VANVAERENBERGH - TOTALE verkoping

De TOTALE verkoping van Chris VANVAERENBERGHop zondag 29 december 2009 kende een groot succes Zaal De Kat te Ophasselt kende een ware hoogdag ! Talrijk waren de aanwezige kopers (zowel uit het Vlaams als Waalslandsgedeelte) - ook op internationaal vlak was er belangstelling, kopersvanuit Duitsland, kooporders via internet-biedingen, telefonische koopordersvoor Duitsland, Taiwan, Amerika en China