DE WARE LIEFHEBBERS DRIESLINTER


DE  WARE  LIEFHEBBERS    DRIESLINTER
            

V E R B O N D    O P L I N T E R - D R I E S L I N T E R

“ Kampioenenviering snelheid 2017“

 Beste  Sportvriend,

Wij hebben de eer u en uw familie, vrienden en kennissen uit te nodigen op onze jaarlijkse kampioenenviering in de Parochiezaal van Drieslinter  Grote Steenweg 282  in Drieslinter   vrijdag  27 oktober 2017  vanaf 19 uur.

Programma :

18.30 u  Opening deuren

19.00 u  Welkomstwoord en overzicht seizoen 2017            

19.30 u  Huldiging “eerste prijswinnaars” door prominenten van Linter

  Uitreiking  prijzen kermiswedstrijden

20.00 u  Uitbetaling achterstallige prijzen. Uitreiking andere trofeeën en gratis bons duiveneten (hok van de maand,)                   

Pauze: voor een hartige hap en verkoop tombola.

20.45 u  Huldiging van de kampioenen 2017

21.30  u  Verkoop bons per opbod, geschonken door lieffhebbers met topprestaties in 2017.

Bons worden vanaf 17 tot 26  okt  aangeboden op internet via  www.topi.be

Wij hopen u en uw familie op deze viering te mogen begroeten en hopen dat u als duivenliefhebber, aan deze avond ,  een aangename herinnering overhoudt.

De laureaten dienen aanwezig te zijn op de kampioenenviering. (bij afwezigheid blijven  trofeeën en waardebons eigendom van de maatschappij.)

MET SPORTIEVE GROETEN: DE BESTUREN VAN OPLINTER EN DRIESLINTER