PERSMEDEDELING

De KBDB wil zeker niet ontkennen dat er verschillende problemen zijn geweest bij het opmaken van de uitslagen van de nationale vluchten 2017.

Deze problemen kenden verschillende oorzaken, waarop voorlopig niet verder zal over uitgeweid worden.
 
Op de volgende nationale algemene vergadering van de KBDB zal hierop wel nader ingegaan worden.
 
De KBDB wil ook de verenigingen en liefhebbers bedanken voor hun geduld, begrip en medewerking aan dit nieuwe project.
 
Ondertussen zijn er reeds meerdere nationale uitslagen definitief en kan er overgegaan worden tot de uitbetaling door de verenigingen aan de liefhebbers.
 
Anderzijds kan de KBDB de liefhebbers berichten dat vanaf maandag 4 september 2017 de voorlopige klassering van de nationale kampioenschappen grote fond, fond en grote halve fond voor iedereen zal beschikbaar zijn, zowel via de KBDB-website als via het wprol programma.
 
Dit is een voorlopig klassement, waarbij iedere liefhebber kan zien welke vluchten werden in aanmerking genomen. Hiervoor volstaat het op de naam van de liefhebber te klikken en de betreffende vluchten worden getoond.
 
KLACHTEN OMTRENT DIT VOORLOPIG KLASSEMENT DIENEN VOOR 30 SEPTEMBER 2017 INGEDIEND TE WORDEN BIJ DE KBDB TE HALLE.
 
NA 30 SEPTEMBER 2017 WORDT DIT KLASSEMENT DEFINITIEF !!!!
 
Voor de grote fond, fond en grote halve fond dienen dus GEEN formulieren meer ingestuurd te worden naar de KBDB.
 
Voor alle andere categorieën dienen nog WEL de formulieren ingediend te worden bij de KBDB.
Uiterste datum:
Per post : 15 september 2017 – postdatum telt
Per fax/per mail/afgifte op de KBDB-zetel te Halle
15 september 2017 om 12u00 ’s middags uiterlijk