Murez-Marichal (EN+NL) - 1st Nationaal Bourges II 2010 old

To view the national result

English version: MUREZ-MARICHAL 1st NATIONAL BOURGES 10.903 Old birds Wadelincourt: “I’ve been waiting for this for about 30 years”…these were the words of a very happy Albert Murez. “If there’s one national race that’s been my favourite, it’s the national race from Bourges. Why? You don’t have to ask but throughout the season, I live up to this race. Bourges is Bourges and to me it has something magical, it’s special. On this race, all best middle distance pigeons come together and that’s what makes it special. The pigeon that wins this classical race, has great class, without any discussion. Can you believe that at first, I didn’t want to put in any pigeon on this race. The weather reports weren’t ideal and to score well within the national result in our region, the wind has to be north. At first this wasn’t expected but closer to the day of basketing, the weather reports announced northern wind and as you can see, we did it!

Not an inch wrong When we asked if Albert had seen his winner arrive, he started to smile. “Yes and straight from the right direction, nota n inch wrong. And as always direction of the loft of the youngsters because he refuses to enter on the loft of the old birds. He always enters where he flew as a young bird. Luckily he had a bit of advance otherwise he could have lost the national victory. Already half an hour before the arrival of the pigeons, we were waiting with some friends. According to our calculations, we had to clock around noon and my blue widower was clocked at 12h07min25sec. To me Bourges is at a distance of 393,770km and he flew at a speed of 1280.84 m/m, the fastest of all old Bourges racers. He wasn’t specially motivated, as always he got his hen for a short time before basketing. Too many pigeons Albert: “I have a team of 60 widowers, 6 racing hens and 200 youngsters (breed in different rounds) and I’m sure you know that this means that I have a lot of work every day. As a preparation, all birds breed early, they raised a couple of youngsters before widowhood started. There was no second pairing. It’s the first time in my career as a fancier, that I didn’t repair my widowers in spring and I must say that this seemed to be successful. This most certainly had a good influence on the moulting. Next year I’m going to do the same test because we had a very cold springtime and I think that this had an influence on the moulting too. My colony is base don pigeons of: Andre Dierick (Rumbeke), Robert Dobbelaere (Marke), Gaston and Danny Devooght (De Haan), JLN Houben (Itegem via Irene Beelen), Vandenabeele Gaby (Dentergem), Decroix Brothers (Rumbeke) and Leroy (Deinze). Concerning the care-taking, I do nothing special. As everybody else, I cure against the well-known diseases. When we talk about ornithoses, I strongly believe in a good aeration. Some years ago, I had several different little lofts in the garden and I weekly had to cure to keep the heads clean. One moment I decided to destroy all those little lofts and I rebuild an open aviary as a loft. The roof was isolated and the front was covered with fine-meshed gauze. Only in winter, this gauze is replaced by plastic. Since then no more problems with ornithoses and better results of my pigeons. Albert and Lisiane…congratulations! Nederlandstalige versie:

1e NATIONAAL BOURGES 10.903 OUDE DUIVEN

Wadelincourt: “Dat is nu iets waar ik al 30 jaar op wacht”…de woorden van een overgelukkige Albert Murez. “als er één nationale vlucht in fluor in het programma boekje aangeduid staat, dan is het wel Bourges nationaal. Waarom? Dat moet je mij niet vragen maar een heel seizoen leef ik naar deze vlucht toe. Bourges is Bourges en heeft iets magisch, iets speciaals. Op deze vlucht komen alle beste halve fondduiven van het afgelopen seizoen nogmaals samen en dat maakt het zo speciaal. Wie deze klassieker wint…heeft klasse in de vleugels…geen discussie mogelijk.

Kan je geloven dat ik eerst niet ging inkorven voor deze vlucht. De weersomstandigheden waren niet zo optimaal…om hier in de streek op nationaal vlak vroeg te scoren moet de wind noord zitten. Eerst was dit niet zo verwacht maar naargelang de inkorfdatum naderde voorspelden de weerberichten meer en meer noorden wind en zie …het is ons gelukt.

 GEEN CENTIMETER VERKEERD

Als we aan Albert vragen of hij zijn nationale winnaar zien arriveren heeft, komt er een brede glimlach op zijn gezicht. “Ja…recht uit de goede lijn..geen halve centimeter verkeerd…en zoals altijd richting ingang jonge duivenhok. Dat is een schoonheidsfoutje van mijn nationale winnaar. Hij weigert om op het hok van de oude duiven binnen te komen. Steeds gaat hij naar de spoetnik waar hij als jonge duif gevlogen heeft. Gelukkig had hij genoeg voorsprong of hij zou zo nog een nationale overwinning kunnen verspelen. Reeds een half uur voor de vermoedelijke aankomst van de duiven stonden we al met enkele vrienden de duiven te waken. Volgens onze berekeningen dienden we rond de klok van 12u te constateren. De klok wees 12u07en 25 sec. toen mijn blauwe weduwnaar geconstateerd werd. Bourges is 393,770km ver en hierdoor maakt hij een snelheid van 1280.84 m/m of de snelste van alle oude Bourges vliegers. Of hij speciaal gemotiveerd was? Nee…zoals steeds kreeg hij voor de inkorving kort zijn duivin en daarmee is de kous af.

TEVEEL DUIVEN
Albert “Ik beschik over een 60-koppige weduwnaars ploeg, voeg daarbij 6 vliegduivinnen en 200 jonge (gekweekt in verschillende ronden) en ik moet er geen tekening bijmaken dat ik dagelijks meer dan mijn handen vol heb om alles van zijn natje en droogje te voorzien. Qua voorbereiding heeft alles vroeg gekweekt, hebben een koppel jongen groot gebracht en dan was het weduwschap al een feit. Van een tweede koppeling was er geen sprake. Het is de eerste maal in mijn duivencarrière dat ik de weduwnaars niet meer herkoppel in het voorjaar en ik moet zeggen dat is reuze meegevallen. Zeker qua rui heeft dit een goede invloed gehad. Volgend jaar ga ik deze test opnieuw doen want we hebben een zeer koud voorjaar gehad en ik denk dat dit ook zijn invloed op de rui gehad heeft.

De basis van mijn kolonie werd in de loop der jaren opgebouwd met duiven van Andre Dierick (Rumbeke), Robert Dobbelaere (Marke), Gaston en Danny Devooght (De Haan), JLN Houben (Itegem via Irene Beelen), Vandenabeele Gaby (Dentergem), Gebroeders Decroix (Rumbeke) en Leroy (Deinze).

Qua verzorging moet je hier niet veel speciaals verwachten. Zoals iedereen kuur ik tegen de gekende ziekten. Op gebied van ornithose geloof ik zeer sterk in goede verluchting. Enkele jaren geleden had ik in mijn tuin verschillende kleine hokken staan en ik diende bij manier van spreken wekelijks te kuren om de “kopjes” zuiver te houden. Op een gegeven moment was ik alles beu en brak ik de kleine hokjes af en verbouwde een volière tot een hok. Het dak werd geïsoleerd en als voorkant werd een groene “wind breek gaas” aangebracht. Alleen tijdens de winter wordt deze gaas vervangen door plastic. Sindsdien geen ornithose problemen meer en duiven die resultaten van een hoger niveau op papier zetten.

Albert en Lisiane…proficiat!