UPDATE - VERKIEZINGEN KBDB.... KANDIDATEN STELLEN ZICHZELF VOOR

Binnenkort is het zover... dan krijgen we allen het Bondsblad samen met een stembrief voor de aankomende verkiezingen toegezonden. Iedere duivenliefhebber aangesloten bij de KBDB mag zijn voorkeurstem uitbrengen en dient enkel zijn stembrief in de bijgesloten enveloppe te steken en op de post te doen richting bevoegde gerechtsdeurwaarder. Een postzegel dient u niet aan te kopen want de portkosten worden gedragen door de KBDB. 

Uw stem is natuurlijk belangrijk want met zijn allen kiezen we de beleidsmensen voor de komende 6 jaren. 

Voor Vlaanderen zijn volgende liefhebbers kandidaat:

 

Voor verschillende kandidaten is het de eerste maal dat ze meedoen en stellen daarom graag zichzelf en hun programma voor. Het Herbots team biedt de kandidaten de kans om dit ook via onze website te doen en in totaal willekeurige volgorde zullen we hun programma online zetten. Het Herbots team wil in dit hele verhaal volledig neutraal blijven. Kandidaten die zich graag voorstellen mogen hun programma mailen naar Jo@herbots.be en/of Miet@herbots.be

OOST-VLAANDEREN

Hier hebben de verschillende kandidaten zich blijkbaar in 2 groepen verenigd. 

GROEP 1 

 

GROEP 2

 

VLAAMS-BRABANT

KANDIDATUUR : DE BOSSCHER BOUDEWIJN - JOOSSENS RUDI

DE BOSSCHER BOUDEWIJN

JOOSSENS RUDI

KANDIDATUUR : JEAN-PIERRE BOGAERTS

KANDIDATUUR: VERBIST FRANCIS

 

WEST-VLAANDEREN

KANDIDATUUR : VANDENBERGHE DANY

Beste duivenvrienden,

Als kandidaat voor de komende verkiezingen afdeling West Vlaanderen  arrondissement Kortrijk wil ik toch voor de mensen die me nog niet kennen mezelf eens voorstellen.

 Vandenberghe Dany

Mijn naam is Vandenberghe Dany  ben 59 jaar en werkzaam bij de Technische dienst  van het  OCMW  te Wevelgem meer bepaald in het woon en zorgcentrum “Het Gulleheem” te Gullegem. Volgend jaar kan ik op pensioen en kan ik mij ten volle inzetten voor onze duivensport.

Ik ben reeds meer dan 20 jaar bestuurslid bij de Gullegemse duivenmaatschappij waar we hoofdzakelijk snelheid – en kleine halve fond vluchten inkorven en waar ikzelf aan deelneem onder de naam Cuvelier-Vandenberghe. Het feit dat we als lokaal jaar na jaar meer en meer duiven inkorven toont aan dat we organisatorisch goed bezig zijn. Mede dankzij de huidige ploeg medewerkers mag ik zeggen dat we trots mogen zijn op wat we opgebouwd hebben.

Nu even mijn visie voor de komende jaren.

Dat we op gebied van aantal liefhebbers moeten inbinden gaan we moeilijk kunnen tegenhouden vrees ik, maar het moet de bedoeling zijn met de huidige middelen die we tegenwoordig voor handen hebben de duivensport weer aantrekkelijk en in een beter daglicht te plaatsen, zodat weer wat meer jongeren zich aangetrokken voelen .

Duidelijke informatie en een open beleid naar de liefhebbers en lokalen toe staat bij mij hoog in het vaandel. Ook zal er iets moeten gedaan worden om het versnipperen van de vluchten tegen te gaan. Ik hoorde dit jaar positieve geluiden over de aanpassingen aan de nationale vluchtkalender.                     

De snelheid en kleine HF kalender is nog voor verbetering vatbaar denk ik.

Zoals al aangegeven moeten we het versnipperen van de vluchten tegen gaan. Dat kan enkel door enkele vluchten te schrappen en te vervangen door één vlucht.

Het heeft bv geen zin om een kleine halve fond vlucht met 1 nacht mand van +- 300 km in te richten   en op dezelfde dag een vlucht met twee nachten mand van +- 330 km in te voorzien.

Wat de grotere thema’s betreft zoals de dopingperikelen, vogelgriep toestanden en nationale uitslagen is er inderdaad nog veel werk en vooral overleg (informatie) aan de winkel.

Ik merk ook dat er zeer veel ongenoegen is bij de liefhebbers  naar de huidige bewindvoerders toe vooral dan op de sociale media  . Als we echter het aantal kandidaten bekijken die er iets willen aan veranderen dan moet ik vast stellen dat in sommige arrondissementen zelfs niemand bereid is zich kandidaat te stellen . Ik vind dit bijzonder spijtig hoewel ik moet toegeven dat er bekwame mensen door de huidige reglementen gewoon weg geen kans krijgen zich kandidaat te stellen. Daar mag volgens mij ook dringend werk van gemaakt worden .

Als slot wil ik er wel bijzeggen dat voor iedereen goed doen onmogelijk zal zijn en daarom doe ik een oproep aan de vele criticasters om zich in het vervolg wat in te houden op de sociale media want de verwijten gaan soms heel ver en treffen mensen soms heel diep hoewel ze het allemaal wel goed bedoelen en zich dagelijks inzetten voor onze duivensport. Maar positieve kritiek is natuurlijk altijd welkom.

Om te eindigen zou ik jullie graag willen vragen een stem uit te brengen op mijn naam zodat we toch wat gewicht in de schaal kunnen werpen bij de vorming van de komende ploeg.

Verder wens ik iedereen veel succes toe en hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om onze hobby weer wat nieuw leven in te blazen.

Met vriendelijke groeten

Vandenberghe Dany

www.gullegemseduivenmaatschappij.be

dany.vandenberghe@gmail.com

 

ANTWERPEN

Van Vlierberghe Guido

omgangstraat 62

2880 mariekerke

052 33 58 13

geboren 14-03-1957

Gewezen zaakvoerder banketbakkerij(34jaar).

Nu huisman... (nieuwe man).

Duiven sinds 1987 , thuis nooit geen duiven gehad kende (en nog niet) niks van duiven.

Er ingerold door klanten.

Altijd  bereid voor beginners gratis te helpen.

 Ben nergens voorzitter zoals de meeste kandidaten in Antwerpen wel zijn (de herkiesbare kandidaten Antwerpen hadden die eis gesteld, om eigen zitje veilig te stellen).

Ondertussen uitgenodigd geweest om een verkennend gesprek te hebben door de kandidaat die vind en dat hij voorzitter moet worden.

Uit beleefdheid eens wisten luisteren.....de begeven plaatsen waren daar blijkbaar al verdeeld ????zonder verkozen te zijn .

Zelf vind ik dat de begeven zetels maar kunnen ingevuld worden na verkiezingen ,en na overleg..liefst jonge voorzitter.

Wat betreft discipline:

, vanaf frankrijk alles, noyon voor plaatselijk bond te steunen laten we onze duiven in wedstrijd deelnemen.

Voor hafo dit jaar st-job, al weten we waar we wonen dat dit hopeloos.

Voor kleine fond herentals ook hopeloos.

Voor fond en zw fond herentals en 3 x op rij algemeen kampioen.

We hebben hier in de prov geen lokaal vanaf hafo tot zw fond.

Dus spelen de liefhebbers hier(klein brabant)) in aanpalende prov.en zo vind men in gans klein brabant geen 5 liefhebbers op prov uitslag antwerpen.

Visie in duivensport ?????

Eerste punt op dagorde zou moeten zijn de bestuurstermijn terug tot 4 jaar brengen met leeftijdsverlaging.

De slogan mag niet zijn veel beloven en weinig geven ..............

In de politiek werkt dat misschien ,,hoop in de duivensport niet !!

Elke liefhebber waar ook moet kunnen deelnemen aan de gratis kampioenschappen die er zijn.

Het kan niet dat iemand 3 nat kampioen is hafo of Vitesse en in eigen prov niet mag deelnemen omdat ie in naburige prov in mand.(is gebeurt).

Er zijn kandidaten in prov die voorstel steunen  ook in de andere prov.

Als men eerste nat wint moet men ook de eerste prov winnen!!!! . rangschikken waar men woont zoals voor de zone's.

De prov mogen momenteel zelf beslissen over portduiven , Antwerpen had gekozen voor geen portduiven toe te laten !!!!

Dat dit waanzin en alleen voor meer duiven op uitslag te krijgen, lijkt in werkelijkheid geen oplossing bijna overal pakken ze portduiven aan

Dus verplichting terug afschaffen.

Als men van wedstrijd wil spreken moet men deelnemen , en niet gewoon meegeteld worden (vind da fraude copetitievervalsing).

Als ik samen gezeten heb met de kandidaten (allen voorzitters) hoorde ik hun allen zeggen meer controle !!!!!!!!!!!!

Heb eens gelachen (droge humor) en hen de vraag gesteld hoe ze dat zagen , geen antwoord , heb hun de vraag gesteld hoeveel ringen er volledig bij inkorving gecontroleerd

worden aan de gelinkte chip !!! Bleek nergens zelf niet één keer ,,,, toch staat dat in regelement !!!!dus hier is werk aan de winkel.

Zelf ben ik voorstander van als de duiven lokaal verlaten geen enkele duif nog de mand mag verlaten voor lossing.

Men moet in lokaal maar de duiven verdelen, komt het uit dat er ene minder inzit dan is dat maar zo.

De controle in lokalen moet gebeuren bij inkorving, het geld dat nu uitgegeven wordt door inrichters om te stempelen of wat dan ook, kan gebruikt worden om controleurs te betalen in lokalen.

Wat betreft het vervoer... onze duiven hebben recht om als atleten behandelt te worden,!!!!! niet als goederen.

Manden tot tegen het dak en gang =totaal uit den boze.

Vervoerders die plastiek manden vervoeren dienen deze zo te stapelen dat er tussen de manden luchtcirculatie is kan door middel van balkje van 5 cm er tussen te leggen? Gebeurt in nl ook tussen riet manden. Blijkbaar hebben de inrichters   ondertussen ingezien dat er grote ongelijkheid is.

Zie voorstel dat ons deze week bereikte , overal zelfde manden  ( nl,duitsland geen rieten meer toelaten omgekeerde wereld).  

De bijna perfecte lossingsmanden is degene die momenteel in china gebruikt word , manden klappen naar voor open over gans de breedte van de mand.

Met gevolg nooit staarten of vleugels tussen de schuifdeuren zoals hier veelvuldig voorkomt.

Wat betreft overkoepelingen van lokalen ben ik geen voorstander van ,Er is iemand die droomt van prov uitslag hafo ?????? reden eigen belang woont op juiste plaats voor knaluitslagen met dank aan degene die hier tegen geen enkele kans hebben en toch in dienen uitslag worden opgenomen.

Elk lokaal dient vrijwillig de kans hebben hier aan deel te nemen of niet geld voor elk samenspel. nooit gedwongen.

Samenspelingen om lokaal in stand te houden heeft geen enkele zin en dient alleen om winstbelang (alle tijde vermijden).

Het huidig Antwerps bestuur heeft enkel jaren gestemd en opgelegd, aangaande de norm van aantal duiven en liefhebbers die men diende te halen, bonden zijn er van op de hoogte.

Nu na seizoen einde seizoen moeten men die normen toepassen .... blijkbaar is er plots verzet van de herkiesbare kandidaten die dit hebben goedgekeurd.....en plots zouden weigeren dit toe te passen .  wie gelooft deze mensen nog ?????

Gehoord van een betrokken voorzitter..... er is geen enkele vervoerder die bezwaren heeft als hij maar één of enkele manden dient op te halen !!!!!!!!!!!! zuiverste waanzin dus.

Men wil een betaalbare hobby zal men moeten snijden en of beurtrol inlassen.

In het begin van het jaar waren er enkel uitmakers en voorzitters die plots vonden er zijn teveel vluchten ......

Sorry niemand is verplicht alle wedstrijden in te manden, liefhebber niet of lokaal niet (zou verworven vrijheid moeten zijn ), het kan niet dat enkel verplichtingen opleggen aan andere voor hun gemak.

Is er nog toekomst ja...... als de vernieuwing plaats vind en degene die jaren de kans gehad hebben meewerken en hun plaats afstaan aan nieuwkomers .

Ben geen voorstander dat we in Antwerpen een 60+ als voorzitter zouden hebben had dat graag in handen van jongere gezien(en velen onder ons).

Iemand die aan zij laatste termijn begint na vele termijnen bewezen te hebben zonder vooruitgang is geen oplossing.

Wat betreft vernieuwing en opwaardering geen holle slogans en beloften.

Heb één voorstel voor ledenwinst en meer mensen te betrekken bij hobby.

Laat toe dat men met meerdere liefhebbers op zelfde hok deelneemt aan wedstrijden . Wel maar op één plaats.

Voorbeeld:

Jongen uit de gebuurte is begeesterd door duivensport maar mag helaas thuis geen duiven houden.

Laat die enkele duiven op zijn hoklijst en naam spelen op bestaand hok , als die gast op uitslag geraakt gaat glunderen dat zijn beestje dat gedaan heeft ,kan met meerdere personen zo

zonder in tandem, na enkel geslaagde vluchten de microbe te pakken en thuis ja de fam ook en beginnen zelfstandig =winsituatie

En niks leuker met verschillende mensen duiven zien aankomen. idem voor mensen zonder tuin.

Gratis ringen en of gratis hoklijst wint men geen leden bij.!!!!!!!!!

Elke hobby kost geld .... is geen schande .

Wat wel schande is ,,,dat enkelen op kap van liefhebber zich verrijken .(wie durft hier einde aan stellen).

Zie provinciale uitslag .. wie gaat hier eens klare wijn schenken heb dat reeds aan huidige mandatarissen gevraagd ;; geen enkel kan of durft antwoorden.

Wprol rekent 15 cent voor prov uitslag die deze ook maken.

De prov rekent 25 cent extra per duif ????????? waar gaat deze heen .ook voor zelfde prov  dubbeling !!!!!

In antwerpen rekent men op de meeste plaatsen 95 cent (zonder kortingen die lokalen nog geven ).voor hafo

In naburige gemeente voor 50km minder afstand 120 tot 130 cent en nergens korting van lokaal ..verklaring !!!!!!

Elk lokaal zou met zelfde programma moeten werken of toch ten minste compatibel moeten zijn.

Lokaal dat niet tijdig is met zijn resultaten door te sturen , per direct niet laten inkorven tot ze in orde zijn .

Wat betreft liefhebbers die steeds toekomen op einde van inkorving (massa inkorvers) geen probleem als die aan inkorflokaal bij begin tel laten weten met hoeveel duiven ze komen, om alzo plaats te laten in manden om spreiding mogelijk te maken en hun duiven niet alle samen zitten.

Vele andere liefhebbers zijn hier door gefrustreerd,(moet men vermijden ).

Gebruik van webcam op vrachtwagen en eventueel lokalen bij inkorving.

Op elke wagen die duiven naar lossingsplaats brengt een trackingsysteem zodat men het uur van toekomen kan bewijzen.

 Zelf wil ik mee aan tafel om beslissingen te nemen ten gunste van onze atleten (duif).

 Zit met enkele uren debatteren tot er gunstig resultaat is niks in ,liever oplossing dan iets op lange baan schuiven .

 Vergaderingen moet ieder kunnen volgen op pc zoals in nl.

 Mijn nek uitsteken en drek over me heen krijgen neem ik er maar bij.

Wel steeds met de bedoeling ten voordele van liefhebber of het nu hobbyspeler of prof is.

Geen nutteloze processen die  men op voorhand verliest ;;remember tipes proces was te glorie van enkele fantasten die nu nog aanwezig zijn ,hadden allang de eer aan zichzelf moeten nemen , en anders zelf opdraaien voor geleden fin schade.

 Zonder ergens inspraak of bestuursfunctie  ben ik toch fier dat ik enkele jaren terug volgende voorstellen gedaan heb:(met dank aan pipa hebben dit op hun voorpagina geplaats, waarna gevolg aangegeven is).

Brive ;vroeger los omdat anders de duiven zeker 3 dagen mand  meer moesten doen.

Noyon een midden week leervlucht (duiven telkens teruggebracht in weekeind  wegens slechte weeromstandigheden) .

Nu blijkbaar snapt men dat voor zw fond een dag minder mand perfect kan (meermaals op het forum van pipa aangehaald).

Voor vernieuwing stem op de nieuwe kandidaten (de huidige hebben bewezen in Antwerpen dat ze niet bekwaam zijn ).

 Voor eerlijke hobby voor liefhebber en prof.

 Stem nieuwe kandidaat guido