UPDATE! Loodzware Belgian Master

Loodzware Belgian Master !

Deze 10° uitgave van de Belgian Master mogen we vergelijken met een Barcelona vlucht ! Alles was perfect verlopen, een ideale voorbereiding, mooi weder, zeer mooi weder, immers het was op dinsdag 29 augustus de warmste dag van de maand augustus, met meer dan 30 graden……Een hoogdag voor de Belgische duivensport, met naar jaarlijkse traditie zeer veel volk uit alla hoeken van het land. De 771 duiven werden vroeg gelost, (om 7u30) en de meerderheid hoopte op aankomsten rond 15u00 (1000 mpm)…. Doch het bleef wachten en wachten …. Tot 20u09 toen ze al seen speer naar beneden dook de winnares van LUC BAFORT uit Temse… gevolgd door een tweede aankomst om 20u12, met een duifje van de combinatie JUNGJIE XU x Joost DE SMEYTER RESTIAEN.

DOLGELUKKIGE BAFFORT

Dit waren de twee enige duifjes die op de dag der lossing het hok bereikten, beiden van Belgische Fondkolonies die hun afstamming eer aan doen.

Spijtig, immers alle aanwezigen hadden geen kritiek, ze waren er omwille van de vriendschap, het mooie, de gezelligheid en natuurlijk ook om duiven te zien komen. Het viel me op hoe rustig de overgrote meerderheid geduldig bleef wachten op de aankomst van de duiven. Ruim 60% van de aanwezigen was om 20u00 nog ter plaatste en ieder was gelukkig toen de eerste duiven arriveerden. Het kon allemaal mooier zijn. Immers deze 10° editie werd vervolmaakt met ruim 75 prijzen, waardevolle prijzen met oa 25.000 kg duivenvoer.

Naar de toekomst toe : Dhr Erik Lambrechts, voorzitter van de de organisatie achter de Belgian Master maakte eveneens bekend dat de organisatie vanaf 2018 vernieuwd zal worden, dit in samenwerking met China (Pioneer International Racing Pigeon Club uit Peking), wat ongetwijfeld een der meest  vooraanstaande clubs is in China. Dhr. Su Quanlin (voorzitter van de Pioneer Club) , heeft als doelstelling de Belgian Master , verder te laten uitgroeien tot de meest internationale one loft race ter wereld, dit in België omdat het hier toch nog steeds de bakermat is van de duivensport.

Winnaar BM2017

FOTO Winnaar

-zie stamkaart, hij is een zoon van de 4195365/2015 “ THE BLUE DREAM “

IN 2016
28/05 Bourges ( 472 km ) 23°/494
10/06 Chateauroux (517 km ) 3°/672
25/06 Argenton (546 km ) 33°/ 281
24/07 Brive ( 696 km ) 4°/129

IN 2017
04/06 Limoges ( 663 km ) 5°/258
17/06 Brive ( 696 km ) 9°/105
08/07 Limoges ( 663 km ) 7°/132
29/07 Tulle ( 650 km ) 14°/100

STAMKAART WINNER

 

2depl_BM2017089082

 

TOP 9

1 B17-4092462

1. BAFORT Luc - 4092462-17 

2 B17-4017283

2. JunJie Xu - De Smeyter - Restiaen - 4017283-17

3 B17-4014818

3. Clubs des XX - 4014818-17

4 NL17-1412617

4. Van Oss Rien - 1412617-17

5 B17-3028682

5. Norman Nicolas & Filip - 3028682-17 

6 B17-1063207

6. Imbrecht Germain - Peyrou - 1063207-17

7 B17-2019816

 

7. Team Casino - 2019816-17

 

8 B17-4189531 拷贝

 

8. Van De Veire Pieter - 4189551-17 

 

 

9 NL17-1081172 拷贝

9. De Echte Duivenclub - 1081172-17

VERSELER MENTEN NADIAOVERVIEW 3OVERVIEW 2OVERVIEW 1NAT WINNAARSLONG DISTANCE CLUBL BAFFORTIMBRECHT PEYROUIJSJESHERBOTS LCB TEAMGROEP FRANCEGROEP 2GROEP 1FAM LEUTENEZDOLGELUKKIGE BAFFORTCLICQUE - COOLS - DE SAERBRICON EN KBDBBODDAERT DE KLIPPEL

 

Info prijzen finale en asduifcompetitie

Beste deelnemers aan de Belgian Master 2017 en sportvrienden,
Zoals het reglement voorziet, sluit de wedstrijd de tweede vluchtdag om 12 uur.
Dit blijft van toepassing voor de asduifcompetitie.
Echter, gezien het trage verloop van de finale race, besliste de organisatie de prijzen van de finale te laten doorlopen tot op het ogenblik dat de 100 prijzen gewonnen zijn.

Hieronder vindt u de uitslag van de finale en van de asduifcompetitie.
Proficiat aan de winnaars.

Met vriendelijke groeten,

Het Belgian Master Team

Finale
POS    PARTICIPANT    CODE    ARRIVAL    PRIZE MONEY
1    BEBafort Luc    BE-0013-02    29/08 20:09:44    25.000,00 EUR
2    CNJunJie Xu - De Smeyter - Restiaen    CN-0059-01    29/08 20:12:06    15.000,00 EUR
3    BEClub des XX    BE-0051-01    30/08 08:41:46    10.000,00 EUR
4    NLVan Oss Rien    NL-0014-05    30/08 09:26:44    8.000,00 EUR
5    BENorman Nicolas & Filip    BE-0067-07    30/08 11:22:37    6.000,00 EUR
6    BEImbrecht Germain - Peyrou    BE-0107-03    30/08 11:43:57    4.000,00 EUR
Asduifcompetitie
POS    PARTICIPANT    CODE    POINTS    PRIZE MONEY
1    BEClub des XX    BE-0051-01    294,5    10.000,00 EUR
2    BENorman Nicolas & Filip    BE-0067-07    278,5    7.000,00 EUR
3    BEImbrecht Germain - Peyrou    BE-0107-03    256,5    4.000,00 EUR
4    CNJunJie Xu - De Smeyter - Restiaen    CN-0059-01    167,5    2.500,00 EUR
5    BEBafort Luc    BE-0013-02    150    1.500,00 EUR
Info prix de la finale et de la compétition as-pigeon
Chers participants du Belgian Master 2017 et amis colombophiles,

Comme le règlement prévoit, le concours se termine le deuxième jour du concours à midi.
Cela s´applique également à la compétition as-pigeon.
Cependant, compte tenu du cours lent de la finale, l´organisation a décidé de continuer avec les prix de la finale jusqu´à ce que les 100 prix aient été gagnés.

Ci-dessous vous trouvez le résultat de la finale et de la compétition as-pigeon.
Félicitations aux gagnants.

Cordialement,

L´équipe Belgian Master

Finale
POS    PARTICIPANT    CODE    ARRIVAL    PRIZE MONEY
1    BEBafort Luc    BE-0013-02    29/08 20:09:44    25.000,00 EUR
2    CNJunJie Xu - De Smeyter - Restiaen    CN-0059-01    29/08 20:12:06    15.000,00 EUR
3    BEClub des XX    BE-0051-01    30/08 08:41:46    10.000,00 EUR
4    NLVan Oss Rien    NL-0014-05    30/08 09:26:44    8.000,00 EUR
5    BENorman Nicolas & Filip    BE-0067-07    30/08 11:22:37    6.000,00 EUR
6    BEImbrecht Germain - Peyrou    BE-0107-03    30/08 11:43:57    4.000,00 EUR
Compétition as-pigeon
POS    PARTICIPANT    CODE    POINTS    PRIZE MONEY
1    BEClub des XX    BE-0051-01    294,5    10.000,00 EUR
2    BENorman Nicolas & Filip    BE-0067-07    278,5    7.000,00 EUR
3    BEImbrecht Germain - Peyrou    BE-0107-03    256,5    4.000,00 EUR
4    CNJunJie Xu - De Smeyter - Restiaen    CN-0059-01    167,5    2.500,00 EUR
5    BEBafort Luc    BE-0013-02    150    1.500,00 EUR
Info final race and ace pigeon competition prizes
Dear participants of the Belgian Master 2017 and sports friends,

As per the rules, the race closes the second flight day at 12 o´clock.
This also applies to the ace pigeon competition.
However, given the slow course of the final race, the organization decided to continue with the final race prizes until the 100 prizes have been won.

Below you can find the result of the final race and the ace pigeon competition.
Congratulations to the winners.

Sincerely,

The Belgian Master team

Final
POS    PARTICIPANT    CODE    ARRIVAL    PRIZE MONEY
1    BEBafort Luc    BE-0013-02    29/08 20:09:44    25.000,00 EUR
2    CNJunJie Xu - De Smeyter - Restiaen    CN-0059-01    29/08 20:12:06    15.000,00 EUR
3    BEClub des XX    BE-0051-01    30/08 08:41:46    10.000,00 EUR
4    NLVan Oss Rien    NL-0014-05    30/08 09:26:44    8.000,00 EUR
5    BENorman Nicolas & Filip    BE-0067-07    30/08 11:22:37    6.000,00 EUR
6    BEImbrecht Germain - Peyrou    BE-0107-03    30/08 11:43:57    4.000,00 EUR
Ace pigeon competition
POS    PARTICIPANT    CODE    POINTS    PRIZE MONEY
1    BEClub des XX    BE-0051-01    294,5    10.000,00 EUR
2    BENorman Nicolas & Filip    BE-0067-07    278,5    7.000,00 EUR
3    BEImbrecht Germain - Peyrou    BE-0107-03    256,5    4.000,00 EUR
4    CNJunJie Xu - De Smeyter - Restiaen    CN-0059-01    167,5    2.500,00 EUR
5    BEBafort Luc    BE-0013-02    150    1.500,00 EUR
Info Finalepreise und Astaubewettbewerbpreise
Liebe Teilnehmer am Belgian Master 2017 und Sportfreunde,

Nach dem Reglement, schließt der Flug den zweiten Flugtag um 12 Uhr.
Dies gilt auch weiterhin für den Astaubewettbewerb.
Doch angesichts des langsamen Kurses des Finalflugs, hat sich die Organisation entschlossen, mit den Finalepreisen fortzusetzen, bis die 100 Preise gewonnen wurden.

Unten finden Sie die Resultaten des Finalflugs und des Astaubenwettbewerbs.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner

Mit freundlichen Grüssen

Das Belgian Master Team

Finale
POS    PARTICIPANT    CODE    ARRIVAL    PRIZE MONEY
1    BEBafort Luc    BE-0013-02    29/08 20:09:44    25.000,00 EUR
2    CNJunJie Xu - De Smeyter - Restiaen    CN-0059-01    29/08 20:12:06    15.000,00 EUR
3    BEClub des XX    BE-0051-01    30/08 08:41:46    10.000,00 EUR
4    NLVan Oss Rien    NL-0014-05    30/08 09:26:44    8.000,00 EUR
5    BENorman Nicolas & Filip    BE-0067-07    30/08 11:22:37    6.000,00 EUR
6    BEImbrecht Germain - Peyrou    BE-0107-03    30/08 11:43:57    4.000,00 EUR
Astaubewettbewerb
POS    PARTICIPANT    CODE    POINTS    PRIZE MONEY
1    BEClub des XX    BE-0051-01    294,5    10.000,00 EUR
2    BENorman Nicolas & Filip    BE-0067-07    278,5    7.000,00 EUR
3    BEImbrecht Germain - Peyrou    BE-0107-03    256,5    4.000,00 EUR
4    CNJunJie Xu - De Smeyter - Restiaen    CN-0059-01    167,5    2.500,00 EUR
5    BEBafort Luc    BE-0013-02    150    1.500,00 EUR