Wij melden u het overlijden van

Roger maakte de prijzenlijsten op bij de vroegere duivenbond 'De Verbroedering' in Hasselt.

Innige deelneming en veel sterkte aan familie en vrienden.

 

Roger Degeling - overleden 21 sept 2017