Club de Fond Wallonie


Club de Fond Wallonie

Les cartes de membres 2018sont à votre disposition dans votre bureau d'enlogement 

ou en versant 10 € sur le compte du Club de Fond Wallonie BE08-0012-6268-9113(indiquez votre numéro de licence dans la communication)

Pour être classé aux championnats: As Pigeon du Rhône et Équipes du Rhône,les cartes de membres doivent être souscrites avant le 8 juin.

La liste des membres se trouve sur le site du C.F.W. http://users.skynet.be/cfw

De lidkaarten 2018

zijn ter uwer beschikking in uw inkorvingslokaal of door 10 € te storten op de rekening van Club Fond Wallonie BE08-0012-6268-9113

(noteer uw licentienummer in het bericht)

Om geklasseerd te worden in de kampioenschappen: As Pigeon du Rhône et Équipes du Rhône, moeten de lidkaarten vóór 8 juni ingeschreven zijn.De ledenlijst staat op de website van C.F.W. <http://users.skynet.be/cfw>

Duos Désignés 2018 - Aangewezen duo's 2018

Valence du 09 juin - Montélimar du 30 juin - Marseille du 20 juillet

Championnat payant par équipes de deux amateurs désignées

Souscription en versant 25 € par amateur sur le compte du Club de Fond Wallonie BE08-0012-6268-9113Indiquez dans la communication: « DD » et les numéros de licences des deux amateurs qui composent l’équipe.

(Un virement de 50 € par équipe ou deux virements de 25 €)

Le paiement doit être effectué au plus tard, avant le lâcher du premier concours sur Valence

Betaald kampioenschap per ploeg van twee aangewezen liehebbers

Deelneming: 25 € per liefhebber te betalen op rekening van de Club de Fond Wallonie BE08-0012-6268-9113Geef in de mededeling aan: "DD" en de licentienummers van de twee liefhebbers die deel uitmaken van het duo. (Een overdracht van 50 € per duo of twee transfers van 25 €)Betaling dient uiterlijk te geschieden, voor het lossen van de eerste vlucht op Valence

* 60e Marseille

Prix spéciaux à l’occasion du soixantième anniversaire: 60 prix de 60 euros

Speciale prijzen ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum: 60 prijzen van 60 euro