikbaar waren.  Toen Daniël vroeg welke hij moest kiezen of welke de meeste kans op slagen gaven kreeg hij als antwoord “maakt niet uit, het zijn toch allemaal dezelfde”….dit om de graad van inteelt en verwantschap van deze duiven te duiden.
Zijn bestaande stam aangevuld met de van der Wegens maakte zijn duiven sterk (zeker in basisgezondheid) en zorgde voor heel veel mordant op de zwaarste vluchten. Duiven die uren blijven doorgaan en zelden of nooit achterblijven werd een typische eigenschap voor de vliegploeg. Ook hun sterke verervingskracht is heel typisch.

Hoe bereid ik duiven voor op Barcelona ?
Het systeem-Aerens bestaat, maar is een schoolvoorbeeld van structuur en eenvoud. De ploeg die dit realiseert bestaat uit Daniël die de lijnen uitzet en de finale beslissingen neemt, zijn trouwe helper-verzorger van het eerste uur Dirk en de subtiele toets en finetuning van echtgenote Hélène die alle administratie, aanmeldingen, en nog heel veel meer voor haar rekening neemt. 
Het systeem is reeds 20 jaar ongewijzigd, is voorheen uitgetest en door de sterke resultaten goed bevonden, en is ontdaan van alle franjes die je in de verzorging maar kunt bedenken.
Het kweekhok bestaat uit 20 kweekkoppels die kweken van maart tot oktober. Er worden ongeveer 200 jongen per jaar gekweekt waarvan 120 voor eigen gebruik. De jonge duiven worden in hun geboortejaar weinig of niet opgeleerd. Naargelang omstandigheden en tijd kunnen dit een 3 tal opleervluchten met eigen vervoer zijn (tot aan de grens) of, indien verenpak en weersomstandigheden dit toelaten, een tweetal keer een snelheidsvlucht. Als jaarling wordt het ritme opgedreven waarbij ze ofwel 2 nationaals dagfond vliegen of enkelen de vlucht uit Narbonne. Dan zijn ze klaar voor het echte zware fondwerk waarbij duivers pas op hun 3 jaar Barcelona vliegen en duivinnen dit mogelijks reeds vanaf 2 jaar. De jaarlingen worden als “pater” gespeeld.
De vliegploeg bestaat uit een 50-tal duivers en een 30-tal duivinnen (2 jaar en ouder). Waar velen in België lang enkel het zware fondwerk met duivers beoefenden speelt Daniël reeds 20 jaar deze vluchten ook met duivinnen.
De medische opvolging is (tot grote voldoening) volledig in de handen van Wim Boddaert. Telkenmaal een ronde jonge duiven dient gevaccineerd tegen paramyxo komt Wim langs en onderzoekt ook alle andere duiven op de diverse gekende kwaaltjes.  Er worden geen speciale onderzoeken of nazichten ingelast ifv één of andere wedstrijd, behalve mochten de prestaties van de voorbereidende vluchten op Barcelona maar zus en zo zijn. In dit geval wordt, ongeveer twee weken voor Barcelona, de vliegploeg aan een onderzoek onderworpen.   Om alle risico’s uit te sluiten worden ook alle kweekduiven gevaccineerd tegen paramyxo. Ook worden alle duiven ingeënt (met het borsteltje) tegen pokken. Wordt bij een onderzoek één of ander te corrigeren kwaaltje vastgesteld dan wordt integraal het advies van Wim gevolgd en volgt een behandeling waar nodig. 
Buiten het vliegseizoen verblijven de duivinnen altijd in een ruime volière. De vliegploeg wordt gekoppeld op 15 maart. Tijdens het broeden worden de duiven een 5-tal keer opgeleerd met eigen vervoer om vervolgens leervluchten in clubverband af te werken. Meestal volgt dan Arras, Clermont, Sermaises, Vierzon, Bourges. Na deze koppeling gaan de duivers op klassiek weduwschap en de duivinnen (wanneer hun jong 12 dagen oud is) terug naar de volière. 
De Barcelonaploeg vliegt na Bourges normaliter geen vluchten meer met uitzondering van een halve fond vlucht de week voor Barcelona. De duivinnen van de Barcelonaploeg worden opnieuw gekoppeld om op een neststand met een jong van enkele dagen in de nest te worden ingekorfd voor de Spanjevlucht. De duivers die op weduwschap Barcelona vliegen krijgen voor de inkorving geen nestschotel, noch duivin. De beloning volgt bij thuiskomst.  Alle duiven trainen éénmaal per dag.

Duivinnen die thuiskomen van Barcelona vinden een lege nestbak. 
Ook het voederen is de eenvoud zelve. Ten huize Aerens worden 2 mengelingen geleverd namelijk Mariman kweek en Mariman zuiveringsmengeling. De vliegduiven worden relatief licht gevoederd tussen de wedstrijden door, waarbij de kweekmengeling wordt aangevuld met zuivering.  De laatste twee dagen voor de inkorving eten ze dan pure kweekmengeling. Snoep, pinda’s extra vetten zijn niet aan de orde. Daniël is ervan overtuigd dat de duiven beter dan wie ook weten welke granen ze op welk ogenblik nodig hebben. Bij thuiskomst zijn er electrolyten in de drinkpot en occasioneel, het jaar door, wordt er al eens Naturaline of een vitamine in de drinkpot gegooid. Liefst worden de duiven zo dicht mogelijk bij de natuur gehouden.
Bij de vraag aan Daniël hoe een fondduif er voor hem moet uitzien krijgen we als antwoord “goeie rug, gesloten stuitbeenderen en vooral een rustige duif van de juiste origine…en dan zal de korf de selectie wel doen”.

De goeie komen uit de goeie…en leveren nationale winnaars en Zilveren Vleugels af
Om het meteen duidelijk te stellen, de Zilveren Vleugel I (gewonnen in 2002) is vader van “I have a Dream”, winnares 1e internat Barcelona duivinnen 2013, en “I have a dream” is op haar beurt moeder van 1e Nationaal Z Montélimar 2021. De moeder van de Silverwing II (winnaar Zilveren Vleugel 2021) won op haar beurt 5 keer Barcelona en 3 keer Perpignan.
Een duidelijk bewijs dat de goeie in veel gevallen uit de goeie komen. Veel kweekhokken zijn bevolkt met papieren duiven terwijl het meer dan geregeld voorkomt dat topduiven gekweekt worden uit topduiven. Bij Daniël Aerens is het niet anders.
Starten met een stevige basis, de kinderen hieruit stevig aan de tand voelen (bij de zware fond gebeurt de selectie vrij automatisch) en dan de beste vliegduiven behouden als basis voor de kweek…en de gans op goede vererving is voor een groot stuk gegarandeerd.

We willen twee duiven toch wel even uitlichten nl.

"I have a dream" BE08-4334409
Deze prachtige blauwe duivin in de kweeklijnen Van der wegen x Zwarte Pau won Barcelona in 2010-2011 om dan in 2013 de 1e prijs internationaal weg te kapen bij de duivinnen op Barcelona. Daarnaast won ze ook Perpignan in 2011 en 2012.
Zij is eveneens een uitstekende kweekmoeder en is o.a. moeder van 1e Nationaal Zone Montélimar 2021.

Silver Wing II BE15-4235053

Deze zachte goedgebouwde blauwe duiver is een echte klepper. Het zal je maar overkomen dat je Silverwing II (2) wordt genoemd ! Wanneer je op een tophok huist en er is al eens een Zilveren Vleugel voor je gewonnen dan ben je gedoemd om met het nummer 2 door het leven te gaan….

Hij heeft als vader een duiver die vroeg vloog op Orange en op Perpignan en uit het beste komt van Van der wegen x de fameuze Didi-lijn van Jozef Vandenbroucke.

Als moeder een superduivin die 2011 Narbonne won, om daarna (2012 tot 2016) onafgebroken Barcelona te winnen (Barcelona Master 2016 gewonnen) en bovenop nog eens Perpignan in 2013-2014-2015. Een oersterke duivin.

De Silverwing II heeft een toppalmares bijeengevlogen nl.

2016         
Narbonne (jaarlingen) lokaal 5e van 149 duiven

2017         
Agen lokaal 3e van 119 duiven
Nationaal 80e van 4.405 duiven
Internationaal 119e van 12.070 duiven

Perpignan lokaal 9e van 99 duiven
Nationaal 239e van 4.620 duiven
Internationaal 705e van 14.851 duiven

2019         
Barcelona nationaal 323e van 7.301 duiven
Internat. 773e van 15.981 duiven
Perpignan nationaal 35e van 3.915 duiven
Internat 773e van 15.981 duiven

2020   
Barcelona lokaal 3e van 149 duiven
Provinciaal 8e van 1.239 duiven
Nationaal 33e van 6.178 duiven
Internat 110e van 12.315 duiven

2021         
Barcelona     lokaal 1e van 199 duiven
Provinciaal 1e van 1.546 duiven
Nationaal 6e van 6.932 duiven
Internationaal 56e van 16.485 duiven

Werkelijk een topper van formaat die op twee jaar 33e nationaal en 6e nationaal vliegt op Barcelona !

Het Barcelona-festival 
Maar naast deze twee toppers huizen hier nog een hele ploeg aan duiven van formaat. Je speelt geen 13 duiven per tiental op Barcelona nationaal als je niet over klasseduiven beschikt…en dit niet 1 jaar maar jaren op een rij. We lichten de laatste twee seizoenen uit : 

Barcelona 2020
Regionaal 149 duiven : 3-6-7-9-11-13-15-17-23-24-29-36-39-41-42-43-44-46-49-55 (20/39)
Provinciaal 1.239 duiven : 8-11-12-13-14-18-25-30-39-55-57-70-83-85-111-122-124-128-133-136-149-179-230-242-246-297-340-372-400-407-408 (29/39), 16 prijzen per 10-tal
Nationaal 6.178 duiven : 33-46-50-90-115-132-156-249-256-331-381-385-522-584-603-616-636-655-702-854-1.068-1.122-1.131-1.352-1.520 (25/39), 16 prijzen per 10-tal
Internationaal 12.315 duiven : 110-137-142-236-284-336-461-838-859-1.014-1.123-1.132-1.417-1.570-1.624-1.649-1.699-1.752-1.847-2.256-2.731 (21/36), 12 prijzen per 10-tal
Internationaal duivinnen 4.331 duiven : 72-73-118-145-166-196-396-406-505-510-622-683-700-710-788 (15/27), 8 prijzen per 10-tal

Barcelona 2021
Regionaal 199 duiven : 1-2-3-12-16-20-23-29-31-32-33-39-40-48-54-56-58-61-62-67 (20/35), 6 prijzen per 10-tal
Provinciaal 1.546 duiven : 1-5-9-63-90-97-111-125-134-147-160-188-189-225-256-264-266-284-289-329-333-500 (22/35), 10 prijzen per 10-tal
Nationaal 6.913 duiven : 6-15-30-160-249-277-323-377-398-438-486-593-595-728-900-927-940-1.034-1.062 (21/35), 13 prijzen per 10-tal
Internationaal 16.485 duiven : 56-82-118-463-674-746-853-1.003-1.051-1.157-1.276-1.518-1.521-1.869-2.355-2.436-2.456-2.693-2.756-3.175-3.213 (21/35), 13 prijzen per 10-tal
Internationaal duivinnen 5.840 duiven : 38-58-193-289-316-344-402-425-459-497-582-870-912-932-1.028-1.054-1.197 (17/25), 11 prijzen per 10-tal

Werkelijk fenomenale uitslagen op de “vlucht der vluchten”.  Als toetje hierna een opsomming van de mooiste resultaten uit het verleden :

1e Internat Barcelona Hens 2013
1e Nat Orange 6.751 d. in 2005
1e Internat St.Vincent 1.666 hens in 2007
1e Nat Montélimar 616 hens in 2004
2e Nat Pau 2.180 d. in 2004
4e Nat Barcelona 10.542 d. in 2013
5e Internat Barcelona 25.382 d. in 2013
4e Nat St.Vincent 6.521 jaarse in 2007
4e Intnat St.Vincent 7.515 jaarse in 2007
5e Internat Pau 8.116 d. in 2004
5e Internat Perpignan 3.131 hens in 2007
5e Nat Pau 1.984 d. in 2009
6e Nat Béziers 6.522 d. in 2001
6e Nat Barcelona 13.021 d. in 2002
6e Nat Barcelona 11.484 . 2008
6e Internat Barcelona 6.520 hens in 2008
8e Nat Mont Ventoux 2004
9e Internat St.Vincent 1.666 hens 2007
9e Nat Barcelona 11.484 d. 2008

Met zulke prestaties mag je gerust de titel Barcelona Maestro met ere dragen. Het is een kunst op zich en vraagt strategie, toewijding en geduld om een dergelijk iets moois op te bouwen. En Daniël kan bouwen, zowel in zijn engagement in de duivensport als in het beoefenen van de duivensport zelf.  Dit vereist een sterk karakter, een sterke doorzettingskracht, een bepaalde koppigheid. Bij duiven noemen we dit mordant…..  Proficiat aan Hélène en Daniël en Dirk voor dit  mooie levenswerk !

Ad multos annos !

Geert Dhaenens