info KBDB vergadering 2018-02-28

En de KBDB…..

Woensdag 28 februari had de KBDB haar Nationale Algemene vergadering gepland. Normalerwijze de laatste van de “oude” groep mandatarissen. Doch alles verliep een beetje anders dan gepland. ….

KBDB BESTUURSRAAD

Immers door de “verkiezingsfraude” die er geweest was in de provincie West Vlaanderen, kon men pas op deze dag weten wie er werd verkozen voor de provincie W-Vl, deze uitslag was als volgt : -voor het arrondissement Brugge-Roeselare-Tielt: Yvan Mouton (1145 stemmen) en Paul Haesaert (694). - -voor het arrondissement Diksmuide-Ieper-Kortrijk-Oostende-Veurne: Wim Logie (446) en Dany Vandenberghe (926). (Werden niet verkozen voor arr. Brugge-Roeselare-Tielt: Davy Verleye (421), Rik Desimpelaere (381) en Koen Meerschaert (215)…..

Doch deze uitslag was er pas om 17u30 en 2 van de 4 verkozenen wilden niet tekenen “voor akkoord” om nu reeds over te gaan tot verkiezing van de “nieuwe ploeg”.  Immers aan de ene kant dient men de regel te respecteren om klacht in te dienen tegen de uitslag(een periode van 14 dagen) en aan de andere kant wil men zich kandidaat stellen voor een belangrijke functie.  In dat geval dient men te beschikken over de nodige tijd om het nodige lobby werk te verrichten.

Wat werd er wel beslist ????

Nuttig voor ons als duivenliefhebber om te weten …..

Op de nationale vluchten, Grote Halve Fond - van Bourges tot beneden Limoges, Brive. 

De duiven krijgen geen gummi meer om de poot dus geen controle meer doen, wel aangeven en de laatste drie cijfers doorgeven of via de computer de laatste drie cijfers ingeven.  De liefhebber mag wel vragen om een gummi, doch dan dient hij hiervoor extra te betalen en kan hij controle doen via het oude systeem.

Van Brive , Limoges tot en met Barcelona : hier blijft het oude systeem van toepassing, de duiven krijgen dus een gummi om, net zoals de controle ….

Nationale kampioenschappen KBDB ….

Voor de Nationale vluchten, Grote Hafo, Fond, Internationaals, zowel met de 1° en 2° getekende als de diverse asduif competities, dient de liefhebber niets te doen, alles wordt automatisch uitgerekend via de KBDB en haar uitmaakfirma.

Voor de kampioenschappen Snelheid en Kleine Hafo - hier was er een discussie over de afstand snelheid - Hafo tussen 250 of 255 km.  De voorkeur ging naar 255 km (maximum afstand voor snelheid en minimale afstand voor kleine Hafo)

Ook voor het Algemene kampioenschap Nationaal zijn er enkele wijzigingen.

De exacte modaliteiten voor de diverse kampioenschappen publiceren we in bijlage.

- Belangrijk voor de werking van de duivenmaatschappijen en de mensen die het werk doen om alles goed te laten verlopen : op de Grote Hafo vluchten krijgen de verenigingen een ristorno (terugbetaling) van 0,15 € per duif.  Wanneer de vlucht wordt uitgesteld is dit 0,10 € per duif. Op de Fondvluchten is dit 0,05 per duif terugbetaling (ook als de vlucht wordt uitgesteld).  Waarom dit verschil ? Er was geen enkele mandataris die deze vraag stelde en dus kunnen we u daar ook geen antwoord op geven.

Het portgeld voor Jarnac en Angoulème wordt wel verhoogd naar 2,50€ per duif.

Om geklasseerd te worden op de provinciale uitslag is men verplicht om in te korven in een maatschappij van je provincie. Ga je in een lokaal inkorven, welk zich in een andere provincie situeert, dan kan je niet meedoen aan de provinciale uitslag. Men is eveneens niet verplicht om “provinciaal” te dubbelen. Of men extra kosten aanrekent wanneer men provinciaal wil deelnemen, zoals vorig jaar gebeurde, daar werd ook niet over gesproken, dit zal waarschijnlijk ook medegedeeld worden via het bondsblad. Ook hierover werd er geen vraag gesteld vanuit de dienst doende mandatarissen.

Geen goedkeuring vanuit “dierenwelzijn” voor de Nationale kalender.

Zowel vanuit Vlaamse als Waalse zijde kreeg de KBDB een melding dat de door hun voorgestelde kalender niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Er werd door het Nationaal Sportcomité onvoldoende rekening gehouden met de gekende afspraken.

Hierdoor werd de kalender aangepast - zie eveneens bijlagen.

De verslagen opgemaakt door de KBDB publiceren we eveneens in bijgaande.

Voor u gehoord vanuit de wandelgangen.

Het was een “drukke” bedoening.  Immers naast de “oude” ploeg was er eveneens de ”toekomstige” ploeg (13 nieuwelingen) met daarnaast een grote groep “pers ???”.

Er zouden veel kandidaten zijn voor de diverse titels van Nationaal voorzitter. 

Wij hoorden voor u namen vanuit de provincie Oost Vlaanderen, West Vlaanderen, Luik …. zelfs vanuit de huidige ploeg zijn er mensen die hun post blijven ambiëren …..

Laten we hopen voor het “welzijn” van de duivensport, dat men zijn “verstand” gebruikt en dat er niet meerdere “clans” ontstaan, maar dat men met een eensgezinde groep richting 2018, 2019 of 2020 trekt …..

Maar dat zowel de oude als de nieuwe ploeg niet vergeet, dat het meest belangrijke gebeurt aan de basis. Laat de lokalen beslissen over het lokale, de provincies over de provincies en het nationale aan het nationale. Maar laat ons vooral met de duiven spelen zoals we graag doen. Probeer minimaal te behouden wat er is ! Op naar een mooi seizoen, duivensport en leuke momenten.

 Wordt vervolgd, waarschijnlijk vrijdag 16 maart 2018!

Hilaire