The Herbots story


1e NAT. ASDUIF KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN 2013

Halle-Booienhoven - Halle-Booienhoven is een plaats in Vlaams-Brabant...een deelgemeente van de stad Zoutleeuw... daar waar de provincies Vlaams-Brabant... Limburg ... en Luik elkaar de hand reiken. Het is al vele decennia lang een duivennest bij uitstek en duivensport van topniveau wordt daar geassocieerd met de naam Herbots.

Inderdaad... de Gebr. Herbots kunnen een erelijst voorleggen om "u" tegen te zeggen. Hun succesvolle carrière wordt gekruid met asduiftitels, nationale overwinningen, Olympiadetitels ... vermeldingen in de nationale kampioenschappen... ze werden Gouden Duif-winnaar België ... en het seizoen 2013 mag het beste uit de carrière genoemd worden.

"Belgian Star" werd 1e Nat. Asduif Kleine Halve Fond Jaarlingen K.B.D.B. ... "Magda" werd 5e Nat. Asduif Kleine Halve Fond Jaarlingen K.B.D.B.... en "George" werd 9e Nat. Asduif Grote Halve Fond Oude Duiven K.B.D.B.

In het nationale team voor Brno (Tjechië) klasseerden ze zich 1e en 2e Cat. B (halve fond) ...1e en 2e  Cat. D (all-round)... 2e Cat. G (jaarlingen)... en 1e Cat. H (jonge duiven).

In het Provinciaal Kampioenschap Brabant scoorden ze 6 maal in de top vijf en hadden ze de 1e Prov. Asduif Kleine Halve Fond K.B.D.B. en 1e Prov. Asduif Grote Halve Fond Oude Duiven K.B.D.B.

 

Provinciaal kampioenschap KBDB 2013

4       Prov. Kamp.  > 1/2 Fond oude (1+2)  2013
2       Prov. Kamp.  > 1/2 Fond jaard. (1+2) 2013
1       Prov. Asduif  < ½ Fond 2013  (2030127-12)
2       Prov. Asduif  < ½ Fond 2013  (6123310-12)
1       Prov. Asduif  > ½ Fond oude 2013  (2192897-10)
3       Prov. Asduif  > ½ Fond jaard. 2013  (2177233-12)

Totaal weduwschap

De Gebr. Herbots vatten het seizoen 2013 aan met een ploeg van 70 koppels op totaal weduwschap ... 250 jonge duiven... 45 koppels kweekduiven en 28 "beroemde" doffers (asduiven, nationale winnaars, olympiadeduiven) die mee het kweekhok gestalte geven.

Na thuiskomst van La Souterraine, de laatste wedstrijd van het seizoen 2012, bleven doffers en duivin samen en na 5 dagen broeden werden ze gescheiden. Ze gingen door de rui met een goede ruimengeling en met veel Methioforte...Sedochol... en Herbial. Tijdens die periode kwamen ze ook niet meer los.

Op 17 december vond de eerste koppeling plaats... er werd een ronde jongen groot getrokken ... en toen de jongen 15 dagen oud waren werd de duivin weggenomen en moest de doffer alleen zijn kroost groot brengen. In januari kwamen de duiven opnieuw los.

Eind maart... begin april volgt dan de tweede koppeling... de duiven komen slechts 5 dagen samen maar er wordt niet gelegd. Deze tweede koppeling staat in feite in functie van het "vlot" opleren van de weduwnaarsploeg. De duivinnen blijven op de hokken en er moet niet gesleurd worden met duivenkorven. In een viertal etappes gaat het naar 60 à 70 km  en bij goed weer wordt in de voormiddag en in de namiddag opgeleerd. Vervolgens wordt het Momignies ... 2x Soissons... Toury/Pithiviers... tot het eindstation La Souterraine.

Doffers en duivinnen trainen tweemaal daags een vol uur. De doffers mogen eens neerstrijken op het dak om dan opnieuw weg te stuiven. Van de duivinnen wordt er verwacht dat ze een vol uur in de lucht hangen.

Na de training verblijven de duivinnen de ganse dag buiten in de volière. Ze zitten dicht opeen gepakt en er zijn weinig problemen met het onderling paren. 's Avonds gaan ze naar het slaaphok waar ze op stokken overnachten. Zijn er toch dames (een drietal per jaar) die met een collega aanspannen dan worden ze opgesloten in bakjes op het slaaphok.

De inkorving gebeurt op donderdag. 's Morgens wordt er normaal getraind... na de training wordt er gevoederd... om 10 u worden de woonbakken geopend (kapelletjes weg)... de doffers komen in de woonbakken en daarna volgen de duivinnen. Nadat ze 1u samen in de woonbakken gestoeid hebben worden de partners opnieuw gescheiden en in de namiddag nog 2 à 3 keer gevoederd. Ze krijgen dan hun klassieke mengeling met een extra portie kempzaad en zonnebloempitten.

Bij het inkorven om 16 u laat men de duivinnen nog eens in de gang voor de hokken van de doffers paraderen. Daarna worden eerst de duivinnen in de mand gezet en daarna volgen de doffers.

Zowel doffers als duivinnen worden iedere week op de grote halve fond gespeeld. Bij aankomst van een wedstrijd wordt er 100 % "Koopman" (zware sportmengeling) gevoederd en is er Top-Fit in het drinkwater. Op zondag wordt het dan 50 % "Koopman" + 50 % "Vandenabeele" + eiwitten + 4 Oliën en er is nog steeds Top-Fit in het drinkwater. Op maandag gaat er 100 % "Vandenabeele" in het voederbakje met medicatie ofwel Bronchofit in het drinkwater. Op dinsdag wordt het 50 % "Koopman" + 50 % "Vandenabeele" met medicatie ofwel Bonchofit in het drinken. Op woensdag en donderdag wordt het 100 % "Koopman" met op woensdag Aminovit in het drinken. Op woensdag en donderdag wordt er nog een supplement van 10 % extra cribbs maïs verstrekt. Telkens na de training ligt er bij de vliegduiven een snuifje kempzaad en zonnebloempitten te wachten.

Via een uitgekiende mengeling en bijproducten (Top-Fit, 4 Oliën, Eiwitten) wordt gepoogd om zo snel mogelijk de batterijen terug op te laden. In het begin van het seizoen worden er minder voedseladditieven gebruikt omdat het organisme die meer en meer nodig heeft naargelang het seizoen vordert. Super Flight is een uitstekend product om de recuperatie te bevorderen.

Na aankomst van een wedstrijd blijven doffers en duivinnen zo'n 2 à 3 u samen. De periode van samen zijn wordt langer naarmate het seizoen vordert maar duurt slechts bij uitzondering tot 's anderendaags. Over een gans seizoen bekeken zijn de duivinnen beter dan de doffers. Ze zijn veel kalmer tijdens het verblijf in de mand en recupereren dan ook veel sneller.

Jonge duiven

Tot einde maart worden er zo'n 200 jongen gespeend. Zijn de verliezen buiten proportie dan worden er nog zo'n 40 à 50 jongen zomerjongen gefokt die tijdens hun geboortejaar nog tot Soissons opgeleerd worden. Het merendeel van de jonge duiven wordt gekweekt uit de kwekers want de eieren uit de "beroemde" duiven worden verlegd onder de weduwnaars.

De jongen worden gespeend aan de ouderdom van 24 à 25 dagen en de geslachten blijven samen tot ze twee Momignies in de vleugels hebben. In principe worden de jongen gespeeld op de schuifdeur maar in 2014 zal ook een hok op weduwschap en een hok op nest gespeeld worden.

De jongen worden verduisterd van 7 maart tot begin juni ... vanaf 16 u tot het donker is. Dan worden de rolluiken op getrokken en ontwaakt de jonge bende met het morgenlicht. In 2013 werd er bijgelicht vanaf 26 juni... tot 10.30 u 's avonds en vanaf 5.30 u 's morgens.

Om de motivatie wat aan te zwengelen komen er naast de open woonbakken ook nog kartonnen dozen... nestschotels.. en stro op de hokken. De ervaring heeft geleerd dat jonge duiven niet te lang samen moeten komen vooraleer ze in de mand gezet worden. In het begin van het seizoen mag het nog wel eventjes duren maar eens ze de knepen van het vak kennen wordt het samenzijn beperkt. Dan komen ze doorgaans in de voormiddag 1u samen... worden dan opnieuw gescheiden... krijgen dan opnieuw eten en drinken... de schuifdeur gaat dan nog eens open en het jonge geweld wordt meteen in de mand gezet.

Er wordt zo vroeg mogelijk gestart ... en de jongen worden zo dikwijls mogelijk opgeleerd. Vorig jaar gingen ze 4 à 5 (slecht voorjaar) keer met de wagen op stap vooraleer ze in de mand gezet werden voor Momignies. Het werd dan 2 x Momignies... 2 x Soissons ... halve fond tot en met de nationale wedstrijden met zowel doffers als duivinnen.

Filip en Kristof gaven ootmoedig toe dat ze niet "streng" genoeg geweest waren met de jonge duiven. Ze hadden meer moeten opgeleerd worden... ze hadden veel vroeger verplicht moeten trainen... en de dakslenteraars hadden sneller moeten verwijderd worden. Eens opgeleerd moesten de jongen normaal tweemaal per week nog een oefenvluchtje afhaspelen... maar dat is meer niet dan wel gebeurd. Nochtans scherpen deze tussenvluchtjes de oriëntatie aan en zorgen ze voor een sneller vertrek op de lossingsplaats. Dit alles resulteerde in het beste seizoen uit de carrière voor oude en jaarlingen... en een minder seizoen voor de jonge duiven.

In gans het seizoen worden de jongen ingekorfd voor zo'n 20 wedstrijden met inbegrip van de nationale wedstrijden. Alles wat pluimen heeft moet vliegen is hier de stelregel en op die manier selecteren de jongen zichzelf. Wie presteert wordt in de watten gelegd... maar voor plantrekkers is in Halle-Booienhoven geen plaats.

De beste jongen zijn doorgaans de beste jaarlingen en een uitgeperste jaarling heeft meer nadeel dan een jonge duif die in het rood gegaan is. Een goede jaarling die als oude duif niet meteen de draad opneemt laat je beter een jaar rusten anders loop je het gevaar dat zijn hele weduwnaarscarrière naar de vaantjes is.

Medische begeleiding

Aan het einde van het vliegseizoen wordt er 5 à 7 dagen behandeld tegen trichomonas... en verder geen medicamenten meer tot aan de voorbereiding van de kweek eind oktober. De kweekduiven krijgen dan een kuur van 8 à 10 dagen tegen paratyfus en worden daarna ingeënt met levende entstof. Tijdens het broeden staat opnieuw een trichokuur van 5 dagen gepland. In januari worden de vliegduiven ingeënt tegen paramyxo/pokken...3 weken later een paratyfus-kuur van 8 à 10 dagen gevolgd door een inenting.

Tijdens het vliegseizoen worden de vliegers om de 3 weken onderzocht op de klassieke kwalen en in 2013 resulteerde dat in 2x een trichopilletje. In 2013 werd er ook 2 à 3 keer 2 dagen behandeld tegen luchtwegeninfecties met een product van dierenarts Raf Herbots. Voor belangrijke wedstrijden (2 à 3 keer per seizoen) wordt er behandeld met Paracoli (antibioticum)

De jonge duiven krijgen bij het spenen een Spartrix en een Appertex opgestoken en worden ook ingeënt tegen paramyxo en pokken. Drie weken later worden ze ook ingeënt tegen Herpesvirus. Inenten zorgt voor gezonde duiven met meer natuurlijke weerstand. Vier weken na het spenen wordt er 7 dagen behandeld tegen trichomonas... 6 weken na het spenen wordt er ook 7 dagen behandeld tegen paratyfus gevolgd door een inenting. Verder in de loop van het seizoen wordt dezelfde begeleiding als de oude duiven gevolgd.

Eens het vliegseizoen in volle zwier is en de zware halve fond op het programma staat worden de bio-oogdruppels zo'n 3 à 4 keer per week gebruikt bij zowel oude als jonge duiven.

Selectie

Een strenge selectie draagt er zorg voor dat de kolonie niet uit haar voegen barst en dat de kwaliteit komt boven drijven. Van de 70 koppels oude en jaarduiven die aan de start komen van het nieuwe seizoen halen er slechts een dertigtal de eindstreep. Halfweg het seizoen is de totale ploeg reeds tot ongeveer 45 koppels gereduceerd. Bij de jonge duiven is de selectienorm nog strenger en van de 250 jonge duiven weten er amper 70 à 80 te overleven.

Bij de oude duiven gebeurt de selectie uitsluitend op de uitslagen. Kopprijzen en prijzen per tiental zijn een noodzaak om het verblijf ten huize Herbots te verlengen. Bij de jonge duiven zijn de resultaten ook belangrijk maar afstamming en handkeuring (Jo en Kristof) leggen ook wat gewicht in de schaal. Ook een duif met een geweldige uitstraling op het hok kan zonder handkeuring de valbijl nog ontwijken.

Hoe moet een goede duif  er bij voorkeur uitzien ?

"In de eerste plaats houden wij van een duif met uitstraling. Wij verkiezen een duif met een zachte pluim en het oog moet blijk geven van karakter en mordant. Wij houden niet van een vleugel waarbij je bij opwaartse druk vlot met de hand kunt door duwen en verwedden onze kansen op een vleugel met een korte voorarm. Bovendien moet een duif vooral evenwichtig gebouwd zijn ... goed gesloten zijn... en een stevig karkas hebben. Duiven voor de kweek moeten een dik borstbeen hebben zegde Jan Grondelaers altijd."

Het kweekhok

"Wij doen wel aan familiekweek om verder te kweken maar niet om mee te spelen. Belangrijke bloedlijnen op ons kweekhok zijn "Nationaal I" (Schellens) waaraan 30 % van onze kolonie verwant is. Van "Yvan" (Deno/Vandenabeele x M. Vandersmissen) kan hetzelfde gezegd worden met een nakweek in 15 % van de kolonie. De moeder van "Yvan" komt uit de lijn van de "Nationaal I". En dan hebben we nog de "155" (Grondelaers)... eveneens een succesvolle bloedlijn die tekent voor een nakweek van 20 % van de kolonie.

Het is ook zo dat wij liever fokken uit een duif met een goed palmares dan uit een duif met een goede afstamming. De kans op succes is beduidend groter.

Een duidelijk voorbeeld van een succesvolle lijnenteelt is "Kenzo" B04/2116092 die 1e Asduif Kleine Halve Fond K.B.D.B. werd in 2007. Uit "Kenzo" x lijn 155 werd in 2009 de B09/5163265 en B09/5163264 geboren. De 264/09 werd 9e beste jonge duif over 4 nationale vluchten en de 265/09 werd de 19e beste jonge duif over 4 nationale vluchten in de Pipa Ranking.

De 265/09 was een echte super en hij werd vader van B11/2186203 die top nationaal won met daarbij nog 4e Olympiadeduif Cat. B en 5e Olympiadeduif Cat. D in Nitra 2013. De 264/09 werd grootmoeder van de B12/5046508 met 1e nat. Guéret jaarse 14.940 d en snelste van een totaal 27.542 duiven.

Volières voor de hokken

"Er wordt gespeeld op 50 m vlieghokken. Op de zowel kweek- als vlieghokken is zuurstof zeer belangrijk. Met het plaatsen van volières (Habru) voor de vlieghokken gingen we van het vagevuur naar de hemel. De duivinnen zitten altijd in de volières... behalve tijdens de trainingsmomenten van de weduwnaars. Ook de doffers kunnen op zondag... maandag... en dinsdag kiezen voor een verblijf op het hok of in de volière. Woensdag en donderdag blijven ze op de hokken.

Er werden stralingsplaten ATX aangebracht op alle vlieghokken en ook bij de jonge duiven. Deze zijn gekoppeld aan een hygrometer en een thermometer en moeten het verschil in dag- en nachttemperatuur zoveel mogelijk beperken. Na een slechte wedstrijd (regen) worden deze platen een paar graden hoger gezet om een gezellig klimaat te creëren voor melker en duif."

Een succesvol team

De tandem Gebr. Herbots staat voor het team Jo, Miet, Raf, Flip, Jacqueline, Sois, Kristof en Geoffrey. Na een schitterend seizoen 2013 lopen ze op wolken en de ambitie voor het nieuw seizoen stijgt met de dag.

Bij deze dan toch een speciaal woord van dank voor de jongeren in de ploeg. We hebben het dan over Kristof Daniels, de vroegere verzorger van broer Jos, en over de laatste aanwinst Geoffrey Janssens. Ze doen het alle twee uitstekend en hebben het duiven melken in de vingers... en een grote toekomst is voor hen weggelegd.

Hugo

GEBR. HERBOTS - 1e Olympiadeduif Oude duiven

Halle-Booienhoven - een deelgemeente van Zoutleeuw... op het raakpunt van de drie provincies Luik, Vlaams-Brabant en Limburg... is altijd een duivennest bij uitstek geweest ! Alleen wie een paar decennia lang op Mars gewoond heeft blijft u de naam van de “primus inter pares” van de duivensport aldaar schuldig !

De duivensportcarrière van de Gebr. Herbots bulkt inderdaad van asduiftitels, nationale overwinningen, Olympiadetitels... vermeldingen in de nationale kampioenschappen... ze werden Gouden Duif-winnaar België... en ook het seizoen 2012 mag een kraker genoemd worden. 
"Els"... een septemberjong... werd 3e Nationale Asduif Grote Halve Fond K.B.D.B. 2012... 1e Olympiadeduif Categorie H 2013... en 1e Asduif Grote Halve Fond K.B.D.B. Brabant 2012. Nog meer Herbots-flyers rangschikten zich in de olympiadeselectie 2013 ! Ook 1e Prov. Kampioen Grote Halve Fond K.B.D.B. Brabant 2012... 1e Asduif Grote Halve Fond K.B.D.B. Brabant 2012... en 5e Nat. Kampioen Grote Halve Fond K.B.D.B. 2012 sieren het jaarpalmares.
De tandem Jo en Raf Herbots... of noemen we man en paard met Jo, Miet, Raf, Flip, Jacqueline, Cois en Kristof... het hele team achter de successen van de laatste jaren... voelt zich uiteraard dolgelukkig met dit prachtig seizoenspalmares !
Bij deze een grote pluim voor Kristof Daniels (35)... de vroegere verzorger van Jos Herbots... die het team kwam vervoegen. Hij is een "loftmanager" die het in de vingers heeft en ze zullen er nog mooie dagen beleven met onze Kristof !

 

Stamopbouw
Toen Jos en Filip Herbots in 1955 voor het eerst met duiven begonnen waren ze pas 12 en 14 jaar... maar toch hadden ze reeds dat fanatieke in zich dat de echte kampioenen kenmerkt. Gans de familie speelde met de duiven... en met man en macht maar ook met vallen en opstaan werd er gewerkt aan het fundament van deze prille kolonie.
Een geweldige bloedlijn in de stamopbouw van de Herbots-kolonie werden de Stoces-duiven ! Ze kochten niet 1... geen 10... maar 124 Stoces-duiven ! Vier jaar later hadden welgeteld 21 stuks het kapmes weten te ontwijken... maar de overblijvers hadden een ruim aandeel in het Herbots-succes.
Maar het succes-verhaal gaat verder... In 1990 werd “Den As” gekocht bij de Gebr. Clerinx, Nieuwerkerken... een onvoorstelbare vererver waarmee heel wat melkers gelukt zijn. In 1991 volgde dan die andere knaller... het volledige kweekhok van grootmeester Karel Schellens werd binnengehaald. Topkweker werd de “Nationaal I” met een succesvol nageslacht waaronder meerdere asduiven.
Het succes van de negentiger jaren komt voornamelijk op rekening van de topcombinatie “Nationaal I” – “Bourgespaar Grondelaers” ! En dan de snelste duiven ter wereld... zegt Filip Herbots... de Soontjensduiven. De eerste kwamen in 1988... later werden er nog andere bijgehaald. Exponent van deze machtige verervingkracht is de wonderdoffer de “155”. Hij werd nog door Jos Soontjens gefokt in combinatie met een Herbots-duivin (Grondelaers).
En ook nog de “Hero 19”... in 1991 aangekocht bij Romain Loozen. Hij won 19 eerste prijzen met o.a. 1e nat. Argenton... 4 x 1e provinciaal... en 6 x in de eerste 38 nationaal ! In samenkweek met de Clerinx-duiven werd dit een onuitgegeven succesnummer. Hij werd ondermeer vader van de 1e Wereldkampioen Fond Versele-Laga... overgrootvader 2e nat. asduif halve fond 1998 en Olympiade-duif Blackpool. De broer van “Hero 19” werd bovendien vader van de 1e nat. asduif halve fond 1998 en Olympiadeduif bij Clement Robben.
Later kwamen daar nog bij “Brad Pit” van Ludo Helsen... of de 1e Olympiadeduif All-Round in het Franse Liévin. Hij werd vader van “Champion BP”.
Bij Van Avondt en Zoon, Haacht werd in 1999 een volledige ronde jongen aangekocht. Een van die rechtstreekse Van Avondts... “Queen 2000”... werd 1e nat. asduif halve fond K.B.D.B. 2000 !!! In 2002 werden er opnieuw 50 jongen gehaald in Haacht... en “Zorro” (opnieuw een rechtstreekse Van Avondt)... schopte het tot 4e nat. asduif halve fond K.B.D.B. 
In 2003 liepen ze dan de “Fenomenale” van Camiel Nulens, Koersel tegen het lijf ! Hij kwam samen met een ronde jongen naar Halle-Booienhoven... en uit deze nieuwe inbreng werd o.a. de “884/03” geboren... en die werd al 3e asduif Brabant 2004 en 1e asduif Brabant 2005 !!!
Deze aanwinsten werden aanvankelijk door de fijne kam gehaald... gewogen en niet te licht bevonden... en nadien in de eigen basis ingekruist.

 

Totaal weduwschap
In 2012 werd er gestart op het totaal weduwschap. In functie van deze nieuwe discipline werd het oude weduwnaarshok volledig uitgebroken en totaal vernieuwd. Belangrijk bij deze nieuwe inrichting is het plaatsen van mesttransportbanden en volières voor de hokken. Het werden 4 hokken van 16 woonbakken... en de duivinnen zitten het jaar rond in de volière en komen alleen binnen om te eten en wanneer de doffers trainen. In de winter zitten de doffers ook dagelijks in de volière... tijdens het vliegseizoen verblijven ze de eerste drie dagen van de week in de volière en daarna gaan ze naar het hok.
De eerste koppeling heeft begin december plaats en er worden twee jongen groot getrokken... maar er wordt gezorgd dat de duivinnen niet opnieuw leggen. Wanneer de jongen gespeend zijn worden de woonbakken dichtgemaakt met houten platen waarop schabjes aangebracht worden voor de doffers. De duivinnen gaan naar het duivinnenhok en zitten op latten.
De tweede koppeling heeft plaats in maart... doffers en duivinnen komen een 5-tal dagen samen... en in die periode wordt er zoveel mogelijk opgeleerd.
Zowel doffers als duivinnen trainen tweemaal daags een vol uur... ofschoon de duivinnen beter trainen dan de doffers. De dag voor de inkorving staat voor de vliegploeg een opleervluchtje van 30 km gepland en na thuiskomst blijven ze dan 1 u samen. De dag van de inkorving komen doffers en duivinnen niet meer samen. Om de motivatie wat aan te zwengelen zitten er een drietal duivinnen op overschot in de ploeg... en dat werkt perfect !

 Het duivenparadijs in Halle-Booienhoven..

Recuperatie !
Bij duiven die wekelijks de baan op moeten is recuperatie het ordewoord. Het voederschema van de vliegploeg op totaal weduwschap ziet er uit als volgt... zaterdag bij thuiskomst wordt het 100 % "Koopman-mengeling" (vetrijk + eiwitrijk)... in de drinkpot is Topfit... of elektrolyten met een snelle opname. Op zondag 50 % "Vandenabeele-megeling" + 50 % "Koopman-mengeling" met Tarsin (eiwitten) over het voeder en "Extra Form". In het drinkwater is er bij een slechte vlucht een geneesmiddel voor de luchtwegen... bij normaal vliegweer Bronchovit. Op maandag en dinsdag 100 % Vandenabeele-mengeling... met Tarsin + Sedochol op maandag en 4 Oliën + BMT op dinsdag over het voeder... en op beide dagen Bronchovit in het drinkwater.
Op woensdag zijn er 3 voederbeurten met 50 % "Vandenabeele-megeling" + 50 % "Koopman-mengeling"... vervolgens 100 % Koopman-mengeling... en 's avonds 100 % Koopman-mengeling + 10 % Cribbs met Zell Oxygen + Optimix over het voeder en met 's morgens en 's avonds Aminovit in het drinkwater.
Op donderdag ook 3 voederbeurten per dag met 100 % Koopman-mengeling met Sanusella + Optimix over het voeder + 1 soeplepel kempzaad (hennepzaad). In het drinkwater CMK... en bij warm weer Topfit (elektrolyten). Op zaterdag, zondag, woensdag en donderdag worden er regelmatig bio-oogdruppels verstrekt.
Dit voederschema is van kracht voor de wedstrijden op de grote halve fond... en de eerste weken van het seizoen wordt het gebruik van bijproducten zoveel mogelijk beperkt. De kunst bestaat erin te wachten tot de duiven "het echt" nodig hebben. 

 

Jonge duiven
“Jongen worden gespeend aan de ouderdom van 25 dagen en krijgen dan een Spartrix en een Appertex door de strot geduwd. Wanneer de jongen twee maand oud zijn worden ze ingeënt tegen paramyxo... en 10 dagen later volgt een 10-daagse kuur met een antibioticum en wordt er ingeënt tegen paratyfus.
De jonge bende wordt verduisterd vanaf 16 u... ’s avonds, wanneer het donker is worden de rolluiken opgetrokken zodat de verduistering automatisch opgeheven is bij het ochtendgloren. Deze handelwijze heeft minder verliezen van jonge duiven voor gevolg... en er wordt verduisterd van 1 maand na het spenen tot zo half juni.
Begin april gaan ze reeds op stap met de jonge bende voor een eerste tripje van 7 kilometer. Wanneer het weer goed is wordt er verder opgeleerd en vooraleer de jongen met de verenigingsmand op stap gaan hebben ze reeds en 10-tal oefenvluchtjes achter de rug. Hoe vroeger men opleert... hoe beter vindt men in Halle-Booienhoven.
Eens opgeleerd worden de jongen tussen de wedstrijden door nog 2 keer per week met de wagen weggebracht tot zo’n 40 à 50 kilometer. Het aanscherpen van de oriëntatie en het snelle vertrek is hierbij de voornaamste bedoeling.
In een volledig seizoen worden de jongen op zo’n 20 vluchten ingezet waaronder de nationaals voor jonge duiven. Alles wat pluimen heeft gaat mee is de stelregel en op die manier selecteren de jongen zichzelf. Van de 200 jonge duiven blijven er soms maar 80 over... of nog minder... maar dat is niet echt het probleem. Wie presteert wordt vertroeteld ten huize Herbots... maar de plantrekkers moeten verhuizen.
"Een goede raad... de beste jongen zijn doorgaans de beste jaarlingen. Ik heb meer schrik van een “uitgeperste” jaarling dan van een jonge duif die men in het rood liet gaan. Een goede jaarling die als oude duif niet meteen aanslaat laat je best een jaartje rusten... anders loop je kans dat zijn weduwnaarscarrière om zeep is.”

 

Medische begeleiding
Aan het einde van het vliegseizoen wordt er 5 à 7 dagen behandeld tegen trichomonas... en verder geen medicamenten meer tot aan de voorbereiding van de kweek eind oktober. De kweekduiven krijgen dan een kuur van 8 à 10 dagen tegen paratyfus en worden daarna ingeënt met levende entstof. Tijdens het broeden staat opnieuw een trichokuur van 5 dagen gepland. In januari worden de vliegduiven ingeënt tegen paramyxo/pokken... 3 weken later een paratyfus-kuur van 8 à 10 dagen gevolgd door een inenting. 
Tijdens het vliegseizoen worden de vliegers om de 3 weken onderzocht op de klassieke kwalen en in 2012 resulteerde dat in 2x een trichopilletje. In 2012 werd er ook 2 à 3 keer 2 dagen behandeld tegen luchtwegeninfecties met een product van dierenarts Raf Herbots. Voor belangrijke wedstrijden (2 à 3 keer per seizoen) wordt er behandeld met Paracoli (antibioticum)
De jonge duiven krijgen bij het spenen een Spartrix en een Appertex opgestoken en worden ook ingeënt tegen paramyxo en pokken. Drie weken later worden ze ook ingeënt tegen Herpesvirus. Inenten zorgt voor gezonde duiven met meer natuurlijke weerstand. Vier weken na het spenen wordt er 7 dagen behandeld tegen trichomonas... 6 weken na het spenen wordt er ook 7 dagen behandeld tegen paratyfus gevolgd door een inenting. Verder in de loop van het seizoen wordt dezelfde begeleiding als de oude duiven gevolgd.

 

Professionalisme !
Filip Herbots : “We leven in een maatschappij waar alles neigt naar professionalisme... waarom dan in de duivensport niet ? ’s Morgens zijn hier 5 mensen gedurende 2 uur bezig met de duiven. Vergeten we niet dat de laatste 10 procent van het succes de moeilijkste zijn.
Ik observeer de duiven... ik tracht de vermoeidheidsgraad bij bepaalde duiven in te schatten... ik hou met argusogen de opduikende ziekte-symptomen in de gaten... beoordeel de kracht, vitaliteit en expressie van de vliegploeg... zoek naar afwijkend gedrag wat de conditie van bepaalde flyers verraadt... bekijk de mest van alle duiven... en sta met de neus in de lucht wanneer de oefenrondjes gedraaid worden. Zien wanneer een duif “gaat ziek worden” en niet wanneer ze “ziek is"... zien wanneer een duif niet gelukkig is op het hok” is een van mijn dringende opdrachten. 
Een duif moet gelukkig zijn op haar hok en daar moet de melker voor zorgen. Zo worden de weduwnaars hier nooit in hun woonbak opgesloten omdat wij vinden dat ze eens moeten kunnen baas spelen op de vloer. Een duif vliegt in de eerste plaats voor haar territorium... wees daar maar zeker van !
De meeste melkers hebben te veel duiven onder hun hoede. Met onze volledige ploeg besteden wij dagelijks 20 uur aan 72 weduwnaars, 72 duivinnen en 200 jonge duiven. Dan mag een melker die slechts 3 uur kan besteden aan zijn duiven slechts 10 weduwnaars, 5 duivinnen en 30 jongen onder de pannen hebben. Maar dat krijg je natuurlijk aan niemand verkocht !
Een top-duivenmelker is een academicus zonder diploma... hij is tezelfdertijd pedagoog... psycholoog... en socioloog op zijn duivenhok. Dat kan geen dommerik zijn !"

 

Het seizoen 2013
"De uitbreiding van de nationale vluchten voor oude en jonge duiven is uiteraard positief te noemen. Wanneer het geen moeilijke wedstrijden (1500 m) worden zal de ploeg van het totaal weduwschap en ook de jonge duiven op alle wedstrijden ingekorfd worden. Bij lastige vluchten zal de week daarop ingekorfd worden voor 360 km en de week nadien opnieuw voor de vluchten van 550 km.
Zeer belangrijk bij deze uitbreiding van het vluchtprogramma is recuperatie ! De duiven zo vlug mogelijke laten recupereren door het verstrekken van eiwitten en elektrolyten. Het is te vergelijken met een Ronde van Frankrijk.
Nu kom je nog weinig duiven op leeftijd tegen op de uitslag en met dit programma zal dat zeker niet beter worden. Meestal zullen "jeugdige" kampioenen verkocht zijn of op het kweekhok zitten. Om maar een voorbeeld te geven... de oudste duif die wij nu op ons hok hebben is van 2010 !" 

Olympiadeduiven
1e Olympiadeduif “Oude Duiven” (over 1 jaar) Nitra 2013 (2192630-10)
4e Olympiadeduif “Halve Fond” Nitra 2013 (2186203-11)
4e Olympiadeduif “All Round” Polen 2011 (2169207-08)
2e Olympiadeduif “All Round” Oostende 2007 (2107204-04)
3e Olympiadeduif “All Round” Oostende 2007 (2267115-05)
2e Olympiadeduif “Halve Fond” Porto 2005 (2101107-03)
4e Olympiadeduif “All Round” Utrecht 1995 (2053422-93)
1e Olympiadeduif “Halve Fond” Bazel 1997 (6371155-91)
1e Olympiadeduif “All Round” Bazel 1997 (1051557-92)
3e Olympiadeduif “All Round” Blackpool 1999 (2087113-97)
1e Olympiadeduif “All Round” S. Africa 2001 (5090216-98)
8e Olympiadeduif “All Round” Nitra 2013 (2192897-10)

Provinciale Kampioenschappen KBDB
1e Prov. Kampioen 1995 vitesse, halve fond, fond
1e Prov. Kampioen 1996 vitesse, halve fond, fond
1e Prov. Kampioen 1998 vitesse, halve fond, fond
1e Prov. Kampioen 2004 vitesse, halve fond, fond
1e Prov. Kampioen 2012 grote halve fond
1e Prov. Asduif 2012 grote halve fond
2e en 3e Prov. Asduif 2012 grote halve fond

Nationale Kampioenschappen
1e Nat. Kampioen halve fond KBDB 2009
1e Nat. Kampioen grote halve fond B.D.S. 2005
1e Nat. Kampioen jaarlingen KBDB 2008
2e Nat. Kampioen jonge duiven C.C. 2011
2e Nat. Kampioen grote halve fond oude en jaarse B.D.S. 2006
2e Nat. Kampioen halve fond B.D.S. 2000
2e Nat. Kampioen halve fond oude B.D.S. 2004
2e Nat. Kampioen halve fond B.D.S. 1998
3e Nat. Kampioen halve fond en fond jonge B.D.S. 2006
3e Nat. Kampioen halve fond jonge duiven B.D.S. 2004
3e Nat. Kampioen jonge duiven KBDB 2003 (1+2)
4e Nat. Kampioen jaarlingen KBDB 1999 (1+2)
5e Nat. Kampioen algemeen oude KBDB 2004
5e Nat. Kampioen jaarlingen KBDB 2003 (1+2)
5e Nat. Kampioen grote halve fond KBDB 2012
8e Nat. Kampioen grote halve fond KBDB 2009

Nationale Asduiven KBDB
1e Nat. Asduif hafo KBDB 2009 
1e Nat. Asduif hafo KBDB 2005 
1e Nat. Asduif hafo KBDB 2000 
1e Nat. Asduif hafo KBDB 1999 
1e Nat. Asduif hafo KBDB 2008 
2e Nat. Asduif hafo KBDB 1998 
2e Nat. Asduif hafo KBDB 1992 
3e Nat. Asduif grote hafo KBDB 2012
4e Nat. Asduif hafo KBDB 2003 
4e Nat. Asduif hafo KBDB 2008 
5e Nat. Asduif hafo KBDB 1996 
5e Nat. Asduif hafo KBDB 1995 
5e Nat. Asduif grote hafo KBDB 2007 
6e Nat. Asduif hafo KBDB 2004 
7e Nat. Asduif hafo KBDB 1995 
7e Nat. Asduif hafo KBDB 2008 
8e Nat. Asduif hafo KBDB 2005 
9e Nat. Asduif hafo KBDB 1998 
9e Nat. Asduif hafo KBDB 1995 
9e Nat. Asduif hafo KBDB 1992 
10e Nat. Asduif hafo KBDB 2009 
10e Nat. Asduif hafo KBDB 1991 
13e Nat. Asduif hafo KBDB 1993 
18e Nat. Asduif hafo KBDB 2009  


Uitslagen 2012
01.9 Melun 251 d. : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23,... (43/71)
1959 jo : 21, 35, 42, 48, 49, 69, 79, 80, 91, 92, 96, 97, 98, 118,... (53/71)
25.8 Toury 204 jo : 1, 12, 14, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 53, 54,... (16/34)
1046 jo : 1, 146, 154, 170, 177, 187, 272, 278, 284, 286
25.8 La Souterraine I.Prov. 1202 p. 3, 7, 10, 13, 17, 18, 20, 33, 38, 50, 53, 55, 65, 66,... (33/50) 
1999 jo : 7, 12, 15, 31, 44, 62, 84, 92, 115, 150, 268, 289,... (16/39)
18.8 Toury 367 d. : 1, 2, 3, 7, 17, 20, 22, 26, 29, 31, 37, 39, 47, 50, 59, 61,... (38/74)
11.8 Argenton 465 d. : 1, 3, 4, 12, 21, 23, 31, 32, 35, 43, 44, 61,... (15/22)
491 jl : 1, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 32,... 39/66
1059 jo : 1, 2, 6, 16, 27, 34, 37, 57, 66, 130, 137, 151, 174, 181, 205... 
11.8 Toury 260 jo : 1, 2, 3, 5, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 53, 56, 67, 74,... 19/44
05.8 Soissons 400 jo : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 30, 31,... (53/96)
04.8 Moulins 237 d. : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22,... (52/89)
I.Prov. 3044 d. : 1, 2, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 25, 33, 36,... (63/89)
29.7 Bourges 1090 d. : 2, 6, 11, 16, 45, 59, 72, 73, 102, 111, 146, 173, 188,... (16/23)
1265 jl : 1, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 24, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 41, 43, 46,... (37/66)
1884 jo : 10, 20, 58, 59, 77, 80, 95, 263, 350, 392
I.Prov 2688 d. : 2, 9, 28, 36, 84, 111, 112, 142, 143, 199,... (16/23)
3387 jl : 3, 5, 6, 8, 9, 14, 20, 32, 41, 42, 44, 45, 55, 56, 59, 65, 69,... (47/66)
3846 jo : 13, 23, 76, 79, 102, 106, 122, 156, 488, 547, 663,... (13/40)
21.7 Nevers 136 d. : 1, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 31, 36, 40, 41, 42 (12/24)
258 jl : 1, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 27,... (32/53)
21.7 Nevers I.Prov. 1740 d. : 55, 184, 187, 213, 235, 245, 253, 346, 385, 420, 421, 422.  12/24
2323 jl : 23, 40, 48, 76, 121, 122, 148, 178, 194, 203, 212, 213, 215,... (23/53)
15.7 Toury 300 d. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29,... (49/111)
259 jl : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 27, 28, 35, 39,... (40/83)
374 jo : 2, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 26, 32, 35, 44, 46, 50, 51, 64, 73,... (31/90)
I.Prov. 942 d. : 3, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 48, 49, 55, 70, 81, 87, 88, 99, 108, 128,... 
1063 jl : 8, 13, 16, 24, 31, 59, 60, 99, 103, 105, 117, 145, 146, 172, 198,... 
2806 jo : 32, 38, 43, 97, 99, 106, 207, 276, 324, 347, 439, 442, 481,... 
07.7 Montlucon I.Prov. 
1780 jl : 1, 2, 8, 10, 15, 16, 45, 47, 48, 57, 63, 80, 83, 96, 107, 120,... (34/48)
1536 d. : 2, 9, 31, 41, 44, 62, 68, 69, 82, 85, 99, 125,... (24/27)
30.6 Argenton I.Prov. 2203 d. : 3, 4, 16, 24, 25, 27, 31, 99, 105, 115, 202, 203, 229, 291, 357,... 
3447 jl : 4, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 34, 45, 46, 62, 84, 112, 120,... (35/52)
30.6 Toury 282 jl : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19, 23, 34, 72 (12/19)
23.6 Montlucon 3297 jl : 5, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 40, 43, 46, 51, 59, 65, 84, 96, 102,... (46/52)
2366 d. : 6, 7, 14, 16, 21, 34, 44, 47, 54, 60, 71, 72, 86, 127,... (20/24)
23.6 Toury 344 jl : 2, 8, 10, 11, 12, 20, 26, 38, 44, 45, 83 (11/20)
17.6 Montlucon 605 d. : 3, 4, 8, 9, 11, 15, 20, 21, 26, 35, 36, 61, 86, 97, 99, 114,... (18/26)
586 jl : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24,... (41/53)
09.6 Chateauroux I.Prov.
3199 d. : 6, 8, 12, 14, 35, 52, 55, 58, 61, 74, 81, 137,... (17/19)
3372 jl : 14, 15, 17, 22, 26, 34, 35, 53, 55, 58,.. (37/45)
02.6 Nevers I.Prov. 993 jl : 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 34, 38, 40,... (31/50)
1381 d. : 5, 6, 10, 11, 18, 23, 25, 30, 35, 43, 54, 74, 75, 135, 137, 182 (16/24)
02.6 Toury 212 jl : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 26, 27, 28, 53, 58, 67 (13/15)
26.5 Bourges 261 jo : 1, 2, 34, 37
26.5 Toury 299 jl : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16,18, 21, 24, 26, 29, 30, 31,... (40/82)
204 d. : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 31, 35 (15/24)
19.5 Bourges 3271 d. : 2, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 40, 41, 44, 70, 72, 114, 154, 155, 202,... 18/31
1408 jl : 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 26, 27, 37, 38, 39, 43, 46, ,... (43/68)
19.5 Orleans 181 d. : 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 8, 9, 23, 31, 38, 40, 48, 14/25
12.5 Toury 463 d. : 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27,...

Article thanks to Sportblad “De Duif” (Nr.18 – 2013)

Lees de andere Herbots storys

Part I - Always looking for Number 1

Part II - How it grows...

Part III - 1998 : 13 x 1st Interprovincial / 10 x 2nd Interprovincial

Part IV - From Pigeon expert to citizen of the world...