PERSMEDEDELING KBDB

BERICHT AAN DE LIEFHEBBERS EN VERENIGINGEN

Bij deze herinnert de KBDB eraan dat enkel de liefhebbers die lid van de KBDB zijn in 2018 – en dus een hoklijst 2018 hebben ingediend en betaald -  kunnen deelnemen aan de wedvluchten 2018.

Indien een liefhebber inkorft zonder lid van de KBDB te zijn in 2018, dan zullen zijn constataties niet in aanmerking genomen worden en zullen zijn inzetten verbeurd verklaard worden ten voordele van de wedvlucht.

De liefhebber dient dus bij de inkorving in het bezit te zijn van zijn KBDB lidkaart 2018.

Uitzonderingen hierop zullen NIET worden aanvaard.