More news

Hendrik Mortier Sint-Kruis (Brugge)

07 Nov 2019

Hendrik Mortier uit het Westvlaamse Sint-Kruis Brugge, bezit met 'De Frulle' en 'De Kleinen' over 2 broers die uitzonderlijke prestaties neerzetten op de grote fond... en we mogen hier wel degelijk spreken over '2 uitzonderlijke broers' als je ziet wat ze de voorbije 2 jaar hebben gepresteerd... zoals onder andere:
-1° provinciaal Pau 2017
-1° & 3° provinciale asduif grote fond KBDB 2017
-8° nationale asduif grote fond KBDB 2017
-7° Europese asduif alle internat. vluchten 2017
-1° Beste Belgische duif op 3 internat. vluchten 2017
-2° provinciale asduif grote fond KBDB 2018
-3° & 6° beste Pau-vliegers over 2 jaar 2017/2018
-3° & 6° beste Sint-Vincent-vliegers over 2 jaar 2017/2018
-2 maal 4 topprijzen op weg naar 3° en 2° kampioen van België grote fond in respectievelijk 2017 en 2018
-...
Een beetje geschiedenis:
In 1978 is Hendrik gestart als duivenliefhebber op snelheid en halve fond... maar omdat de resultaten in de regio weinig aanzien kregen op deze categoriën, is Hendrik in 2000 overgeschakeld naar de fond. Als onderwijzer kwam dit Hendrik nog beter uit ook, omdat de vluchten dichter bij de grote vakantie lagen, en omdat er niet elke week moest gespeeld worden (zo waren er toen slechts 2 nationale vluchten op de fond/grote fond bij de jaarlingen). De successen kwamen op de fond ook vrijwel onmiddellijk... met een nationale overwinning op Castres in 2003 en een 3de plaats op het nationaal fondkampioenschap KBDB.
Voor Hendrik kwamen er jammergenoeg steeds meer nationale vluchten bij, en elk jaar zat hij toen op z'n tandvlees tegen het einde van het seizoen. Hierdoor besliste Hendrik vervolgens om zich nog enkel te focussen op de 6 internationale vluchten, en om de rest als bijzaak te zien... maar ook hier moest er ook nog eentje bijkomen (Agen).


Rassen en hokbestand:
Er wordt geprobeerd om duiven aan te schaffen die zelf goed gevlogen hebben, die zelf al kweek gaven en die uit een familie komen waar veel goede duiven in voorkomen. Jammer genoeg zijn deze vaak veel te duur... bij kleine liefhebbers zonder grote pedigrees zijn deze betaalbaarder. Hier wordt vooral gelukt met duiven van: Wim Boddaert (Oostkamp), Peter Symaeys (Sint-Kruis), Chris Deschacht (Loppem), Maurice Verscheure (Knesselare), Wilfried Rotsaert (Sint-Kruis), Vanwildemeersch-Vyncke (Westkapelle), Etienne Meirlaen (Deurle), Adriaan Daems (Retie) en Simon Kuipers (Oudega).
Hendrik bezit 8 kweekkoppels, en ieder jaar worden een 40-tal jonge duiven geringd.
2018 werd aangevat met 12 oude en 12 jaarlingen.
Voor 2019 zitten er 18 oude en 18 jaarlingen klaar.

Een grote aanloop naar de grote fond:
De kwekers worden gekoppeld in februari, en de jongen worden in hun geboortejaar niet opgeleerd... en worden vooral 's avonds buiten gelaten om zo de verliezen tot een minimum te beperken. Als jaarling vliegen ze wat aanloopvluchten, en hun seizoen eindigt met een nationale vlucht ergens tussen half en eind juni... alle duiven die naar huis komen mogen blijven. Als 2-jaarse vliegen ze 2 fondvluchten van om en bij de 650 km... en ook hier moeten ze niet uitblinken.
Als 3-jaarse worden ze dan uiteindelijk ingekorfd op de internationale vluchten, en vanaf deze vluchten is Hendrik dan ook superstreng wat selectie betreft. Omdat ze nog niet teveel kilometers op hun teller hebben, blijven ze dan ook vlot presteren tot 6 jaar en ouder.
Op Barcelona worden steeds 2 duiven meegeven met veel ervaring, 5 of 6-jaarse duiven, en meestal zijn deze duiven dan ook present.

Motivatie / territorium:
De oude vliegers komen in maart met eieren, en na 5 dagen broeden gaan ze op weduwschap. Voor de inkorving wordt geen duivin getoond. Bij thuiskomst wel, en dat mag enkele uren duren. De weduwnaars blijven op het hok waar ze gespeend worden... dit versterkt enorm het territorium gevoel bij de weduwnaars. Hoe ouder ze worden, hoe minder duiven er op een hok overblijven. Als er nog slechts 2 overblijven worden ze steeds op verschillende vluchten ingezet (behalve de voorbereidingsvluchten natuurlijk)... de ene wordt opgesloten, en de andere (degene die eerst ingekorfd moet worden) mag in alle andere bakken. Bij thuiskomst worden de rollen omgedraaid.
Soms blijft er slechts één duif over op een hok, zijn rivaal wordt dan in de volière gehouden.
+/- 1 week voor de vlucht wordt deze opgesloten in een bak op het hok. De laatste 4 dagen zit de duif die op vlucht gaat dan terug alleen... zodat hij rustig kan ingekorfd worden.
Na Perpignan worden de duiven samen gelaten, en mogen ze een jong groot brengen.


Voeding en bijprodukten:
Aanvankelijk had Hendrik het moeilijk om de weduwnaars een gans vliegseizoen aan het eten te houden. Om deze reden heeft Hendrik een eigen, eenvoudig voederschema opgesteld waarmee hij onmiddellijk lukte toen hij overschakelde naar de fond. De duiven krijgen zo nooit 2 voederbeurten na elkaar hetzelfde eten. Ze krijgen steeds elk een soeplepel voer, en na een kwartier wordt hun eetpotje geledigd. Na 2 dagen herhaalt het schema zich telkens opnieuw:
-'s morgens dag 1: super dieet
-'s avonds dag 1: weduwschap met kleine mais
-'s morgens dag 2: super dieet
-'s avonds dag 2: enkel cribbs mais
Als de duiven getraind hebben ligt in hun nestbak ook een lepelpunt snoep (bestaande uit 1/2 kanariezaad en 1/2 kempzaad), een lepelpunt grit, en een lepelpunt verbrijzelde veldkoek. Er wordt nooit opgevoederd naar een vlucht toe, en de weduwnaars zitten zo eigenlijk steeds klaar om ingekorfd te worden.
Vroeger werd veel lookolie, biergist en thee gegeven, maar door dat dit niet echt een meerwaarde gaf, is Hendrik daar 10 jaar geleden mee gestopt... en de bewijzen dat de resultaten daar niet onder leiden zijn er alvast.
In de rui krijgen ze steeds 1/2 superdieet en 1/2 kweek tot de laatste slagpen volgroeid is. Daarna krijgen ze alleen zuivering, en er wordt pas bijgevoederd als de laatste korrel gerst op is. Ook op de aanloopvluchten krijgen ze enkel zuivering. Vanaf mei start dan het 2-daagse voederschema.

Medische begeleiding:
Er is hier een ware zoektocht geweest van overdreven hygiëne en ontsmetting, naar opbouw van weerstand, en meer controle vooraleer medicatie toe te dienen. Bij de kwekers wordt nooit nog medicatie gegeven, de drinkpot wordt steeds bijgevuld en niet uitgekuist... en toch groeien de jongen beter op dan vroeger. Ditzelfde regime wordt toegepast bij de jaarlingen, omdat hun prestaties er toch niet toe doen krijgen ze ook niets van medicatie.
De oude duiven krijgen afzonderlijk drinken, en krijgen bij thuiskomst 'gele druppels' tegen tricho. Gedurende 10 weken controleert dierenarts Wim Boddaert ze individueel op tricho en er zijn er bij die, ondanks de gele druppels, toch extra moeten behandeld worden. Mestonderzoek doet Hendrik zelf, maar coccidiose en wormen komen hier zelden voor. Voor elke internationale vlucht krijgen de oude duiven een antibioticum, voorgeschreven door de dierenarts.
Na elke fondvlucht krijgen de weduwnaars 2 dagen Probac (Brockamp) en verder geen vitaminen.
Elk jaar wordt in maart en september 10 dagen gekuurd tegen paratyfus met Trimazin in het drinkwater.

'De Frulle' en 'De Kleinen':
'De Frulle' 3023058/2013 en 'De Kleinen' 3023043/2013 zijn 2 broers van 2013. Uitzonderlijk zitten deze ondanks hun leeftijd toch op een verschillend hok. De Kleinen werd in het voorjaar geboren, en De Frulle was een laatje van hetzelfde jaar, dat op een ander klein hokje werd geplaatst met enkele leeftijdsgenoten.
Hieronder kun je de prestaties (foto) en afstamming van deze 2 duiven bewonderen:Sint-Vincent 2018:
Sint-Vincent 2018 werd een prachtige belevenis... Om 22u20 werd 'De Frulle' geconstateerd, het was toen al redlijk donker aan het worden... maar wetende dat er de laatste jaren nooit meer dan 20 minuten tijdsverschil zat tussen de 2 broers werd er nog hoopvol naar de 2de duif uitgekeken... Plots zagen ze een duif zeer hoog passeren richting noorden (dus alles was nog mogelijk, want er vlogen nog duiven)... kort nadien zagen ze terug een duif komen vanuit het noorden nu... opnieuw een goeie minuut later passeerde er terug een duif richting noorden... en korte tijd later kwam er opnieuw een duif af vanuit het noorden (telkens vloog deze duif zeer hoog)... Hendrik begon te denken dat het wel 'De Kleinen' kon zijn en begon ernaaar te roepen (de lichten in en rond de tuin waren ook reeds allemaal aangestoken), waarna hij naar beneden kwam en hem enkele huizen verder uiteindelijk neerzette... Ze hadden gezien waar hij landde, en Hendrik ging de straat in, zag hem daar op een dak zitten en begon ernaar te roepen... de duif wilde komen, maar zo tam zijn ze nu ook niet, en vloog uiteindelijk richting z'n hok, waar hij na nog enige tijd later binnen kwam zodat ook hij nog geconstateerd kon worden... het was toen 22u55... terug 2/2 rats aan de top... en zo mochten de hokken dicht na een turbelente, uitputtende, maar ongelooflijk fantastische avond. Een belevenis om nooit meer te vergeten voor zowel Hendrik, als de aanwezige kijkers.

Prestaties van de laatste jaren:
In 2003 werd een 1ste nationaal Castres gespeeld.
In 2005 werd hij 3de kampioen van België op de fond KBDB.
In 2017 : 3de kampioen van België grote fond KBDB.
In 2018 : 2de kampioen van België grote fond KBDB.
In 2018 : winnaar 3-jaars klassement Euro Diamond Pigeon.
Ondertussen staat de teller op 10, qua provinciale zeges.
2016: Libourne 277 oude: 8,83 2/2
Pau 174 oude: 30,43 2/2
Montauban 198 oude: 3,64 2/3
Barcelona: 1° prov., 15° nationaal en 1/2
St.-Vincent 170 oude: 12,45 2/3
Narbonne 162 oude: 18,36 2/2
Perpignan 220 oude: 4,21 2/3
2017: Pau nat. 2135 oude: 30,66 (1 en 2)
St.-Vincent nat. 3053 oude: 19,26 (1 en 2)
Agen nat. 4405 oude: 31,840 (2 en 1)
Brive nat. 9123 oude: 312,360 (1 en 2)
Cahors nat. 5640 oude: 340,496 (1 en 2)
Limoges nat. 9162 oude: 332,390 (2 en 1)
2018: Pau reg. 254o.: 3,4 ; nat. 2581o.: 28,39 2/2
Agen reg. 180o.: 7,16,40 ; nat. 4512o.: 122,341,826 3/3
Barcelona reg. 221o.: 2,51 ; nat. 7438o.: 19,1769 2/2
St.-Vincent reg. 109o.: 1,4 ; nat. 2758o.: 21,55 2/2
Narbonne reg. 91o.: 5,20 ; nat. 3506o.: 172,656 2/2

Tot slot:
Hendrik is op pensioen sinds 1 juli 2018... maar dit wil absoluut niet zeggen dat z'n systeem zal veranderd worden, of dat er meer duiven zullen gehouden worden. Het enige verschil is dat er nu duiven in de winter buiten vliegen, wat niet kon toen hij nog ging werken... het voordeel hieraan is dat de duiven met een betere basisconditie aan de start van het seizoen kunnen beginnen (is een voordeel bij eventuele slechte vluchten in april)... Ook zijn de jaarlingen reeds enkele malen weggevoerd tijdens het mooie weer in februari.
Hendrik beleeft de duivensport puur als hobby... zo schenkte Hendrik na het seizoen 2016 een 4-tal duiven uit z'n 1ste provinciaal Barcelona aan de verschillende verenigingen waar hij speelt... Een jaar later werd aan dezelfde verenigingen opnieuw 4 jonge duiven geschonken uit het beste wat hij bezit, met name uit 'De Frulle' en uit 'De Kleinen'...
Zo beleeefde Hendrik ook enorm veel plezier aan het behalen van de provinciale zege uit Perpignan '16, en het behalen van de 2de Belgische Olympiade-duif grote fonde met 'Silver Wim' bij Boudewijn Jonckheere... deze duif werd door Hendrik gekweekt.
Het niet inzenden voor de Olympiade van z'n 2 topduiven weerlegt Hendrik aan het feit dat hij graag nog deze 2 duiven wilt spelen, maar ook voor de vrees dat er iets kon gebeuren op de Olympiade met z'n duiven... het zou niet de eerste maal zijn dat er duiven worden gestolen op een Olympiade.
Over deze laatste puntjes spreekt Hendrik het niet zo snel met iemand... maar laten we eerlijk zijn... als je als kleine liefhebber zo'n duiven aan je vereniging kunt schenken, heb je toch veel over voor alles en iedereen wat te maken heeft met de duivensport...