Verslag algemene vergadering KBDB afdeling Limburg

Verslag algemene vergadering KBDB afdeling Limburg

datum : woensdag 29-11-17

locatie : St.Lambrechts-Herk

LIMBURG2018

Algemeen : gezien de versterker en/of de micro of boxen het lieten afweten moest alles in de zaal gebeuren zonder micro wat de communicatie niet altijd bevorderde. Na een aanvangsperiode liep alles wel vlotjes en was het opvallend stil in de zaal tijdens een toelichting.

 Welkom door de voorzitter met dankwoord aan alle medewerkers in de lokalen maar ook aan de lossingsverantwoordelijken en voor de begeleiders van de duiven. De voorzitter kwam ook terug op de 2 zwartste zondagen van 2017 nl. 22 april en 2 juli waar er heel wat duiven verloren gingen, gelukkig maar twee maar tegelijk twee teveel.

 Afroepen van de aanwezigheden verliep vlot

 Aanvang : de provinciale voorzitter vroeg een moment van stilte voor de liefhebbers die ons eind 2016 en in de loop van 2017 zijn ontvallen.

 Enkele cijfers voor Limburg:

in 2017 telde de PE Limburg 67 verenigingen (-4 tov 2016) en 2239 leden (-136 tov 2016) verdeeld als volgt: 1773 alleen spelende leden, 221 tandems (=442 leden) en 8 tridems (i= 24 leden).

in 2017 werden 134527 ringen verkocht (- 9889 tov 2016). Gemiddeld is dit 60 ringen per lid wat 1 minder is dan in 2016. Als we dit omrekenen naar een hok zijn er dan 66 per hok.

Goedkeuring verslag provinciale vergadering 2016 : werd zonder opmerking aangenomen.

 Toelichting over de maandelijkse samenkomsten van de Raad van Bestuur waar alle punten van zowel provinciaal comité als Raad van bestuur werden besproken zodat ieder lid van het comité steeds van alles wat er leefde op de hoogte bleef. Zonder opmerkingen uit de zaal.

 Aanpassingen provinciaal sportreglement :

Er waren geen punten binnengekomen vanuit de maatschappijen wel werden er 3 aanpassingen voorgesteld :

Artikel 3B : de aparte ringen voor de 4de reeks werd in het voorstel van het provinciaal comité afgeschaft omdat er heel wat klachten binnenkwamen over het niet inzetten bij de hoofdwedstrijd van de jonge duiven. Na opmerkingen uit de zaal werd dit artikel na overleg binnen het bestuur toch niet afgeschaft maar wel behouden in de vorm van 2017. De ring zal kunnen besteld worden bij de KBDB meer info volgt nog.

Artikel 3c: Vanaf het derde weekend van september mogen alle duiven in één wedstrijd worden samengevoegd vanaf 2018 terwijl dit in 2017 nog vanaf het eerste weekend van september was.

Na opmerking uit de zaal over het artikel 8 uit het nationaal sportreglement  waarbij het eerste weekend van september staat vermeld als toegestaan om de jonge te spelen in een andere categorie werd besloten om dit aan het nationaal sportcomité voor te leggen, beslissing in februari 2018 !!

Nieuw artikel 17 : Portduiven moeten op alle vluchten worden aangenomen aan dezelfde voorwaarde (prijs) als de wedstrijden tot aan de provinciale wedstrijden. Op provinciaal, nationaal, internationaal kunnen geen portduiven worden ingemand.

Maar…op de midweekvluchten, voor- en najaarsvluchten, feestdag en kermisvluchten is dit geen verplichting.  Dit artikel werd nog verduidelijkt door een tussenkomst uit de zaal waardoor het veel duidelijker werd.

Portduiven moeten op alle vluchten worden aangenomen tot aan de provinciale vluchten. Voor de midweekvluchten, voor- en najaarsvluchten, feestdag- en kermisvluchten beslist de inrichter of er al dan niet portduiven worden toegestaan.

 Beslissingen uit de nationale vergadering van 25/10/17 werden toegelicht hierbij waren alle punten reeds gekend maar er werd toch opgemerkt dat noodkoppelingen bij een electronische inkorving onmiddellijk dienen rechtgezet te worden zo snel als mogelijk.

Aangezien er op 14 juli geen lossingen mogen gebeuren in Frankrijk (nationale feestdag) wordt de vlucht van zaterdag uit Chevrainvilliers op zondag 15/7 gelost

Het nationaal kampioenschap snelheid zou mogelijk starten het tweede weekend van maart en als dat zo is zal er ook een officiële vlucht wordt georganiseerd in Limburg er is er geen voorjaarsvlucht in 2018. Losplaats moet nog worden bekeken anders beslissingen de inrichters zelf.

 Het voornaamste punt op de agenda was uiteraard het nieuwe vluchtprogramma voor 2018 waarbij het opvalt dat West Limburg volledig op zaterdag zal spelen zowel snelheid als de halve fond en dat uit Momignies en Soissons en dat Zuidoost ook op zaterdag zal spelen met lossingen in Chimay, Dizzy, Reims en Trelou en dat midden en oost op zondag zullen spelen met lossingen in Chimay-Dizzy-Reims-Trelou. Voor de halve fond komt gans Limburg naar Sourdun en dan verder naar Chevrainvilliers, Lorris, Sezanne, Fay-au-Loges.

De vraag om Sourdun ook provinciaal te spelen werd voor 2018 niet aangenomen maar gewesten kunnen intergewestelijk gaan spelen indien ze dit voor 31/12/17 laten weten aan de KBDB op hun documenten. De provinciale voorzitter stelde de vraag om voor Sourdun allemaal in te korven op donderdag maar de gewesten beslissen samen met hun verzender. In de rand hiervan werd vernomen dat deze vraag meer dan waarschijnlijk overal positief zal worden ingevuld zodat gans Limburg op dezelfde dag zal inkorven zodat een intergewestelijke dubbeling ook moet mogelijk worden.

Voor de kampioenschappen nationaal snelheid geeft de KBDB Limburg de vluchten op die in aanmerking komen en niet de afstand in kilometers zodat deze discussie binnen de kortste en verste afstanden niet meer nodig is, trouwens ook al in 2017 van toepassing.

De vraag om aanpassingen te doen aan het voorgestelde programma, Chevrainvilliers te vervangen door Sens een 2-tal keer werd niet weerhouden.

Limburg zal in 2018 10 zuiver provinciale vluchten spelen uit Chevrainvilliers 4x, Lorris 1x, Sezanne 1x, Fay-au-Loges 1x ern Gien 3x (mogelijk komt er nog een 4de bij eind augustus die ook Euregionaal zou worden gespeeld.

Bij de vraag naar agendapunten voor KBDB nationaal werd nog eens in duidelijke bewoording de verontwaardiging ivm het programma WPROL naar voor gebracht en de manier van uitbetalen waarbij de maatschappijen een seizoen lang Sinterklaas moesten spelen en de laatste gelden pas midden november werden gestort op de rekening.

De vraag ivm de toekomst over een nieuwe provinciale poelbrief werd gesteld waarbij alles wordt georganiseerd en geregeld vanuit KBDB nationaal tot aan de provinciale vlucht waardoor ook de provinciale kosten van 0.25€ niet langer van toepassing kan zijn aldus de voorzitter. Hierbij is het nog wel wat afwachten tot de nationale besluiten.

Ook werd de vraag gesteld over artikel 52 dat zegt dat er steeds tot de 2de vluchtdag 12.00u dient gewacht te worden alvorens de beslissing kan worden genomen om terug te keren of uit te wijken naar een andere erkende losplaats die maximum 10% minder is dan de huidige. Dit is vaak niet realiseerbaar vandaar de vraag om de wedstrijd te laten behouden indien er kan terug worden gekomen binnen het erkende spel, halve fond blijft halve fond, en snelheid blijft snelheid. Concreet wil dit zeggen dat Gien kan vervangen worden door Sourdun bv. en dat Reims of Soissons kan worden vervangen door Momignies/Chimay of Mettet. Men beloofde dit mee te nemen naar KBDB nationaal maar blijkbaar was dit reeds eerder besproken en met het toenmalig bestuur was er geen opening verkregen.

Tot slot werd het nieuw bestuur voorgesteld vanaf 1/3/18 :

Gino Houbrechts (voorzitter), Wim Kempeneers (ondervoorzitter), Karel Pottel (secretaris).

Hopelijk een vlot seizoen 2018 en dat we links en rechts wat nieuwe leden mogen verwelkomen.