UPDATE II - VOGELGRIEP BIJKOMENDE GEVALLEN IN MENEN EN ATH

 

 

Zoals iedereen waarschijnlijk reeds heeft vernomen werd vogelgriep vastgesteld in Oostkamp en Zuienkerke.

 

Het provinciaal comité West-Vlaanderen wenst ALLE verenigingen en ook ALLE betrokken liefhebbers te informeren dat:

-          De duivenliefhebbers van BINNEN het beschermingsgebied evenals van BINNEN het toezichtsgebied GEEN duiven mogen inkorven, ook NIET in een vereniging BUITEN deze gebieden

-          De verenigingen gesitueerd BINNEN deze gebieden GEEN inkorvingen mogen uitvoeren

-          De verenigingen van BUITEN het beschermings- en toezichtsgebied GEEN enkele liefhebber mag laten inkorven die zich in deze gebieden (beschermings- en toezichtsgebied) bevinden

 

Gelieve te noteren dat bij elke overtreding van deze maatregelen, sancties zullen worden opgelegd zowel naar de betrokken liefhebbers als naar de betrokken verenigingen.

Deze verenigingen zullen worden geschorst om nog verder duiven in te korven en dit tot zolang huidige maatregelen niet werden opgeheven.

 

Er zijn bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp en Zuienkerke.

Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren geldt.

OOSTKAMP

In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector.

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deze zones omvatten Oostkamp en Zedelgem volledig en delen van Beernem, Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Pittem, Torhout en Wingene. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

 

ZUIENKERKE

In de gemeente Zuienkerke wordt een tijdelijke bufferzones met een straal van 3 km afgebakend. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Bijkomende info kan steeds bekomen worden bij uw stads- of gemeentebestuur.

 

Bron: KBDB