PERSCONFERENTIE KBDB DOPING - UPDATE!

Woensdag 11 januari organiseerde de KBDB haar persconferentie aangaande DOPING in de duivensport …..

Aanwezig voor de KBDB :

Nationale raad van beheer en bestuur

Voorzitter : Stefaan VAN BOCKSTAELE, Herne

Ondervoorzitter : Christian GOULEM, Barry

Ondervoorzitter (sportieve aangelegenheden) : Dirk SCHREEL, Zedelgem

Penningmeester : Juliaan DE WINTER, Sint-Katelijne-Waver

Juridisch raadgever : Dominique CHARLIER, Donceel

Aanwezig voor ’t WAC (Wetenschappelijke Adviescommissie)

Dhr Prof De Backer (Gent), (verontschuldigd) -  Dhr Prof Istasse (Luik), (verontschuldigd) -dierenartsen Dhr P.Blancke en Dhr. Schoonheere

voor de KBDB Dhr. Geert Philips.

 

Reeds toen de uitnodiging in de “mailbox” terecht kwam, “EINDELIJK”

Immers enkele maanden terug publiceerde men een lijst van liefhebbers op de internetsite van de KBDB die negatief waren, enkele dagen later verdween die lijst met spoed… In die tussenperiode circuleerden er namen van “gedopeerden”, beginnend met de letter A tot en met de letter Z … Zelfs de nationale pers sprong op de koord en snoof hier “sensatie”.

Een van de eerste vragen vanuit de groep WAC en KBDB was... ga naar de pers om vooral correcte informatie te geven, immers de diverse forums en websites evenals bepaalde pers heeft de duivensport in zijn geheel de laatste tijd zeker geen goed gedaan. Het was vooral Dr. Schoonheere die dit benadrukte en vroeg om zich te concentreren op feiten die er zijn. Niet op dat wat men hoort en waarvan men geen weet heeft, maar zich degelijk bevragen vooraleer te publiceren !

Vervolgens Dhr. Blancke die de taken van het WAC overloopt en benadrukt dat ze pas 1 jaar gaande is. Evalueren van de gegevens en kijken wat en hoe ze tot stand gekomen zijn of ze invloed hebben op gezondheid van de duif. De doping zelf … of ze bewust of onbewust is toegediend.  Vervolgens unaniem advies geven aan de KBDB en deze beslist.  Het is steeds nodig om anoniem te zijn zodat men onpartijdig en eerlijk is.

De “positieve stoffen” flufenaminezuur en amfetamines zijn niet aanwezig in duivenvoer. Momenteel kunnen morfine en antropine wel aanwezig zijn door contaminatie (toegediend of via vervuiling van het voer of gritmixen.) Onderzoeken tonen aan dat limieten bij morfine en atropine dienen blijven te bestaan. 

Het is de taak van het WAC te kijken naar de voedingssupplementen en in hoeverre de fabrikant de verantwoordelijkheid draagt. De fabrikanten zijn eveneens vragende partij om alles te laten verlopen naar Belgische normen.

WAC stelt voor om controles te doen bij inkorving via mestcontrole en bij thuiskomst via bloedcontroles door dierenartsen.

Toekomstgericht vraagt het WAC veel sneller te gaan controleren bij sterk spelende hokken en eveneens een snellere uitspraak te laten publiceren.

Vanuit het WAC werd nogmaals benadrukt dat ze kijken naar de gegevens die ze ontvangen vanuit het labo. Het WAC benadrukt nogmaals de verantwoordelijkheid van de producenten. Men bevestigt dat alle vragen gesteld door Dhr. Hendrickx beantwoord zijn door Dhr. De Backer. 

Vragen over scopolamine wilde men niet beantwoorden. Dhr. Blancke weigerde te antwoorden op de vragen van Dhr. Hendrickx omdat deze laatste info zou bekomen vanuit de KBDB. Dhr. Schoonheere beantwoordde de vragen dan wel.

Er zou een groot verschil zijn tussen de metingen welke bekomen zijn tussen contaminatie of toediening via medicatie. Het komt er dus telkens op neer dat de verantwoordelijkheid door de verschillende firma’s gedragen wordt. Er is ook een groot verschil met de buitenlandse firma’s die talrijke producten op de Belgische markt brengen. 

Er is echt nood aan een duidelijk reglement en een omschrijving van het dopingreglement. Er zijn veel “gaten” binnen de KBDB waardoor er info naar buiten lekt, wat niet gunstig is.

Buiten Dhr. Philips kent niemand van de KBDB de uitslagen. Ook de gehanteerde grenswaarden en deze die werden vastgesteld door het labo verschillen enorm. Er werden geen uitzonderingen gemaakt maar men heeft gehandeld naargelang het onderzoek.

Op dit moment kan het WAC geen garantie geven over het dopingvrij zijn van alle in de handel zijnde producten. De bijsluiter moet correct zijn. Het huidig dopingreglement is te complex voor de meerderheid van onze liefhebbers. Kan men aan de producenten niet vragen om het etiket “dopingvrij” te kleven op het producten?

Op een groep van 200 controles zouden er 3 positieve gevallen zijn. Andere waren bij het B-staal negatief… dat zou door het tijdsverloop komen. Op de vraag of het ervaren labo in Zuid-Afrika geen accreditatie heeft voor duivenmest werd geantwoord dat het Labo wereldwijd bekend staat als “hoog aanstaand”.

In de maand maart gaat men de lijst van de gecontroleerde vrijgeven via website KBDB en het bondsblad. Ofwel is men negatief ofwel positief.

Men staat er niet bij stil, of wil er niet bij stilstaan, doch wat er nu gebeurt, kan een groot gevolg hebben voor onze sport ! Immers men zorgt er “wederom” voor dat velen het vertrouwen in deze organisatie kwijt geraken. Gelukkig is er de duif zelf, die zorgt voor de band tussen de liefhebbers onderling ! Doch we hebben meer dan ooit nood aan een positieve uitstraling, en enkel via het gekende motto “Eendracht maakt macht” kunnen we onze sport doen schitteren.

De laatste jaren kwam onze duivensport niet vaak in een positief daglicht. 

“LAAT ONS GEWOON MET DE DUIVEN SPELEN”

En “duivensport zoals duivensport hoort te zijn : PLEZANT !”

Hilaire

KBDB 1KBDB 2KBDB 3KBDB 4