Persbericht aan de liefhebbers en verenigingen van de PE Antwerpen – Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Gezien de verlenging van de ophokregeling uitgevaardigd door het FAVV hebben de bestuursraden van de provinciale entiteiten Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen beslist om eveneens tijdens het weekend van 18 en 19 maart 2017 alle geplande wedstrijden en opleerdrachten te annuleren.

De situatie zal van week tot week opgevolgd worden in nauw overleg met het FAVV, eveneens zal hierover wekelijks gecommuniceerd worden via de verenigingen, de pers, teletekst en onze website http://www.kbdb.be/nl/nieuws-nl

 

Namens de bestuursraden

Antwerpen – Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant