VERKIEZINGEN KBDB.... KANDIDATEN STELLEN ZICHZELF VOOR

Binnenkort is het zover... dan krijgen we allen het Bondsblad samen met een stembrief voor de aankomende verkiezingen toegezonden. Iedere duivenliefhebber aangesloten bij de KBDB mag zijn voorkeurstem uitbrengen en dient enkel zijn stembrief in de bijgesloten enveloppe te steken en op de post te doen richting bevoegde gerechtsdeurwaarder. Een postzegel dient u niet aan te kopen want de portkosten worden gedragen door de KBDB. 

Uw stem is natuurlijk belangrijk want met zijn allen kiezen we de beleidsmensen voor de komende 6 jaren. 

Voor Vlaanderen zijn volgende mandatarissen kandidaat:

 

Voor verschillende kandidaten is het de eerste maal dat ze meedoen en stellen daarom graag zichzelf en hun programma voor. Het Herbots team biedt de kandidaten de kans om dit ook via onze website te doen en in totaal willekeurige volgorde zullen we hun programma online zetten. Het Herbots team wil in dit hele verhaal totaal neutraal blijven. Kandidaten die zich graag voorstellen mogen hun programma mailen naar Jo@herbots.be en/of Miet@herbots.be

OOST-VLAANDEREN

Hier hebben de verschillende kandidaten zich blijkbaar in 2 groepen verenigd. 

GROEP 1 

 

GROEP 2

 

KANDIDATUUR : MARC ROUSSEAU

 

VLAAMS-BRABANT

KANDIDATUUR : DE BOSSCHER BOUDEWIJN - JOOSSENS RUDI

DE BOSSCHER BOUDEWIJN

JOOSSENS RUDI

 

KANDIDATUUR : MEES

KANDIDATUUR : RUDI JOOSSENS & BOUDEWIJN DE BOSSCHER

Boudewijn De Bosscher

 

Rudi Joossens

KANDIDATUUR: WAUTERS PHILIP

Geachte,
Hierbij mijn visie ivm nieuwe sport
Naam: Philip Wauters
48jaar,getrouwd ,twee dochters
Vertegenwoordiger
Sinds tien jaar speel ik voornamelijk zware'have fond in lokaal recht voor ieder te Gooik.voordien ging ik voornamelijk bij wijlen Jozef De Ridder naar de thuis komst van zijn fondduiven zien.
Sinds 4 jaar ben ik controleur voor de Buitenlandse lossingen te Asse\Zellik.
Visie: Een moderne en goedkopere sport voor IEDEREEN.
Problemen dringend aan te pakken:
Prijzen duivenringen halveren door oa terug invoering 3% bij verkopingen
Vanaf halve zware fond moet men gedurende het ganse jaar inkorven'in hetzelfde lokaal
Afschaffing dubbelingen
Vervoer duiven moeten 50% goedkoper(in Nederland rijdt  men voor de helft van de prijs)
In gans België dezelfde regels oa inkorven steeds op straal van 20km en niet op gemeentes.
Op 1 losplaats mag er max 3 lossing en plaatsen hebben op 1 dag
Veel meer onverwachte controles zowel bij liefhebber als inkorflokaal door Belgische controleorganen.
Philip Wauters
Assestraat 12
1700 Sint ulriks Kapelle
wauterskapelle @hotmail.com

KANDIDATUUR: VERBIST FRANCIS

 

WEST-VLAANDEREN

KANDIDATUUR : VANDENBERGHE DANY

Beste duivenvrienden,

Als kandidaat voor de komende verkiezingen afdeling West Vlaanderen  arrondissement Kortrijk wil ik toch voor de mensen die me nog niet kennen mezelf eens voorstellen.

 Vandenberghe Dany

Mijn naam is Vandenberghe Dany  ben 59 jaar en werkzaam bij de Technische dienst  van het  OCMW  te Wevelgem meer bepaald in het woon en zorgcentrum “Het Gulleheem” te Gullegem. Volgend jaar kan ik op pensioen en kan ik mij ten volle inzetten voor onze duivensport.

Ik ben reeds meer dan 20 jaar bestuurslid bij de Gullegemse duivenmaatschappij waar we hoofdzakelijk snelheid – en kleine halve fond vluchten inkorven en waar ikzelf aan deelneem onder de naam Cuvelier-Vandenberghe. Het feit dat we als lokaal jaar na jaar meer en meer duiven inkorven toont aan dat we organisatorisch goed bezig zijn. Mede dankzij de huidige ploeg medewerkers mag ik zeggen dat we trots mogen zijn op wat we opgebouwd hebben.

Nu even mijn visie voor de komende jaren.

Dat we op gebied van aantal liefhebbers moeten inbinden gaan we moeilijk kunnen tegenhouden vrees ik, maar het moet de bedoeling zijn met de huidige middelen die we tegenwoordig voor handen hebben de duivensport weer aantrekkelijk en in een beter daglicht te plaatsen, zodat weer wat meer jongeren zich aangetrokken voelen .

Duidelijke informatie en een open beleid naar de liefhebbers en lokalen toe staat bij mij hoog in het vaandel. Ook zal er iets moeten gedaan worden om het versnipperen van de vluchten tegen te gaan. Ik hoorde dit jaar positieve geluiden over de aanpassingen aan de nationale vluchtkalender.                     

De snelheid en kleine HF kalender is nog voor verbetering vatbaar denk ik.

Zoals al aangegeven moeten we het versnipperen van de vluchten tegen gaan. Dat kan enkel door enkele vluchten te schrappen en te vervangen door één vlucht.

Het heeft bv geen zin om een kleine halve fond vlucht met 1 nacht mand van +- 300 km in te richten   en op dezelfde dag een vlucht met twee nachten mand van +- 330 km in te voorzien.

Wat de grotere thema’s betreft zoals de dopingperikelen, vogelgriep toestanden en nationale uitslagen is er inderdaad nog veel werk en vooral overleg (informatie) aan de winkel.

Ik merk ook dat er zeer veel ongenoegen is bij de liefhebbers  naar de huidige bewindvoerders toe vooral dan op de sociale media  . Als we echter het aantal kandidaten bekijken die er iets willen aan veranderen dan moet ik vast stellen dat in sommige arrondissementen zelfs niemand bereid is zich kandidaat te stellen . Ik vind dit bijzonder spijtig hoewel ik moet toegeven dat er bekwame mensen door de huidige reglementen gewoon weg geen kans krijgen zich kandidaat te stellen. Daar mag volgens mij ook dringend werk van gemaakt worden .

Als slot wil ik er wel bijzeggen dat voor iedereen goed doen onmogelijk zal zijn en daarom doe ik een oproep aan de vele criticasters om zich in het vervolg wat in te houden op de sociale media want de verwijten gaan soms heel ver en treffen mensen soms heel diep hoewel ze het allemaal wel goed bedoelen en zich dagelijks inzetten voor onze duivensport. Maar positieve kritiek is natuurlijk altijd welkom.

Om te eindigen zou ik jullie graag willen vragen een stem uit te brengen op mijn naam zodat we toch wat gewicht in de schaal kunnen werpen bij de vorming van de komende ploeg.

Verder wens ik iedereen veel succes toe en hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om onze hobby weer wat nieuw leven in te blazen.

Met vriendelijke groeten

Vandenberghe Dany

www.gullegemseduivenmaatschappij.be

dany.vandenberghe@gmail.com